Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Vua Sinh Tồn

Vua Sinh Tồn

Tên khác: Vua Sinh Tồn
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Truyện Màu
Tác giả: PUBG
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Vua Sinh Tồn:

Nội dung Một người là game thủ nghèo rớt mồng tơi, một người là trung can nghĩa đảm. Hai người cùng chia sẻ một tài khoản game "King". Không còn đường để đi, hai người hi vọng nhờ vào game để đổi đời. Họ hoàn thành những nhiệm vụ bất khả thi trong game, trở thành huyền thoại Vua Sinh Tồn

Danh sách chương

Chapter 83 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 82 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 81 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 80 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 79 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 78 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 77 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 76 ~ (16/11/2021)Miễn phí

Chapter 75 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 74 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 73: Nhiệm vụ ẩn ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 72: Chân to ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 71: Tìm dấu ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 70: Diệu kế ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 69: Có mai phục ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 69: Có mai phục ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 68: Ngã rẽ ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 67: Hỏa lực giao thoa ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 67: Hỏa lực giao thoa ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 66: Kết minh tổ đội ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 65: Điểm tài nguyên ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 64: Chiến Boss ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 63: Độ ta không độ nàng ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 62: Hàng lạnh ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 61: Cục xì lầu ông bê lắp ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 60: Chó ngoan ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 59: Phiên bản mới ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 58: Tạo nhân vật ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 57: Alpha test ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 56: Bài tẩy ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 55: Nguy cơ ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 54: Tín nhiệm ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 53: Rút củi đáy nồi ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 52: Hàng dâng tới miệng ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 51: Kẻ gây rối ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 50: Không vắng mặt ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 49: Double Kill ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 48: Trời đang xem ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 47: Bắt Ve ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 46: Mồi nhử ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 45: Chiến sĩ thế thân ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 44: Kế hoạch Hắc Viêm ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 43: Quái vật ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 42: Hạ Mã Uy ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 41 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 40 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 39 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 38 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 37 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 36 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 35 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 34 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 33 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 32 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 31 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 30 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 29 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 28 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 27 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 26 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 25 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 24 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 23 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 22 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 21 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 20 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 19 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 18 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 17 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 16 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 15 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 14 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 13 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 12 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 11 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 10 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 9 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 8 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 7 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 6 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 5 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 4 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 3 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 2 ~ (15/11/2021)Miễn phí

Chapter 1 ~ (15/11/2021)Miễn phí