Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Vương phi thật uy vũ

Vương phi thật uy vũ

Tên khác: Vương phi thật uy vũ
Thể loại: Comedy , Manhua , Ngôn Tình , Romance
Tác giả: N/a
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Vương phi thật uy vũ:

Nội dung Hồ vương Thanh Khâu đời thứ 314 Tô Tuyết Thâm, nỗ lực tu hành muốn thoát khỏi cốt yêu có được tiên duyên, ai mà ngờ được đến thời kiếp một đạo tâm hỏa cuối cùng, lại bị Cùng Kì tung hoành ngang dọc luôn thèm muốn bản thân nhưng lại bị từ chối nhiều lần hãm hại, xém chút nữa thân tử đạo vong, trên đường trốn chạy gặp được người có long khí lại bị tân nương đào hôn vương gia bệnh nhược yếu đuối, bởi vì trên người y có long khí có thể giúp tu luyện hồi phục công lực nên không thể không đồng ý làm Vương phi thế thân. Một người là Vương gia bệnh nhược yếu đuối phúc hắc, một là thế thân lòng dạ ở trên mây. Đằng sau nhiều lần bị đào hôn là bí mật gì đây? Vương gia làm thế nào để làm hồ ly một lòng tu tiên động lòng trần đây?

Danh sách chương

Chapter 52 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 51 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 50 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 49 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 48 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 47 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 46 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 45 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 44 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 43 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 42 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 41 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 40 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 39.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 39.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 38 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 37.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 37.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 36.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 36.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 35.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 35.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 34.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 34.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 33.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 33.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 32.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 32.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 31.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 31.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 30.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 30.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 29.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 29.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 28.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 28.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 27.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 27.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 26.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 26.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 25.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 25.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 24.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 24.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 23.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 23.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 22.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 22.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 21.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 21.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 20.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 20.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 19.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 19.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 18.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 18.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 17.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 17.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 16.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 16.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 15.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 15.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 14.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 14.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 13.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 13.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 12.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 12.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 11 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 10.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 10.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 9.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 9.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 8.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 8.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 7 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 6 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 5.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 5.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 4.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 4.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 3.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 3.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 2.2 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 2.1 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 1 ~ (16/11/2021)Miễn phí