Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
VUA SINH TỒN

VUA SINH TỒN

Tên khác: VUA SINH TỒN
Thể loại: Action , Adventure , Manhua
Tác giả: PUBG
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

VUA SINH TỒN:

Một người là game thủ nghèo rớt mồng tơi, một người là trung can nghĩa đảm. Hai người cùng chia sẻ một tài khoản game "King". Không còn đường để đi, hai người hi vọng nhờ vào game để đổi đời. Họ hoàn thành những nhiệm vụ bất khả thi trong game, trở thành huyền thoại Vua Sinh Tồn

Danh sách chương

Vua Sinh Tồn Chap 102 ~ (14/03/2020)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 101 ~ (12/03/2020)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 100 ~ (11/03/2020)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 99 ~ (11/03/2020)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 98 ~ (03/02/2020)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 97 ~ (21/01/2020)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 96 ~ (15/01/2020)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 95 ~ (29/12/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 94 ~ (23/12/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 93 ~ (15/12/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 92 ~ (14/12/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 91 ~ (09/12/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 90 ~ (26/11/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 89 ~ (17/11/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 88 ~ (11/11/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 87 ~ (03/11/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 86 ~ (29/10/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 85 ~ (20/10/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 84 ~ (18/10/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 83 ~ (14/10/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 82 ~ (13/10/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 81 ~ (12/10/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 80 ~ (11/10/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 79 ~ (08/10/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 78 ~ (04/10/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 77 ~ (01/10/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 76 ~ (29/09/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 75 ~ (28/09/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 74 ~ (26/09/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 73 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 72 ~ (04/08/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 71 ~ (13/07/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 70 ~ (13/07/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 69 ~ (07/07/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 68 ~ (02/07/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 67 ~ (27/06/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 66 ~ (25/06/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 65 ~ (19/06/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 64 ~ (18/06/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 63 ~ (14/06/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 62 ~ (11/06/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 61 ~ (09/06/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 60 ~ (05/06/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 59 ~ (31/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 58 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 57 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 56 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 55 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 54 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 53 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 52 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 51 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 50 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 49 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 48 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 47 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 46 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 45 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 44 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 43 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 42 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 41 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 40 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 39 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 38 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 37 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 36 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 35 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 34 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 33 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 32 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 31 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 30 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 29 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 28 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 27 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 26 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 25 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 24 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 23 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 22 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 21 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 20 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 19 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 18 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 17 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 16 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 15 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 14 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 13 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 12 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 11 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 10 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 9 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 8 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 7 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 6 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 5 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 4 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 3 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 2 ~ (23/05/2019)Miễn phí

Vua Sinh Tồn Chap 1 ~ (23/05/2019)Miễn phí