Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Vĩnh Hằng Chi Tâm

Vĩnh Hằng Chi Tâm

Tên khác: Vĩnh Hằng Chi Tâm
Thể loại: Truyện chữ , Dị giới , Kỳ Huyễn
Tác giả: Khoái Xan Điếm
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Vĩnh Hằng Chi Tâm:

Ngoại môn đệ tử Trần Vũ, thể nội sáp nhập vào một viên Thần Ma trái tim.
Trái tim, là sinh mệnh trung tâm, thân thể trí mạng chỗ yếu.
Mà đối Trần Vũ tới nói, trái tim nhưng là phòng ngự mạnh nhất một điểm, cũng để cho hắn có vượt qua Yêu thú, Thần Thú vô hạn tiềm lực.
Từ đó, hắn bước lên một đoạn rộng lớn mạnh mẽ, rung động đến tâm can huyền cơ hành trình.
Thiên tài như mây chi, thiên kiêu cái thế.
Tông môn như rừng chi, ta chủ chìm nổi.
Vạn tộc huy hoàng chi, vượt giới đại chiến.
Thái Cổ huyền mê chi, thần thoại tranh phong.
Lòng ta chỉ có, Vĩnh Hằng

Danh sách chương

Chương 920: Ma Thể viên mãn ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 919: Đánh bay ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 918: Huyết Diễm Tước ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 917: Muốn đến thì đến ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 916: Hài cốt không còn? ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 915: Phong Thiếu Tổ đánh tới ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 914: Giao phong Vương Giả ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 913: Ám dạ đánh lén ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 912: Ám Vũ Vương ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 911: Một năm về sau ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 910: Công địch ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 909: Hắn là Trần Vũ ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 908: Một hồi mắng chiến ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 907: Kinh người công lao ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 906: Giải dược ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 905: Kịch chiến Phong Thiếu Tổ ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 904: Sét đánh nghiền giết ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 903: Ma Long Biến ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 902: Đơn thương độc mã ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 901: Phong Vô Huyết manh mối ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 900: Vô tâm Huyết Độc ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 899: Trở lại Hắc Ma cốc ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 898: Một trận chiến dương oai tên ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 897: Đại Chiến Thánh tử ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 896: Thực lực đại tiến ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 895: Long Thần chiến ý ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 894: Lúng túng Phần Kiếm Vương ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 893: Bảng cống hiến dương danh ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 892: Hai đại Thánh tử bi kịch ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 891: Không phải là niệm sai rồi a? ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 890: Đại Vũ Liên Minh ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 889 《 Thí Tâm Quyết 》 ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 888: Chém liên tục nửa bước Vương Giả ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 887: Chiến trường phát uy ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 886: Trung đẳng bất diệt thể ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 885: Thân phận bại lộ ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 884: Ba lần công kích ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 883: Thiếu Tổ ra tay ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 882: Trông coi Thánh vật ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 881: Ly khai Huyết Hải ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 880: Đắc thủ ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 879: Trần Vũ kế hoạch ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 878 《 Lục Nguyên Quy Thiên Công 》 ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 877: Huyết Linh Thể (năm mới vui vẻ) ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 876: Thiên Nguyệt Huyết Tủy ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 875: Bị chinh phục ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 874: Tông sư Huyết Nhưỡng Sư ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 873: Vũ Thiếu Tổ ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 872: Trần Vũ, thúc thủ chịu trói đi ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 871: Trảm Thiếu Tổ ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 870: Tiến vào cửa thứ ba ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 869: Cuối cùng tranh đoạt ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 868: Chém liên tục Huyết tộc ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 867: Tùy ý xuất thủ ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 866: Thí luyện bắt đầu ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 865: Tuyệt vời! Mỹ vị! ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 863: Phệ Huyết thí luyện ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 863: Chiến Thiết Huyết ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 862: Uy danh bắt đầu nổi ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 861: Tiến giai hậu kỳ ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 860: Tam sát ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 859: To lớn sự tình ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 858: Xích Viêm Thiên Quân ân nhân ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 857: Cưỡng chế nhiệm vụ ~ (21/02/2017)Miễn phí

Chương 856: Vào ở vòng thứ hai ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 855: Bi kịch Chung Long ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 854: Hai cái lừa bịp ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 853: Chẳng lẽ là Huyết Nhưỡng Sư? ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 852: Huyết Nhưỡng ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 851: Huyết tộc thế giới ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 850: Rời đi Đại Vũ ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 849: Lại đến chiến trường ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 848: Lẫn vào Huyết tộc ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 847: Ba năm thành quả ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 846: Lâu dài bế quan ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 845: Tan vỡ cùng điên cuồng ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 844: Đóng cửa giết chó ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 843: Khống chế động phủ ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 842: Còn sót lại bảo tàng ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 841: Cái này không công bằng! ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 840: Thanh Vân bí tàng ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 839: Mê Thất Sơn Mạch ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 838: Cường địch tề lâm (cầu đề cử) ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 837: Thân phận bại lộ ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 836: Trung kỳ đỉnh phong ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 835: Thần Ma truyền thuyết ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 834: Huyết tộc chấn động ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 833: Chủ Thế Giới ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 832: Diện mục chân thật ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 831: Bắn cho ta ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 830: Đại sát tứ phương ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 829: Người áo choàng thần bí ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 828: Đế Chủ Âm tộc ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 827: Chiến lợi phẩm phong phú ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 826: Thân thế manh mối ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 825: Bi thảm Hắc Thiềm Ngư ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 824: Toàn lực một trận chiến ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 823: Song trọng huyết mạch ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 822: Huyết tộc tập sát ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 821: Vương giả chi nộ ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 820: Huyết tộc Thánh Vật ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 819: Chiến trường hiển uy ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 818: Giới diện chiến loạn ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 817: Dị tộc toàn diệt ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 816: Áp chế ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 815: Trêu đùa ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 814: Trời xui đất khiến ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 813: Huyết Nguyệt thánh địa ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 812: Đại hoạch toàn thắng ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 811: Phản công thánh địa ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 810: Chạy trối chết ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 809: Họa kích chi uy ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 808: Thắng bại đã định? ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 807: Nửa bước Ngưng Tinh ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 806: Lôi đình xuất kích ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 805: Tiến giai trung kỳ (hạ) ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 804: Tiến giai trung kỳ (thượng) ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 803: Tà Vân hộ pháp lựa chọn ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 802: Lực chiến Không Hải hậu kỳ ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 801: Dụ ra ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 800: Dị tộc vẫn lạc ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 799: Tam Bia Tử Mộ Trận ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 798: Con cá sa lưới ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 797: Thăm dò ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 796: Mưa gió nổi lên ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 795: Gặp lại Huyết Liên Thánh Nữ ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 794: Lữ trưởng lão chấn kinh ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 793: Giết chóc ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 792: Khoảng cách diệt sát ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 791: Ngươi đang cho ta gãi ngứa ngứa? ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 790: Vây quét ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 789: Trở về học viện ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 788: Như vào chốn không người ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 787: Toàn diệt ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 786: Rung động ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 785: Hai đại trưởng lão ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 784: Ngày chém đầu ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 783: Tái nhập cổ quốc ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 782: Nghiền sát ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 781: Quê quán bị trộm ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 780: Giáng lâm chiến trường ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 779: Thánh Vệ Đặng Khoan ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 778: Đưa tới cửa ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 777: Về nhà ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 776: Trở về Côn Vân ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 775: Trận chiến trước khi đi ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 774: Ngọc bội phản ứng ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 773: Huyết Nguyệt giáo lai lịch ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 772: Đạp bay ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 771: Manh mối trở về ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 771: Hồi quy tuyến tác ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 770: Tuyệt học cùng họa kích ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 769: Nhất Trọng Đạp Thiên ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 768: Sơ đẳng Bất Diệt Thể ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 767: Vương giả một kích, Bất Diệt Chi Thể ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 766: Huyết tộc khắc tinh ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 765: Thực lực bay vọt ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 764: Bị tập kích ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 763: Kết thúc ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 762: Thánh Long huyết nhục ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 761: Tuyệt thế sơn hào hải vị ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 760: Mở yến ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 759: Đại chiến Đông Môn Chính Vũ ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 758: Rốt cuộc đã khiêu chiến ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 757: Kinh diễm ra tay ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 756: Đông Môn Chính Vũ ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 755: Thê thảm kết cục ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 754: Diệp Lạc Phượng dị thường ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 753: Nghênh chiến Vạn Độc ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 752: Từ bỏ khiêu chiến ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 751: Mới quen đã thân ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 750: Xích Viêm Thiên Quân ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 749: Thủ thắng ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 748: Ma Viên, Thánh Tử ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 747: Thực Thần thiên kiêu yến! ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 746: Mở tiệc chiêu đãi Đại Vũ thiên kiêu! ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 745: Thông quan vòng thứ hai ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 744: Chiến Thân Ký ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 743: Cửa ải cuối cùng ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 742: Đều là người quen ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 741: Biến cố ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 740: Thiên kiêu chi lộ ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 739: Bế quan trước khi kết thúc ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 738: Đạo thứ năm thiên kiêu chi quang ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 737: Đại chiến Lạc Thu Mai ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 736: Cường hãn Thân Ký ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 735: Ung dung gây xích mích ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 734: Hai ngày cuối cùng ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 733: Ấn ký chi tranh ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 732: Thiên kiêu chi quang ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 731: Định Hồn Châu giá trị ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 730: Ngươi tên lừa đảo này ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 729: Sơn cốc động phủ ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 728: Hắc mã liên thủ ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 727: Thần bí Tư Đồ Lân Ngọc ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 726: Vô Hình Chi Kiếm ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 725: Một quyền nổ đầu ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 724: Nguyệt hắc phong cao sát nhân dạ ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 723: Thị sát huyết đồ ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 722: Một con hắc mã ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 721: Phá Loạn Cuồng Đao ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 720: Thiên Kiêu viên ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 719: Trung Cổ thị tộc ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 718: Cố nhân ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 717: Thiên tài tề tụ ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 716: Thực Thần truyền thuyết ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 715: Lần nữa luận bàn ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 714: «Thiên Kiêu bảng» ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 713: Một tên cũng không để lại ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 712: Tử vong hình bóng ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 711: Luyện tập chi chiến ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 710: Ta còn có một cái mua bán ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 709: Trùng kích Không Hải ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 708: Chém Huyết Lô ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 707: Mập mạp thần bí ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 706: Hươu chết vào tay ai? ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 705: Mỗi người có lá bài tẩy ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 704: Quần chiến Thánh Thú ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 703: Vẫn lạc chi địa ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 702: Đấu Lô Lăng ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 701: Huyết Tinh Tinh Thạch ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 700: Ma Long Bích ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 699: Lão lừa trọc, cút hay không cút? ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 698: Đắc đạo cao tăng ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 697: Tử Y Ma ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 696: Tái chiến Nghiêm Hàn Sơn ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 695: Phần Dương sơn ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 694: Người trong truyền thuyết ~ (21/02/2017)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 693: Ba năm thành quả ~ (01/11/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 692: Vị này chính là Trần Vũ sư đệ? ~ (01/11/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 691: Về cốc ~ (01/11/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 690: Huyết tộc cấm thuật ~ (01/11/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 689: Ngươi đem Thiếu Tổ thế nào? ~ (01/11/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 688: Phệ Huyết giáng lâm ~ (01/11/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 687: Huyết Lô ~ (01/11/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 686: Liền bại Tôn giả ~ (01/11/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 685: Bại Hoa Tà Tôn ~ (01/11/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 684: Tra ra phản đồ ~ (01/11/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 683: Xích Viêm Vương hóa hình ~ (01/11/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 682: Cạnh tranh Hóa Hình Đan ~ (01/11/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 681: Sống hoặc chết ~ (01/11/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 680: Lấy một địch ba ~ (01/11/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 679: Chủ động xuất kích ~ (01/11/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 678: Nửa bước Không Hải ~ (01/11/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 677: Hóa Hình Đan hạ lạc ~ (01/11/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 676: Phục Ma Võng ~ (01/11/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 675: Hoa Tà Tôn ~ (01/11/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 674: Ngũ sư huynh cái chết ~ (01/11/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 673: «Nhiên Huyết Bí Pháp» ~ (01/11/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 672: Tan vỡ Hoa Vinh ~ (01/11/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 671: Ai khi dễ ai ~ (18/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 670: Còn muốn một cái chân ~ (18/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 669: Muốn ngươi một cái chân ~ (18/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 668: Huyết Ma hạp ~ (18/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 667: Bảy năm mục tiêu ~ (17/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 666: Cốc chủ thu đồ đệ ~ (17/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 665: Hắc Ma cốc đưa tin ~ (17/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 664: Mọi người kinh hãi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 663: Giết chóc bảng xếp hạng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 662: Khảo hạch kết thúc ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 661: Giết Không Hải ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 660: Chiến Tôn Giả ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 659: Tấm mộc ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 658: 700 điểm giết chóc ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 657: Quét ngang hết thảy ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 656: Lấy một địch hai ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 655: Ngược Thôi Minh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 654: Đột phá mật thất ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 653: Chiếm núi sưu bảo ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 652: Thiên Thạch sơn ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 651: Thổ Nguyên Tinh ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 650: Rút ra Vưu tộc huyết mạch ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 649: Nghiền ép Thạch tộc ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 648: Sơn Khâu Cự Nhân lại đến ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 647: Đột phá đỉnh cao ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 646: Thạch Vân giới ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 645: Hai tông đánh cược, giết chóc xếp hạng ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 644: Đạo thứ hai khảo hạch ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 643: Nội cốc đệ tử tư cách ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 642: Tất cả đều lăn xuống đi ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 641: Quét ngang thiên tài ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 640: Bảy mươi bậc ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 639: Một chiêu đánh bay ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 638: Đăng Thiên Thê bên trên tranh đấu ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 637: Đăng Thiên Phong ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 636: Tà ác thằng hề ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 635: Một cái thằng hề ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 634: Dung luyện cánh phượng! ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 633: Vương giả thị tộc ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 632: To lớn hồi báo ~ (14/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 631: Liên tiếp chết thảm ~ (13/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 630: Trần Vũ ra tay ~ (13/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 629: Phá vỡ cục diện bế tắc ~ (13/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 628: Hối hận ~ (13/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 627: Băng hàn ngọc giáp ~ (13/10/2016)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 626: Thật lớn một cái oan ức ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 625: Dương gia nguy cơ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 624: Dương gia hoài nghi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 623: Giao thủ Dương Phong Hống ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 622: Đại Vũ giới ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 621: Bắc Thủy Dương gia ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 620: Lạc Thiên Thương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 619: Giết U Hải ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 618: Thần La lệnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 617: Hộ pháp đích thân tới ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 616: Thánh Đan chi lực (cầu đề cử nguyệt phiếu) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 615: Chiến cuộc đại biến, giao phong Không Hải ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 614: Phá hư trung tâm đại điện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 613: Tự bạo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 612: Nô dịch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 611: Trần Vũ lựa chọn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 610: Đại chiến bắt đầu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 609: Tài nguyên phân phối ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 608: Trở về Côn Vân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 607: Kết thúc trước đó ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 606: Liên tục áp chế cường địch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 605: Nguyền rủa cùng chúc phúc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 604: Trấn áp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 603: Huyết Tinh Thánh Đan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 602: Đại chiến Phương Ngôn Ngọc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 601: Cuối cùng một đạo Tiêu Dao kiếm khí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 600: Thẩm Hàm cái chết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 599: Đều nghĩ một mẻ hốt gọn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 598: Gió tanh mưa máu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 597: Phong phú chiến lợi phẩm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 596: Huyết mạch dung hợp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 595: Kim Sí Phượng hoảng sợ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 594: Toàn lực bộc phát! ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 593: Thánh Đan hiện thế ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 592: Đại chiến Kim Sí Phượng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 591: Bại Triệu Như ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 590: Thiên Ngọc Lô Trúc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 589: Dược Vương Phủ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 588: Liên trảm hai người ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 587: Tà Lang Tam Nhân Tổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 586: Trùng kích hậu kỳ (hạ) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 585: Xung kích hậu kỳ (thượng) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 584: Không Hải Cảnh Sát Thi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 583: Dị động ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 582: Độc Tí Sát Thi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 581: Đại chiến nửa bước Không Hải ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 580: Ám Đồng Sát Thi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 579: Huyền Không Chưởng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 578: Dị tượng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 577: Không Minh Bia ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 576: Thông Thiên Phong bên dưới ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 575: Thông Thiên môn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 574: Đoạt Linh Diễm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 573: Trong cốc kịch chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 572: Dung Kim Diễm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 571: Xích Hỏa Nhuyễn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 570: Lữ Kính Quang ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 569: Dược Vương Cốc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 568: Vân Phỉ Nhi thụ thương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 567: Đoạt đồ ăn trước miệng hổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 0567: Đoạt đồ ăn trước miệng hổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 566: Tứ Ngọc Hồn Châu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 565: Bỏ vào trong túi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 564: Dưỡng Hồn điện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 563: Tiêu Dao cung ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 562: Tiến về Huyết Tinh giới ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 561: Không người khiêu chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 560: Thánh Chủ hiện thân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 559: Bát phẩm Không Hải Thánh Dịch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 558: Đánh cược lần cuối ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 557: Chuẩn bị kết thúc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 556: Xông qua cửa thứ năm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 555: Trung kỳ đỉnh phong ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 554: Cường thế vượt qua ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 553: Ngân Huy Thánh Vệ đệ nhất nhân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 552: Hơn một chút ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 551: Vượt quan ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 550: Thánh vệ tụ hội ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 549: Không Hải Sơn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 548: Tạo ra ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 547: Dị tộc khống chế ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 546: Chém Ngân Huy ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 545: Bắt được nội ứng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 544: Bù đắp công pháp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 543: Giết Nhậm Băng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 542: Giáp công Nhậm Băng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 541: Vây quét đạo phỉ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 540: La Hạo Thiên cái chết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 539: Gặp mặt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 538: U Vụ sâm lâm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 537: Hào gia ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 536: Sơ hội Phó Tam Quang ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 535: Huyết Nguyệt giáo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 534: Lục Viêm Kiếm Chỉ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 533: Không có công bằng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 532: Trở về thánh địa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 531: Tính toán ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 530: Phá tan thần phục ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 529: Ý đồ bại lộ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 528: Chiếm lĩnh Hỏa Sư môn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 527: Hợp lực chém hậu kỳ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 526: Tưởng Bá Hùng trợ giúp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 526: Tưởng Bá Hùng trợ giúp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 525: Cường địch đánh tới ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 524: Tăng lên Huyết Lưu Diễm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 523: Nguyên Linh Viêm Tinh công dụng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 522: Châm ngòi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 521: Huyền Hỏa Quy ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 520: Tà Hỏa lão tổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 519: Triệu Viêm Giới ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 518: Tiến giai trung kỳ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 517: Đồng Huy Thánh Vệ Lệnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 516: Thông Vân Tháp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 515: «Thái Viêm Cực Dương Công» ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 514: Đồng Huy Thánh Vệ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 513: Động phủ chi tranh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 512: Thánh vệ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 511: Thánh địa khảo nghiệm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 510: 20 cái danh ngạch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 509: Côn Vân Thánh địa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 508: «Tam Quang Tinh Thần Phổ» ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 507: Lại bại Diệp Thừa Phong ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 506: Diệp thừa phong ra tay ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 505: Tà tài tử ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 504: Cường thế khiêu chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 503: Vả miệng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 502: Chúng cường tranh phong ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 501: Tiệc trà xã giao bắt đầu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 500: Tề tụ một đường ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 499: Ma Giao Kiếm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 498: Tổ chức, nhiệm vụ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 497: Gia nhập tổ chức ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 496: Huyết Liên Thánh Nữ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 495: Trong tháp ác chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 494: Tà Âm Tháp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 493: Lợi ích phân phối ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 492: Ai là ngư ông? ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 491: Dị tộc xâm nhập ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 490: Bảo điện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 489: Âm hồn Lệ Quỷ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 488: Âm La Tông di tích ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 487: Thu thập vật liệu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 486: Cuồn cuộn sóng ngầm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 485: Dư Bất Ngữ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 484: Ba người bộc phát ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 483: Tử chiến đến cùng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 482: Hắc Ngục Minh, Bất Pháp Tự ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 481: Thiên kiêu tiệc trà xã giao ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 480: Hiểu lầm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 479: Trở về Vân Chiếu Quốc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 478: Giết Lữ Thiết Tổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 477: Phiền muộn mà kết thúc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 476: Thứ hai đặc tính ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 475: Liên thủ chiến hậu kỳ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 474: Lấy thân làm mồi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 473: Quy Nguyên