Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Tu Chân Giả Tại Dị Thế

Tên khác: Tu Chân Giả Tại Dị Thế
Thể loại: Truyện chữ , Kỳ Huyễn
Tác giả: Vũ Phong
Trạng thái: Kết thúc


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tu Chân Giả Tại Dị Thế:

Nhân vật chính là Nhạc Thành, một phế vật không tu luyện được đấu khí và ma pháp nên đã bị hôn thê của mình là Dịch Thiến từ hôn, thất vọng vì cuộc sống, Nhạc Thành đã chọn cách tự kết liễu cuộc sống của mình. Đúng lúc mọi người tưởng rằng Nhạc Thành đã chết thì siêu cấp tán ma Lục Phong vì độ kiếp năm lần thành công, đến lần cuối thì thất bại, thân thể tan nát đã nhập hồn vào Nhạc Thành, nắm giữ cả thể xác và suy nghĩ của hắn.Sau khi sống lại, Nhạc Thành từ một tên phế vật không thể tu luyện đấu khí và ma pháp đã có thể tu luyện chân khí và luyện đan, hắn bắt đầu lột xác, trở thành một con người khác hẳn, đầy mạnh mẽ và lãnh khí. Với thực lực tu chân, cùng với các pháp khí, trận pháp, đan dược của mình, Nhạc Thành đã từng bước gây dựng thế lực cho mình, nắm trong tay Phá Quân doanh kiêu hùng, dưới trướng có không ít cường giả siêu cấp, Đấu sư, luyện dược sư ma pháp sư, ma thú cho đến cổ thú, thần thú đánh bại rất nhiều kiêu hùng và bá chủ một phương… Trong quá trình gây dựng thực lực hắn đã gặp và chiếm được trái tim của rất nhiều mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, Yến Hiểu Kỳ, Tư Mã Yên Nhiên, Đông Phương Hiểu Hiểu, mỗi người đều là một câu chuyện hấp dẫn…. Tạo ra một cảnh tượng tu chân hoành hành ở dị giới.

Danh sách chương

Chương 1160: Cái Gì Gọi Là Thiên Đạo ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1159: Như Lai Mạt Pháp Thế Giới ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1158: Tru Thánh Nhân, Diệt Cực Đạo ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1157: Thiên Địa Cường Giả Hội Tụ Hỗn Độn Hải ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1156: Dung Hợp Quy Tắc ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1155: Nhân Tộc Tam Tộc ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1154: Đại Kiếp Nạn Tới ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1153: Cây Bồ Đề ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1152: Hỗn Độn Thanh Liên ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1151: Hình Thiên Đột Phá ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1150: Thánh Nhân Dưới Đều Là Vì Con Kiến ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1149: Ma Đạo Lão Tổ, Âm Dương Lão Tổ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1148: Phong Thần ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1147: Thiên Thư Vs Hỗn Độn Chung ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1146: Hạo Thiên Kính Và Mười Hai Khỏa Định Hải Thần Châu ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1145: Ngọc Đế Trương Bách Nhẫn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1144: Nguyên Thần Giao Phong ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1143: Phá Trận ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1142: Tố Sắc Vân Giới Kỳ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1141: Thực Lực Phật Giáo ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1140: Canh Một ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1139: Chúng Cường Giả Thương Nghị ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1138: Huyền Đô Sư ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1137: Cường Giả Hội Tụ Ngọc Hư Sơn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1136: Dung Hợp Thập Đại Thượng Cổ Thần Khí ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1135: Hỗn Nguyên Lão Tổ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1134: Thần Bí Lão Giả ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1133: Định Thần Bảng Hút Nhiên Đăng Cổ Phật ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1132: Đánh Chết Chiến Ma ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1131: Bàn Cổ Phủ V Nhiên Đăng Cổ Phật. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1130: Phục Hy Cầm ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1129: Đầu Bạc Cô Gái ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1128: Vân Tiêu Bản Thể ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1127: Vân Tiêu Chiến Đấu Kịch Liệt Thiên Ma Thú ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1126: Luyện Hóa Côn Lôn Kính ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1125: Chiến Đấu Kịch Liệt Đấu Chiến Thắng Phật ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1124: Ngộ Phục ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1123: Tính Toán ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1122: Thúc Dục Đông Hoàng Chung ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1121: Thúc Dục Định Thần Bảng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1120: Hư Không Tan Biến ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1119: Lấy Máu Nhận Chủ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1118: Định Thần Bảng Xuất Hiện ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1117: Trong Hư Không ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1116: Thu Đồ Đệ Thiên Ưng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1115: Vân Trung Tử ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1114: Kỳ Lân Lão Tổ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1113: Đánh Chết Phong Tôn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1112: Phá Trận Mà Ra ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1111: Thiên Cương Thần Thú Trận ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1110: Đánh Chết Tà Tôn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1109: Hồng Hoang Đại Địa Kỳ Lân Bộ Tộc ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1108: Yêu Tôn Trung