Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Vùng Đất Ma Pháp

Vùng Đất Ma Pháp

Tên khác: Vùng Đất Ma Pháp
Thể loại: Action , Comedy , Manga
Tác giả: Kamachi Kazuma
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Vùng Đất Ma Pháp:

Nội dung Cậu chuyện diễn ra tại vùng đất nơi siêu năng lực, ma thuật hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày Thành phố "University" với 2,3 triệu dân, nơi mà 80% dân số đều có tham gia vào " Kế hoạch phát triển trí não đặc biệt" Câu chuyện xoay quanh Mikoto và cô em gái Kuroko- người cố gắng duy trì trật tự tại quận University với tư cách một Judgment Là câu chuyện ngoài lề của To Aru no Index

Danh sách chương

Chapter 47 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 46 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 45 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 44 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 43 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 42 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 41 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 40 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 39.5 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 39 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 38 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 37 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 36 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 35 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 34 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 33 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 32 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 31 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 30 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 29: Ngày 18 tháng ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 28: Ngày 19 tháng ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 27: Ngày 19 tháng ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 26: Ngày 19 tháng ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 25: Ngày 16 tháng ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 24: Ngày 15 tháng 8 ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 23: Ngày 10 tháng ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 23 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 22: Ngày 12 tháng ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 21: Ngày 15 tháng ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 20: Ngày 11 tháng 8 ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 19: Ngày 10 tháng ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 18: Ngày 10 tháng ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 17.2: Buổi tập hu ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 17.1: Buổi tập hu ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 17 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 16.5: Ngày 25 thá ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 16: Ngày 24 tháng ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 15: Ngày 24 tháng ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 14: Ngày 24 tháng ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 13: Ngày 24 tháng ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 12: Ngày 24 tháng ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 11: Ngày 24 tháng ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 10: Đội Anti-skil ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 9: Ngày 21 tháng ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 8.5 ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 8: Ngay 20 tháng ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 7: Ngày 19 tháng ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 6: Ngày 19 tháng ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 5: Ngày 18 tháng 7 ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 4: Ngày 18 tháng 7 ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 3: Ngày 17 tháng 7 ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 2: Ngày 17 tháng ... ~ (02/12/2021)Miễn phí

Chapter 1: Ngày 16 tháng ... ~ (02/12/2021)Miễn phí