Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Vương Bài Ngự Sử

Vương Bài Ngự Sử

Tên khác: Vương Bài Ngự Sử
Thể loại: Action , Adventure , Manhua
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Vương Bài Ngự Sử:

Âm dương đảo loạn, trời đất đổi chỗ, quần ma xuất hiện, một nhóm các Ngự Sử Đại Nhân quyết tâm trừ ma diệt yêu, mang lại hòa bình cho nhân loại.

Danh sách chương

Chapter 77 ~ (10/04/2020)Miễn phí

Chapter 77 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 75 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 73 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 71 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 69 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 67 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 58 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 57 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 56 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 55 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 54 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 53 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 52 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 51 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 50 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 49 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 48 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 47 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 46 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 45 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 44 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 43 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 42 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 41 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 40 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 39 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 38 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 37 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 36 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 35 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 34 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 33 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 32 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 31 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 30 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 29 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 28 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 27 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 26 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 25 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 24 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 23 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 22 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 21 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 20 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 19 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 18 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 17 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 16 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 15 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 14 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 13 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 12 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 11 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 10 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 9 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 8 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 7 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 6 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 5 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 4 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 3 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 2 ~ (22/07/2019)Miễn phí

Chapter 1 ~ (22/07/2019)Miễn phí