Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu

Tên khác: Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu
Thể loại: Action , Fantasy , Manhua , Truyện Màu
Tác giả: N/a
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu:

Nội dung Thiếu gia của tô gia – Tô Mộc, vì đầu tư tạm thời thất bại, bị gia chủ tô gia trục xuất khỏi gia tộc, vì một số lý do mà trở thành đứa con rể phế vật của trần gia, địa vị của hắn ở trần gia có thể nói so với chó còn thấp hơn. nhưng, là hổ thì phải kiêu hùng sơn lâm, là rồng thì phải nhất phi trùng thiên. rồi đến một ngày hắn bỗng nhiên được khôi phục địa vị, tất cả những kẻ khinh thường hắn đều sẽ phải trả giá Xem thêm

Danh sách chương

Chapter 90 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 89 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 88 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 87 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 86 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 85 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 84 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 83 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 82 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 81 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 80 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 79 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 78 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 77 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 76 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 75 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 74 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 73 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 72 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 71 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 70 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 69 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 68 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 67 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 66 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 65 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 64 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 63 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 62 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 61 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 60 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 59 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 58 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 57 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 56 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 55 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 54 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 53 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 52 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 51 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 50 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 49 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 48 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 47 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 46 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 45 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 44 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 43 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 42 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 41 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 40 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 39 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 38 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 37 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 36 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 35 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 34 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 33 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 32 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 31 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 30 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 28: +29 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 27 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 26 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 25 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 24 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 23 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 22 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 21 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 20 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 19 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 18 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 17 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 16 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 15 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 14 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 13 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 12 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 11 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 10 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 9 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 8 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 7 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 6 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 5 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 4 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 3 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 3 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 2 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 1 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 0 ~ (16/08/2021)Miễn phí