hậu kỳ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 472: Lần nữa mời chào ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 471: Thiết Viễn Sơn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 470: Tam quốc đại thắng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 469: Đồ Giao (Hạ) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 468: Đồ giao (thượng) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 467: Đại chiến Man Đồ tộc trưởng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 466: Cường thế nghiền ép ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 465: Ma Kiếm chi uy ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 464: Ngươi lừa ta gạt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 463: Huyết mạch Cấm Thuật ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 462: Ba trận chiến Mông Xích Hùng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 461: Không gian trận kỳ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 460: Quyết chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 459: Đại Vu Sư rời núi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 458: Tu vi đột phá ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 457: Thu hoạch phong phú ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 456: Lui binh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 455: Lại chém Quy Nguyên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 454: Tạm thời tránh mũi nhọn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 453: Tái chiến Mông Xích Hùng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 452: Trần Vũ trợ giúp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 451: Chiến lui bộ lạc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 450: Bại Xích Mục Giao ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 449: Chiến Thánh Thú ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 448: Tung hoành chiến trường ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 447: Liên sát ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 446: Khai chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 445: Bại hoàn toàn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 444: Hỏa Kỳ Lân vs Xích Mục Giao ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 443: Xích Mục Giao ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 442: Chương Huyết Nguyệt tổ chức mưu đồ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 441: Cửu Cốt Ma Linh Kiếm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 440: Thoát ly phụ thuộc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 439: Đại thắng mà về ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 438: Hỏa Kỳ Lân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 437: Nháy mắt giết Sí Hỏa Nha Vương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 436: Chiến quần thú ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 435: Cường địch kéo tới ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 434: Bình yên phản hồi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 433: Thành công công chiếm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 432: Nghiền ép xu thế ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 431: Một canh giờ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 430: Lam Đỉnh Bộ Lạc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 429: Tĩnh dưỡng cùng mưu đồ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 428: Oanh động bắc nguyên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 427: Cường hãn quyết đấu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 426: Trùng kích Quy Nguyên (hạ) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 425: Trùng kích Quy Nguyên (trung) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 424: Trùng kích Quy Nguyên (thượng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 423: Áp trục đấu giá ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 422: Tặng lễ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 421: Giá trên trời Kiếm Diệp Thảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 420: Phiền muộn Yên quốc Thái tử ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 419: Nhìn thấu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 418: Xích Viêm Vương dự định ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 417: Cạnh tranh bắt đầu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 416: Tam quốc buổi đấu giá ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 415: Chuyển hóa Chân Nguyên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 414: Kiếm Minh trưởng lão ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 413: Uy danh đại chấn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 412: Rung động toàn trường ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 411: Chiến Man Thác ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 410: Trúng kế ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 409: Thanh danh sơ hiện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 408: Trần Thống lĩnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 407: Diệt địch giết quay về ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 406: Hành hạ đến chết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 405: Bình yên rời đi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 404: Trời tối lẻn vào ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 403: Ba chiến toàn thắng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 402: Xích Viêm Vương ra tay ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 401: Man đồ bộ lạc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 400: Sắp xếp nhiệm vụ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 0399: Trần Vũ phương án ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 0398: Tạm biệt Lữ Thiết tổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 397: Một quyền đánh giết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 396: Sư đồ tương kiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 395: Trợ giúp chiến trường ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 394: Chân tướng rõ ràng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 393: Bồi tội xin lỗi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 392: Ba thành, ba chiêu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 391: Đối chất Sài trưởng lão ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 390: Huyết Nguyệt tổ chức ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 389: Nửa đường mai phục ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 388: Hai phái chi tranh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 387: Bước đầu luyện hóa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 386: Kiếm áp cốc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 385: Giằng co ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 384: 3 chiêu đánh cược chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 383: Người Hầu? Thị nữ? ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 382: Tề quốc Lăng Kiếm tông ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 381: Lăng Kiếm tông người đến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 380: Dọa lui 3 tông ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 379: Rách nát kiếm trận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 378: Đoàn tụ ngắn ngủi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 377: Đẩy lui kẻ thù ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 1: Hồi trò hay ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 375: Cừu địch tề tụ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 374: Thủy Nguyệt Tông chủ hàng lâm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 373: Chấn nhiếp tông môn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 372: Về Vân Nhạc môn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 371: Một ánh mắt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 370: Bắc Nguyên kịch biến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 369: Trở về Sở quốc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 368: Qua cửa Vạn Ma tháp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 367: Lần thứ ba xông tháp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 366: Toàn bộ phương vị tăng lên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 365: Danh sư ra tay ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 364: Định chế Bảo Khí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 363: Luyện hóa Linh khí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 362: Trở về ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 361: Thi Đấu Đệ Nhất ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 360: Rung động quyết đấu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 359: Trần Vũ VS Vân Hải Chân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 358: Không người tranh phong ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 357: Trở thành đá mài đao của ngươi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 