Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư

Tên khác: N/a
Thể loại: Drama , Manhua , Romance
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư:

Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư:

Lẽ nào… ta xuyên việt rồi? Mà nguyên chủ lại trùng hợp mà cùng tên… cũng là Quân Vô Tà? – Xuyên việt tóm lại vẫn hơn so với bị nổ chết, ta sẽ giúp ngươi tìm ra kẻ hại ngươi, rồi báo thù!!!

Danh sách chương

Chap 055 ~ (29/05/2020)Miễn phí

Chap 054 ~ (26/05/2020)Miễn phí

Chap 053 ~ (26/05/2020)Miễn phí

Chap 052 ~ (20/05/2020)Miễn phí

Chap 051 ~ (20/05/2020)Miễn phí

Chap 050 ~ (13/05/2020)Miễn phí

Chap 049 ~ (13/05/2020)Miễn phí

Chap 048 ~ (05/05/2020)Miễn phí

Chap 047 ~ (05/05/2020)Miễn phí

Chap 046 ~ (27/04/2020)Miễn phí

Chap 045 ~ (21/04/2020)Miễn phí

Chap 044 ~ (20/04/2020)Miễn phí

Chap 043 ~ (18/04/2020)Miễn phí

Chap 042 ~ (18/04/2020)Miễn phí

Chap 041 ~ (14/04/2020)Miễn phí

Chap 040 ~ (03/04/2020)Miễn phí

Chap 039 ~ (31/03/2020)Miễn phí

Chap 038 ~ (29/03/2020)Miễn phí

Chap 037 ~ (26/03/2020)Miễn phí

Chap 036 ~ (22/03/2020)Miễn phí

Chap 035 ~ (17/03/2020)Miễn phí

Chap 034 ~ (13/03/2020)Miễn phí

Chap 033 ~ (10/03/2020)Miễn phí

Chap 032 ~ (06/03/2020)Miễn phí

Chap 031 ~ (04/03/2020)Miễn phí

Chap 030 ~ (28/02/2020)Miễn phí

Chap 029 ~ (25/02/2020)Miễn phí

Chap 028 ~ (02/02/2020)Miễn phí

Chap 027 ~ (23/01/2020)Miễn phí

Chap 026 ~ (14/01/2020)Miễn phí

Chap 025 ~ (09/01/2020)Miễn phí

Chap 024 ~ (08/01/2020)Miễn phí

Chap 023 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Chap 022 ~ (27/12/2019)Miễn phí

Chap 021 ~ (24/12/2019)Miễn phí

Chap 020 ~ (20/12/2019)Miễn phí

Chap 019 ~ (17/12/2019)Miễn phí

Chap 018 ~ (15/12/2019)Miễn phí

Chap 017 ~ (10/12/2019)Miễn phí

Chap 016 ~ (10/12/2019)Miễn phí

Chap 015 ~ (02/12/2019)Miễn phí

Chap 014 ~ (30/11/2019)Miễn phí

Chap 013.2 ~ (29/11/2019)Miễn phí

Chap 012.2 ~ (29/11/2019)Miễn phí

Chap 011.2 ~ (29/11/2019)Miễn phí

Chap 010.2 ~ (29/11/2019)Miễn phí

Chap 009.2 ~ (29/11/2019)Miễn phí

Chap 008.2 ~ (29/11/2019)Miễn phí

Chap 013 ~ (29/11/2019)Miễn phí

Chap 012 ~ (29/11/2019)Miễn phí

Chap 011 ~ (29/11/2019)Miễn phí

Chap 010 ~ (29/11/2019)Miễn phí

Chap 009 ~ (29/11/2019)Miễn phí

Chap 008 ~ (29/11/2019)Miễn phí

Chap 007 ~ (29/11/2019)Miễn phí

Chap 006 ~ (29/11/2019)Miễn phí

Chap 005 ~ (29/11/2019)Miễn phí

Chap 004 ~ (29/11/2019)Miễn phí

Chap 003 ~ (29/11/2019)Miễn phí

Chap 002 ~ (29/11/2019)Miễn phí

Chap 001 ~ (29/11/2019)Miễn phí