Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Wechat Siêu Cấp

Wechat Siêu Cấp

Tên khác: N/a
Thể loại: Adventure , Drama , Manhua
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Wechat Siêu Cấp:

Wechat Siêu Cấp:

Sở Thiên Lâm là một chàng trai thất nghiệp khi vừa tốt nghiệp. Trong vụ tai nạn, điện thoại di động WeChat của anh đã thay đổi. Kể từ đó, cuộc sống của anh đã trải qua những thay đổi chấn động trái đất, và các đạo cụ ở xứ Sở thần tiên có thể được mua và nâng cấp theo ý muốn! Xem cách anh ấy đảo ngược số phận của mình!!!

Danh sách chương

Chap 173 ~ (19/10/2020)Miễn phí

Chap 172 ~ (19/10/2020)Miễn phí

Chap 171 ~ (13/10/2020)Miễn phí

Chap 170 ~ (13/10/2020)Miễn phí

Chap 169 ~ (13/10/2020)Miễn phí

Chap 168 ~ (29/09/2020)Miễn phí

Chap 167 ~ (29/09/2020)Miễn phí

Chap 166 ~ (23/09/2020)Miễn phí

Chap 165 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Chap 164 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Chap 163 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Chap 162 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Chap 161 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Chap 160 ~ (02/09/2020)Miễn phí

Chap 159 ~ (02/09/2020)Miễn phí

Chap 158 ~ (29/08/2020)Miễn phí

Chap 157 ~ (29/08/2020)Miễn phí

Chap 156 ~ (29/08/2020)Miễn phí

Chap 155 ~ (21/08/2020)Miễn phí

Chap 154 ~ (21/08/2020)Miễn phí

Chap 153 ~ (21/08/2020)Miễn phí

Chap 151 ~ (06/08/2020)Miễn phí

Chap 150 ~ (28/07/2020)Miễn phí

Chap 149 ~ (28/07/2020)Miễn phí

Chap 148 ~ (28/07/2020)Miễn phí

Chap 147 ~ (17/07/2020)Miễn phí

Chap 146 ~ (17/07/2020)Miễn phí

Chap 145 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 144 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 141 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 140 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 139 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 132 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 131 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 129 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 127 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 126 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 125 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 124 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 123 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 122 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 119 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 118 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 117 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 116 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 115 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 114 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 113 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 112 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 111 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 110 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 109 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 107 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 106 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 105 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 103 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 102 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 101 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 99 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 98 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 97 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 95 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 94 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 93 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 92 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 91 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 90 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 89 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 88 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 87 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 86 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 85 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 84 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 83 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 82 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 81 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 80 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 79 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 77 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 73 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 71 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 67 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 66 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 65 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 64 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 63 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 62 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 61 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 59 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 56 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 54 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 53 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 51 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 49 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 48 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 47 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 46 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 45 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 44 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 43 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 42 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 40 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 39 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 38 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 37 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 36 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 35 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 34 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 33 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 32 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 31 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 28 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 27 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 26 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 25 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 23 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 22 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 21 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 20 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 19 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 18 thuê phòng ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 17 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 16 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 15 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 14 ngàn dạm truy tung phù ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 13 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 12 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 11.5 cản đường ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 11 chưa có ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 10 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 9 đánh cược ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 8 đỗ thạch (cược thạch) ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 7 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 6 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Chap 005 ~ (26/02/2020)Miễn phí

Chap 004 ~ (26/02/2020)Miễn phí

Chap 003 ~ (02/02/2020)Miễn phí

Chap 002 ~ (02/02/2020)Miễn phí

Chap 001 ~ (02/02/2020)Miễn phí