356: Dùng tổn thương đổi tổn thương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 355: Kiếm thứ tư ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 354: Diệp Thừa Phong Kiếm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 353: Bách chiến bách thắng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 352: Gặp lại Hắc Đế huyết mạch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 351: 12 người ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 350: Đệ nhất tiểu tổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 349: Không trung kịch chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 348: Đối chiến Lữ Thu Linh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 347: Một chiêu bại Thượng Hàm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 346: Chỉ dùng chân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 345: Khâu 2 ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 344: Di tích cổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 343: Thành tích lệnh bài ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 342: Vạch trần khuôn mặt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 341: Gặp lại ám sát giả ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 340: Giai đoạn sau cùng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 339: Ân Thành Trang không may ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 338: Đánh bại từng cái ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 337: Một mình đấu Cát Lâm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 336: Viện trợ Viên Thần ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 335: Thu hoạch kinh người ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 334: Đuổi giết Lữ thu linh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 333: Liên thủ đối địch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 332: Thiên kiêu Quy Nguyên Cảnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 331: Đục nước béo cò ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 330: Đoạt bảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 329: Chiêu Bảo Quy (canh ba) ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 328: Đối chiến Lữ Trạch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 327: Thuần thú đại sư ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 326: Tấn Lôi Thủ Thắng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 325: Ma Linh Độc Tâm Hoa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 324: Thi đấu bắt đầu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 323: Thiên kiêu tề tụ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 322: Lên đường ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 321: Điệu thấp làm việc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 320: Tiến bộ kinh người ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 319: Tranh đoạt danh ngạch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 318: Hai mươi chiêu ước hẹn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 317: Ma Diệt Chi Trảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 316: Thiên Ma Bí Văn Lục ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 315: Hối đoái kỳ công ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 314: Thiên Tinh Học Viện đệ nhất nhân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 313: Lôi Linh Thể thiên tài ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 312: Đến tay ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 311: Cốt Kiếm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 310: Phá tan cấm chế ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 309: Gặp lại Trương Nam ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 308: Hãm hại ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 307: Liệt Hỏa Ma Tích ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 306: Chân thân tiểu thành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 305: Kim Trác Phong ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 304: Người ám sát ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 303: Cổ kim đệ nhất phòng ngự công pháp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 302: Thu đồ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 301: Viên Thần ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 300: Cùng lên đi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 299: Đột phá Tiên Thiên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 298: Trong tháp ma luyện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 297: Lại xông Vạn Ma Tháp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 296: Ứng chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 295: Phản hồi học viện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 294: Đoạt xá ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 293: Chém Tiên Thiên hậu kỳ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 292: Hành hạ đến chết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 291: Đồng Tượng Chân Thân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 290: Bí mật ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 289: Yếu thế ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 288: Cao Sơn bộ lạc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 287: Thú triều đến tập kích ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 286: Toàn diệt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 285: Cướp trắng trợn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 284: Liên thủ giết quay về ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 283: Hiệu quả thần kỳ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 282: Hỏa thú cùng Hỏa hạch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 281: Bạo lực nghiền ép ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 280: Giết tới ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 279: Hỏa Ma sa phỉ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 278: Bộ lạc cùng sa phỉ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 277: Xích Thổ Bí Cảnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 276: Hỏa Lân Thú ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 275: Phá xác mà ra ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 274: Thu hoạch phong phú ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 273: Đắc thủ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 272: Cổ Thú ấp trứng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 271: Giá cao ép bán ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 270: Ám Dạ Giao Lưu Hội ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 269: Cự Xích Kiếm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 268: Cương thể đại thành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 267: Thi đấu hạ màn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 266: Hai đại yêu nghiệt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 265: Mạnh nhất quyết chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 264: Tạm thứ nhất ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 263: Bất ngờ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 262: Lại không coi thường ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 261: Bại liên tiếp Tiên Thiên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 260: Thể tu quyết đấu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 259: Đối chiến Nhiếp Tuyền ~ (01/01/1970)Miễn phí

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 258: Hung tàn cuồng vọng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 257: Thiêu thân lao đầu vào lửa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 256: Đánh bay ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 255: Tàn khốc phương thức ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 254: Đấu loại ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 253: Lòng đất quỷ dị ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 252: Tiến giai hậu kỳ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 251: Ma Cốt Thạch hang núi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 250: Ám Hắc Dực Lang ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 249: Một quyền song sát ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 248: Con mồi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 247: Cốt Ma Hoang Nguyên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 246: Giao dịch Khôi Lỗi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 245: Ma bia lưu danh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 244: Vạn Ma Tháp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 243: Đoàn Hạo ra tay ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 242: Lớp trưởng lựa chọn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 241: Sơ thí thân pháp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 240: Sát Phong Cốc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 239: Ma Sát Cuồng Ảnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 238: Đạo sư giảng bài ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 