Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Vạn Cổ Thần Vương

Vạn Cổ Thần Vương

Tên khác: N/a
Thể loại: Action , Adventure , Manhua
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Vạn Cổ Thần Vương:

Vạn Cổ Thần Vương:

Kiếp trước bởi vì Đế Tôn hãm hại mà bỏ mình, trùng sinh đến thời trung học, đúng lúc gặp linh khí khôi phục, thiên địa biến đổi lớn. Tái sinh thời niên thiếu, lại đi trên con đường tu hành, một thế này, hắn bảo vệ bằng hữu của mình, thân nhân, hắn đương không lưu tiếc nuối, hắn đương một đường quét ngang, hắn đương chư thiên vô địch, vạn cổ vi tôn!

 

Danh sách chương

Chap 050 ~ (08/05/2020)Miễn phí

Chap 049 ~ (02/05/2020)Miễn phí

Chap 048 ~ (22/03/2020)Miễn phí

Chap 043 ~ (10/03/2020)Miễn phí

Chap 042 ~ (25/02/2020)Miễn phí

Chap 041 ~ (08/02/2020)Miễn phí

Chap 040 ~ (23/01/2020)Miễn phí

Chap 039 ~ (21/01/2020)Miễn phí

Chap 038 ~ (21/01/2020)Miễn phí

Chap 037 ~ (16/01/2020)Miễn phí

Chap 036 ~ (04/01/2020)Miễn phí

Chap 035 ~ (03/01/2020)Miễn phí

Chap 034 ~ (31/12/2019)Miễn phí

Chap 033 ~ (16/12/2019)Miễn phí

Chap 032 ~ (15/12/2019)Miễn phí

Chap 031 ~ (13/12/2019)Miễn phí

Chap 030 ~ (10/12/2019)Miễn phí

Chap 029 ~ (09/12/2019)Miễn phí

Chap 028 ~ (07/12/2019)Miễn phí

Chap 027 ~ (05/12/2019)Miễn phí

Chap 026 ~ (03/12/2019)Miễn phí

Chap 025 ~ (30/11/2019)Miễn phí

Chap 024 ~ (28/11/2019)Miễn phí

Chap 023 ~ (26/11/2019)Miễn phí

Chap 022 ~ (26/11/2019)Miễn phí

Chap 021 ~ (26/11/2019)Miễn phí

Chap 020 ~ (26/11/2019)Miễn phí

Chap 019 ~ (26/11/2019)Miễn phí

Chap 017 ~ (26/11/2019)Miễn phí

Chap 016 ~ (26/11/2019)Miễn phí

Chap 015 ~ (26/11/2019)Miễn phí

Chap 014 ~ (26/11/2019)Miễn phí

Chap 013 ~ (26/11/2019)Miễn phí

Chap 012 ~ (26/11/2019)Miễn phí

Chap 011 ~ (26/11/2019)Miễn phí

Chap 010 ~ (26/11/2019)Miễn phí

Chap 009 ~ (26/11/2019)Miễn phí

Chap 008 ~ (26/11/2019)Miễn phí

Chap 007 ~ (26/11/2019)Miễn phí

Chap 006 ~ (26/11/2019)Miễn phí

Chap 005 ~ (26/11/2019)Miễn phí

Chap 004 ~ (26/11/2019)Miễn phí

Chap 003 ~ (26/11/2019)Miễn phí

Chap 002 ~ (26/11/2019)Miễn phí

Chap 001 ~ (26/11/2019)Miễn phí