Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Viện bảo tàng tâm nguyện

Viện bảo tàng tâm nguyện

Tên khác: Viện bảo tàng tâm nguyện
Thể loại: Romance ,
Tác giả: Lục Tương
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Viện bảo tàng tâm nguyện:

Đột nhiên vị vương tử của hành tinh Khốc Huyền lại muốn ký kết khế ước với tôi, trở thành sứ giả nguyện vọng của Trái Đất! Tại sao con mèo ngốc thích bán manh này lại thực hiện nguyện vọng của mọi người, đồng thời còn thay đổi hình dạng để trêu chọc tôi, khiến tôi không hề phòng bị mà động lòng?

Danh sách chương

Chap 29.4 ~ (28/01/2019)Miễn phí

Chap 29.3 ~ (28/01/2019)Miễn phí

Chap 29.2 ~ (28/01/2019)Miễn phí

Chap 29.1 ~ (28/01/2019)Miễn phí

Chap 28.3 ~ (21/01/2019)Miễn phí

Chap 28.2 ~ (20/01/2019)Miễn phí

chap 28.1 ~ (20/01/2019)Miễn phí

chap 27.2 ~ (10/01/2019)Miễn phí

chap 27.1 ~ (10/01/2019)Miễn phí

chap 26.2 ~ (10/01/2019)Miễn phí

chap 26.1 ~ (10/01/2019)Miễn phí

chap 25.2 ~ (06/01/2019)Miễn phí

chap 25.1 ~ (06/01/2019)Miễn phí

chap 24.2 ~ (02/01/2019)Miễn phí

chap 24.1 ~ (02/01/2019)Miễn phí

chap 23.2 ~ (31/12/2018)Miễn phí

chap 23.1 ~ (31/12/2018)Miễn phí

chap 22.2 ~ (28/12/2018)Miễn phí

chap 22.1 ~ (28/12/2018)Miễn phí

chap 21.2 ~ (25/12/2018)Miễn phí

chap 21.1 ~ (25/12/2018)Miễn phí

chap 20.2 ~ (22/12/2018)Miễn phí

chap 20.1 ~ (22/12/2018)Miễn phí

chap 19.2 ~ (20/12/2018)Miễn phí

chap 19.1 ~ (20/12/2018)Miễn phí

Chap 18.2 ~ (02/12/2018)Miễn phí

Chap 18.1 ~ (02/12/2018)Miễn phí

Chap 17.2 ~ (25/11/2018)Miễn phí

Chap 17.1 ~ (25/11/2018)Miễn phí

Chap 16.2 ~ (24/11/2018)Miễn phí

Chap 16.1 ~ (24/11/2018)Miễn phí

Chap 15.2 ~ (23/11/2018)Miễn phí

Chap 15.1 ~ (22/11/2018)Miễn phí

Chap 14.2 ~ (16/11/2018)Miễn phí

Chap 14.1 ~ (16/11/2018)Miễn phí

Chap 13.2 ~ (13/11/2018)Miễn phí

Chap 13.1 ~ (13/11/2018)Miễn phí

Chap 12.2 ~ (06/11/2018)Miễn phí

Chap 12.1 ~ (06/11/2018)Miễn phí

Chap 11.2 ~ (05/11/2018)Miễn phí

Chap 11.1 ~ (05/11/2018)Miễn phí

Chap 10.2 ~ (04/11/2018)Miễn phí

Chap 10.2 ~ (04/11/2018)Miễn phí

Chap 10.1 ~ (04/11/2018)Miễn phí

Chap 9.3 ~ (03/11/2018)Miễn phí

Chap 9.2 ~ (31/10/2018)Miễn phí

Chap 9.1 ~ (29/10/2018)Miễn phí

Chap 8.2 ~ (27/10/2018)Miễn phí

Chap 8.1 ~ (25/10/2018)Miễn phí

Chap 7.2 ~ (23/10/2018)Miễn phí

Chap 7.1 ~ (22/10/2018)Miễn phí

Chap 6.2 ~ (21/10/2018)Miễn phí

Chap 6.1 ~ (20/10/2018)Miễn phí

Chap 5.2 ~ (15/10/2018)Miễn phí

Chap 5.2 ~ (11/10/2018)Miễn phí

Chap 5.1 ~ (09/10/2018)Miễn phí

Chap 4.3 ~ (06/10/2018)Miễn phí

chap 4.2 ~ (02/10/2018)Miễn phí

Chap 4.1 ~ (01/10/2018)Miễn phí

Chap 3.3 ~ (29/09/2018)Miễn phí

Chap 3.2 ~ (26/09/2018)Miễn phí

Chap 3.1 ~ (21/09/2018)Miễn phí

Chap 2.3 ~ (18/09/2018)Miễn phí

Chap 2.3 ~ (18/09/2018)Miễn phí

Chap 2.2 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chap 2.1 ~ (16/09/2018)Miễn phí

Chap 1.1 ~ (13/09/2018)Miễn phí