237: Vô Ma phân điện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 236: Huyết Sát Viện, Vô Ma Điểm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 235: Khảo hạch dương oai ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 234: Chiến lão sư ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 233: Tư Đồ Lân Ngọc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 232: Học viện khảo hạch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 231: Tiến giai, xác nhận học viện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 230: Cương thể tiểu thành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 229: Phi thiên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 228: Ba chiêu cuộc chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 227: Liệp Vương thực lực ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 226: La thị huynh muội ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 225: Luyện hóa Linh diễm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 224: La gia truyền tin ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 223: Học viện thời đại ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 222: Thực hiện tiền đặt cược ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 221: Vô danh tàn cánh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 220: Lên đỉnh Liệp Vương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 219: Dị tộc cường giả ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 218: Chân hỏa quyết đấu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 217: Lòng đất cuộc chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 216: Lấy ra Cổ thú huyết mạch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 215: Trí thủ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 214: Huyết Long Thú ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 213: Chân hỏa khoe oai ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 212: Gieo gió gặt bão ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 211: Ngày cuối cùng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 210: Bích Tiển Độc Cô ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 209: Ngũ gia nghịch tập ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 208: Hắc Lân Trường Thiệt Thú ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 207: Tiên Thiên Yêu thú cùng Khôi Lỗi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 206: Mèo rừng lại tới ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 205: Lực chấn bầy thú ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 204: Phản săn làm chủ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 203: Giọt thứ hai máu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 202: Thiên tài như mây ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 201: Ác Yêu Lĩnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 200: Diệp Lạc Phượng hôn môi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 199: Thắng hiểm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 198: Bạo lực nghiền ép ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 197: Kết giới bầy thú ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 196: Tấn thăng Hóa Khí, tư chất biến hóa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 195: Trùng kích Hóa Khí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 194: Hà thị huynh đệ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 193: Tiến giai chuẩn bị ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 192: Năm năm ước hẹn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 3: Vân Chiếu Quốc - Chương 191: Thực chiến khảo hạch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 190: Vân Lai Phó gia ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 189: Lấy thân báo đáp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 188: Sơ lâm cổ quốc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 187: Nguyệt Linh Khoáng Mẫu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 186: Truyền tống cuộc chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 185: Thiên Khuyết Kiếm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 184: Gặp lại Diệp Lạc Phượng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 183: Bất Tử Huyệt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 182: Khí vận vai chính ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 181: Bói toán hiện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 180: Cốt Ma Vương hiện thế ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 179: Đồng Tượng Cương Thể ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 178: Không phục chúng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 177: Chấn Vân vang bảy lần ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 176: Vượt cấp diệt sát ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 175: Chiến Hóa Khí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 174: Thân thế cùng côn trùng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 173: Vương bài ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 172: Nhiều lĩnh vực đề thăng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 171: Nguyên Sát Thần Công ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 170: Thu hoạch phân phối ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 169: Nửa năm ước định ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 168: Lữ Thiết Tổ truy xét ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 167: Tại chỗ kiểm kê ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 166: Hạ màn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 165: Hiện thực tương phản ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 164: Vân Sát Chân Khí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 163: Chia của ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 162: Vĩnh Hằng Chi Tâm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 161: Hắc Đế huyết mạch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 160: Đoạt máu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 159: Chặn giết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 158: Phân liệt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 157: Nỏ mạnh hết đà ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 156: Một người đã đủ giữ quan ải ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 155: Chặn đường ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 154: Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 153: Phong ấn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 152: Huyết Lưu Diễm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 151: Vạn năm Huyết Hồn Hoa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 150: Lệnh bài ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 149: Truyền thừa trọng địa ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 148: Nghe đồn chân tướng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 147: Trân Thú Viên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 146: Da đen thiếu niên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 145: Uy danh mang theo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 144: Một thương song sát ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 143: Xương đồng đại thành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 142: Thoát khỏi cường địch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 141: Xà Vương túi mật tới tay ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 140: Yêu nghiệt Đồng Sư Hống ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 139: Chim sẻ núp đằng sau ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 138: Thượng Quan Kỳ chết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 137: Thiên Duẩn Dịch chi tranh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 136: Nhiều dạng tính toán ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 135: Tiến giai, công lực tăng mạnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 134: Cốt Ma Cung nhiều người tức giận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 133: Giết người cướp của ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 132: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 131: Thương Hóa Khí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 130: Chảy ròng xuống ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 129: Uống chút rượu ngon ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 128: Vây quét ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 127: Đoạt đồ ăn trước miệng hổ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 126: Đưa các ngươi một cái đại xà ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 125: U Thủy Mặc Liên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 124: Mai Trường Thanh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 123: Tỉ mỉ chuẩn bị ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 122: Huyết Táng Thiên Viên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 121: Quy Nguyên đại chiến, huyết mạc hiện ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 120: Chiến công hối đoái ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 119: Hóa Khí ra tay ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 118: Có chút danh tiếng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 117: Sơ lâm chiến trường ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 116: Tấn thăng Luyện Tạng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 115: Vĩnh cố kịch độc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 114: Tinh luyện kế hoạch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 113: Song trọng thân phận ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 112: Chân chính thủ phạm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 111: Ba ba trong rọ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 110: Ô bào chấp sự ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 109: Tin tức để lộ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 108: Nguyệt Linh Khoáng đột phá ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 107: Đạo tặc hiện thân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 106: Hối lộ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 105: Yến gia bảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 104: Nhổ tận gốc ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 103: Trùng uy ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 102: Trang viên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 101: Lĩnh đội chi tranh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 100: Khinh Trọng kiếm pháp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 99: Nghe đồn cùng trùng sủng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 98: Phản trình kinh hồn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 97: Tàn cốt đoạn kiếm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 96: Nhện khổng lồ - Thiết Trùng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 95: Nguyệt Linh Khoáng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 94: Đồng môn luận bàn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 93: Lâm đường chủ thỏa hiệp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 92: Vân Nhạc kinh biến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 91: Đao kiếm sát nhập ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 90: Tới cắn ta a ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 89: Cường thế đột phá vòng vây ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 88: Cốt Ma đánh lén ban đêm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 87: Thu được ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 86: Xà Đà Quỷ Ảnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 85: Bắc Sơn Linh Viên ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 84: Thu hoạch tràn đầy ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 83: Kinh người giá cao ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 82: Quỷ dị không gian ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 81: Đấu giá hội ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 80: Quỷ kiếm Lữ Tam Thông ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 79: Thân gia bạo tăng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 78: Ô huyết châu giá trị ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 77: Ẩn Hồ Đảo ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 76: Điều động nguy cơ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 75: Cốt Ma xâm lấn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 74: Đánh cuộc chiến thắng lợi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 73: Vị hôn thê ~ (01/01/1970)Miễn phí

Chương 72: Kiếm trận cùng bí đao ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 71: Năm người đoàn chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 70: Thu Hinh Nhi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 69: Cảm tạ quý tông ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 68: Trọng kiếm đè người ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 67: Thủ hạ bại tướng ngươi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 66: Hai tràng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 65: Vẫn thạch đánh cuộc chiến ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 64: Nội gián ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 63: Huyền quan kinh hồn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 62: Thông Mạch hậu kỳ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 61: Huyết tinh cùng sát khí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 60: Dịch Vân Phi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 59: Vạn quân một kiếm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 58: Kiếm pháp sơ ngộ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 57: Công pháp cùng Bảo Khí ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 56: Chín đại cảnh giới ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 55: Nội môn đệ tử ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 54: Ngoại môn thứ nhất ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 53: Lên đỉnh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 52: Đấu võ thứ nhất ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 51: Chiến Nam Cung Lễ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 50: Vì ngươi lót đường ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 49: Thắng liên tiếp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 48: Bài danh chiến mưu đồ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 47: Thế không thể đỡ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 46: Tinh Thần bí thuật ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 45: Chặn đánh bắt đầu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 44: Hắc mã quật khởi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 43: Tiếp tục ném ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 42: Ném ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 41: Thi đấu bắt đầu ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 40: Tiến giai trung kỳ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 39: Quyền kình ngưng sát ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 38: Trần Vũ lựa chọn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 37: Kết quả chiến đấu đáng kể ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 36: Thân pháp đại thành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 35: Gân đồng thành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 34: Tới tay ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 33: Quật khởi mạnh mẽ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 32: Ngoại môn giao lưu hội ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 31: Tư chất nghiệm chứng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 30: Giết ngược lại ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 29: Nửa đường chặn giết ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 28: Khe hở ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 27: Từ trên trời giáng xuống ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 26: Khắc hết Đại Sát ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 25: Vân Sát khoe oai ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 24: Bạo Vũ Lê Hoa Châm ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 23: Luyện Tạng ra tay ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 22: Một quyền cắt đứt ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 21: Hồng Hồ Tam Sát ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 20: Da đồng đại thành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 19: Sơ chiến Trần Dĩnh Nhi ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 18: Da đồng chi thân ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 17: Gia tộc chân tướng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 16: Đường về ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 15: Tiến giai Thông Mạch ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 14: Đồng Tượng Công ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 13: Thiên Võ Các ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 12: Niềm vui ngoài ý muốn ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 11: Chém Hùng Vương ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 10: Hung hãn Trần Vũ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 9: Hùng Vương túi mật ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 8: Sơ hiển thân thủ ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 7: Trận chiến mở màn Thiết Tông Hùng ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 6: Ăn bám danh hào ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 5: Võ kỹ đại thành ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 4: Mục Tuyết Tình ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 3: Tiến triển cực nhanh ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 2: Trái tim dung hợp ~ (01/01/1970)Miễn phí

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 1: Thủy Tinh Kỳ Thạch ~ (01/01/1970)Miễn phí