Kỳ Cường Giả ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1107: Xích Dương Thành ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1106: Khóc Không Ra Nước Mắt ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1105: Thất Đoàn Linh Dịch ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1104: Ngọc Giản Hơi Thở ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1103: Bàn Cổ Chân Thân ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1102: Đông Hoàng Chung ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1101: Tuyệt Thế Cường Giả Đông Hoàng Thái Nhất ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1100: Thập Đại Thượng Cổ Ma Thú ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1099: Tàn Hồn Cự Thú ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1098: Thu Trận ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1097: Thần Bí Cường Giả Cùng Thất Diệu Thiên Quả ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1096: Hồng Hoang Thất Tuyệt Đại Trận ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1095: Quỷ Dị Đại Trận ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1094: Là Chính Ngươi Muốn Chết ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1093: Thiên Linh Căn Thứ Nhất ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1092: Lười Chơi Cùng Các Ngươi ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1091: Huyền Tiêu Trọng Thương ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1090: Định Thần Bảng Xuất Thế ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1089: Đánh Chết Tây Phương Quỷ Đế ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1088: Bế Quan Lĩnh Ngộ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1087: Lại Lên Thiên Đình ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1086: Thừa Cơ Đại Phát Động ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1085: Thượng Cổ Thần Khí Luyện Yêu Hồ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1084: Ta Nhưng Thật Ra Muốn Nhìn Còn Có Ai Dám Động Ngươi ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1083: Thực Lực Của Ngươi Còn Chưa Đủ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1082: Thiên Đình Động Tác ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1081: Diệt Quỷ Cốc Môn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1080: Suy Sụp ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1079: Minh Giới Chi Môn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1078: Cường Địch Đột Kích ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1077: Thời Hồng Hoang Cổ Tinh ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1076: Cổ Phẩm Tinh Thạch ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1075: Tuyệt Đối Kinh Sợ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1074 ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1073 ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1072 ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1071: Tinh Thạch Núi Non ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1070: Cha Mẹ Sinh Ra Thanh Đồng? ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1069: Chiến Đấu Kịch Liệt Tiên Tôn Cường Giả ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1068: Ngươi Còn Không Mau Hỗ Trợ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1067: Hỗn Nguyên Chân Thân Tầng Thứ Bảy ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1066: Tuyệt Phẩm Đan Dược Xuất Thế ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1065: Tuyệt Phẩm Đan Dược Tử Tinh Linh Đan ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1064: Lấy Đi Hoàng Trung Lý ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1063: Đệ Nhị Điều Hóa Xà Thần Thú ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1062: Đánh Chết Địa Tạng Vs Trọng Bảo Xuất Thế ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1061: Minh Giới Hành Trình ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1060: Tễ Thân Siêu Cấp Cường Giả Chi Liệt ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1059: Chậm, Đi Chết Đi ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1058: Kinh Thiên Đại Chiến ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1057: Ngươi Là Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành? ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1056: Thiên Thủ Ma Quân ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1055: Đại Chiến Bắt Đầu ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1054: Ra Tay Trả Thù Lao ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1053: Tổ Vu Bí Tân ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1052: Một Chết Một Thu Phục ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1051: Thần Bí Cường Giả. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1050: Tranh Đoạt Bảo Vật ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1049: Yêu Hoàng Đế Tuấn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1048: Thần Bí Cường Giả ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1047: Cường Hãn Khí Tức ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1046: Vu Tộc Hung Vật ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1045: Đánh Chết Nguyên Thiên Ma Quân ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1044: Vô Số Dị Thú ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1043: Vạn Vu Đại Trận ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1042: Tái Nhập Hồng Hoang Chiến Trường ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1041: Tam Mao Chân Quân ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1040: Bất Chu Sơn Hạ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1039: Chúng Ma Trở Về Núi ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1038: Ta Cho Ngươi Biết Thế Nào Là Nam Nhân ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1037: Hạo Thiên Đại Đế Quay Lại Hạo Thiên Môn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1036: Nhạc Thành Đột Phá ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1035: Thánh Nhân Xuất Hiện ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1034: Thượng Cổ Ma Khí Hỗn Thiên Nghi ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1033: Hạo Thiên Đại Đế Tái Hiện ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1032: Vây Công Hỗn Thế Ma Vương ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1031: Tin Tức Hỗn Thế Ma Vương ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1030: Nhạc Thành, Huyền Tiêu Vs Dương Tiển ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1029: Đại Hôn Lễ Trọng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1028: Giống Như Đã Từng Quen Biết ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1027: Dao Cơ Tiên Tử ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1026: Chó Giữ Nhà, Ngươi Muốn Chết ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1025: Chiến Đấu Kịch Liệt Nguyên Thần Lực ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1024: Kích Đấu Tiên Quân ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1023: Đánh Chết Tiên Quân Sơ Kỳ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1022: Bồ Đề Tử Cùng Thần Bí Ngọc Giản ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1021: Hình Thiên Chiến Côn Bằng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1020: Đột Phá Cửu Thiên Huyền Tiên ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1019: Hiểm Hiểm Đào Thoát ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1018: Liên Thủ Đánh Lui. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1017: Thiên Nguyên Ma Quân ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1016: Thượng Cổ Thần Thú Huyền Phong ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1015: Ngươi Là Kim Giáp Chiến Thần ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1014: Gặp Được Đánh Lén ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1013: Thái Hư Chi Địa ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1012: Đào Thoát ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1011: Bất Tử Nguồn Suối ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1010: Đối Chiến Hỗn Thế Ma Vương ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1009: Ngọc Đế Ra Mặt ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1008: Ngũ Đại Tuyệt Đỉnh Cường Giả Quan Lui Như Lai ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1007: Tiên Ma Giới Nhạc Gia Lão Tổ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1006: Đại Náo Dao Trì ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1005: Thiên Đình Phía Trên ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1004: Hạo Thiên Môn Thực Lực ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1003: Năm Tôm Tép Nhãi Nhép, Đều Chết Đi ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1002: Hoàn Mỹ Dung Hợp ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1001 ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1000: Một Phần Đại Lễ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 999: Cửu Khúc Hoàng Hà Trận ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 998: Đối Chiến Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 997: Sinh Tử Một Đường ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 996: Chiến Đấu Kịch Liệt Hắc Sát Ma Vương ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 995: Thực Lực Kinh Sợ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 994: Hai Đại Thánh Nhân Lực ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 993: Đột Phá Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 992: Cường Giả Cuộc Chiến ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 991: Hỗn Độn Tinh Khí ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 990: Chiến Đấu Kịch Liệt Hỗn Độn Dị Thú ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 989: Kinh Sợ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 988: Kim Giáp Chiến Thần Cùng Bát Tí Na Tra ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 987 ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 986: Hồng Hoang Chiến Trường Năm Mươi Năm ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 985: Liệt Hỏa Ma Vương ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 984: "chủ Nhân" Lang Lễ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 983: Lang Lễ Đột Phá Cùng Phật Tổ Đài Sen ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 982: Hạo Thiên Môn Sính Uy ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 981: Long Cát Công Chúa, Tam Tiêu Tiên Tử ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 980: Hiên Viên Kiếm Cùng Hạo Thiên Tháp Uy Lực ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 979: Ngũ Hành Linh Lung Tháp Cùng Hỗn Độn Ngọc ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 978: Lực Lượng Thần Thông Cùng Đối Kháng Vô Thượng Thiên Ma ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 977: Hai Mươi Năm Đột Phá ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 976: Nguyên Thủy Thiên Tôn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 975: Ma Đầu Thần Bí ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 974: Tranh Đoạt Hiên Viên Kiếm ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 973: Hiên Viên Kiếm ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 972: Phong Ấn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 971: Xích Tinh Cùng Hàng Long, Phục Hổ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 970: Thi Ma ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 969: Phân Bảo (1,2) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 968: Nữ Nhân Kia Không Tệ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 967: Hắn Là Ai Vậy? ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 966: Tái Kiến Xích Ngạo Tuyết ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 965: Thập Nhị Ma Thần ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 964: Vu Huyết Ma Bảo Tàng (1-4) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 963: Đều Là Cáo Già (2-4) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 962: Đều Là Cáo Già (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 961: Huyết Sát Hung Giao. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 960: Thực Lực Trọng Yếu (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 959: Vô Thượng Thiên Ma (1-5). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 958: Đối Kháng La Thiên Thượng Tiên (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 957: Tam Sinh Đại Trận ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 956: Rượu Mời Không Uống Lại Thích Uống Rượu Phạt A. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 955: Hạo Thiên Môn Môn Chủ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 954: Ngọc Hư Sơn Hạo Thiên Môn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 953: Phiền Toái Trên Thân ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 952: Lĩnh Ngộ (1,2). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 951: Ngươi Không Nên Uy Hiếp Của Ta (1-4) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 950: Phú Quý Hiếm Trung Cầu ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 949: Tru Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết. (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 948: Ta Muốn Giáo Huấn Tên Ma Đạo Tặc Tử Này ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 947: Hỏa Linh Thảo Cùng Cực Sắc Đạo Nhân. (1,2) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 946: Tăng Trường Thiên Quân ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 945: Đi Tiên Ma Giới Trước. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 944: Vô Tận Thiên Kiếp Cùng Địa Tiên ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 943: Đại Chiến Cuối Cùng. (1,2) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 942: Tiến Giai Đấu Thần. (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 941: Đại Chiến Vạn Biến Thiên Ma Và Đoan Mộc Cuồng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 940: Phá Quân Bang Cung Nghênh Bang Chủ. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 939: Làm Muội Muội ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 938: Lại Giao Thủ Cùng Dịch Thiến ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 937: Tái Kiến Dịch Thiến ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 936: Bốn Tiểu Ác Ma ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 935: Thiên Nhãn Linh Mãng. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 934: Đoan Mộc Cuồng Độ Kiếp Thành ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 933: Vạn Biến Thiên Ma ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 932: Cực Phẩm Tiểu Thiên Tài ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 931: Đoan Mộc Cuồng Độ Kiếp ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 930: Ra Tay Kinh Sợ (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 929: Hết Thảy Phải Dựa Vào Chính Cô Ta (1-3). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 928: Hỗ Trợ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 927: Ngươi Dám Phản Bội Ta? ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 926: Hỗn Thế Ma Vương Bị Thương Nặng (1,2) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 925: Bách Quỷ Triền Thân. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 924: Yêu Ma Xích Quỷ Vương (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 923: Thiên La Ma Võng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 922: Rốt Cục Thì Đến Lúc (1,2) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 921: Vong Ma. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 920: Thuần Âm Chi Nguyên (1,2) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 919: Âm Ma. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 918: Hoàn Vũ Bảo Giáp ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 917: Thanh Dao Đan ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 916: Mỗi Người Một Viên Bát Phẩm Đan Dược ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 915: Kinh Hỉ Ngoài Ý Muốn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 914: Ngươi Cũng Là Đấu Đế (1+2) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 913: Được Làm Vua Thua Làm Giặc (1+2) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 912: Cuộc Chiến Đỉnh Phong (1+2). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 911: Đánh Chết Đại Thiên Tôn (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 910: Phá Trận. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 909: Ám Thánh Khôi Lỗi Và Hắc Ám Khôi Lỗi. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 908: Bầy Sói Uy Áp. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 907: Viêm Băng Luân ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 906: Viêm Băng Thánh Thú ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 905: Ma Ưng Hàn Băng. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 904: Bạch Tuyết Ma Hùng. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 903: Dụ Dỗ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 902: Đại Ẩn Tại Thị. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 901: Tối Nay Sẽ Theo Ngươi. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 900: Thanh Đồng Đột Phá. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 899: Cường Giả Tề Tựu ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 898: Thu Phục Thú Ma. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 897: Hóa Thú ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 896: Thú Ma. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 895: Tái Kiến Kim Cương. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 894: Mộng Tiêu Hồn. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 893: Bắc Cực Ma Xuyên. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 892: Hàn Băng. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 891: Thủy Tuyệt Kiếm Trận ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 890: Tin Tức. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 889: Làm Nữ Nhân Của Ta ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 888: Ước Hẹn Liễu Thanh Thanh. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 887: Uy Lực Của Vạn Quỷ Đoạt Hồn Kỳ (2) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 886: Uy Lực Của Vạn Quỷ Đoạt Hồn Kỳ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 885: Thực Lực Đâu Đế ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 884: Thất Sát Thành. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 883: Nguyên Thần Tự Bạo. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 882: Tử Dương Lão Đạo ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 881: Đấu Đế Uy Áp ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 880: Long Khiếu Phượng Vũ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 879: Liên Thủ Đối Kháng. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 878: Nhạc Thiên Lão Tổ Gia Nhập. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 877: Võ Kiếp Tiến Đến. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 876: Tiên Khí Biến Dị ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 875: Tiên Khí. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 874: Kim Tiên Khôi. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 873: Thái Âm Bổ Dương. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 872: Thanh Dương Lão Ma. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 871: Luyện Hóa Di Hài Đấu Đế. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 870: Thiên Nguyên Đại Trận. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 869: Trấn Tháp Tiên Thú (1+2). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 868: Tái Nhập Cổ Nham. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 867: Hỗn Thế Ma Vương (1+2). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 866: Kết Giới Mở Rộng Ra ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 865: Đấu Pháp ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 864: Đại Chiến Với Đoan Mộc Cuồng. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 863: Trao Đổi Con Tin ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 862: Ngươi Rốt Cục Được Đi Ra (1+2). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 861: Nhạc Thiên Lão Tổ Vs Đoan Mộc Cuồng. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 860: Hắc Ám Tử Sĩ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 859: Rốt Cuộc Đã Tới. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 858: Đoan Mộc Cuồng Đột Phá ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 857: Vách Núi Thần Bí ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 856: Lời Nói Của Ta Chắc Chắn Giữ Lời. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 855: Cấp Chín Cấm Kỵ Ma Pháp Và Hạo Thiên Tháp. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 854: Hai Vị Chân Hỏa ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 853: Chống Lại Ma Pháp Công Kích. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 852: Một Thân Chi Đạo Phản Trì Kỳ Thân. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 851: Giao Thủ Ngũ Thiên Tôn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 850: Phượng Hoàng Thần Thú ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 849: Đông Phương Lạc Nhan Xuất Thủ. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 848: An Hoa Thành. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 847: Vạn Quỷ Đoạt Hồn Kỳ Hiển Uy. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 846: Bắt. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 845: Thủy Chi Thánh Khải ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 844: Ma Pháp Sư Cấp Chín Thủy Hệ Hậu Kỳ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 843: Thánh Tổ Minh Cơ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 842: Tứ Thiên Tôn Và Ngũ Thiên Tôn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 841: Lên Đường Tới Viễn Cổ Minh Xà Tộc ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 840: Phá Trận Bắt Long Đồ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 839: Khẩu Khí Thật Lớn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 838: Phong Vân Thiên Hạ. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 837: Tương Kế Tự Kế. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 836: Toan Nghê Tộc ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 835: Vạn Quỷ Đoạt Hồn Kỳ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 834: Cướp Sạch Không Còn Gì ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 833: Đồ Thành. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 832: Phùng Tẩu, Nhạc Thành Giúp Người Báo Thù ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 831: Hai Bên Uy Hiếp. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 830: Nhục Mạ Chủ Nhân, Vả Vào Miệng Mười Cái. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 829: Cấm Chế Hổ Mãnh ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 828: Di Hình Hoán Vị, Huyễn Hóa Vạn Thiên ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 827: Kịch Chiến Hổ Mãnh ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 826: Động Thủ. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 825: Hôm Nay Ta Không Có Ý Định Đi. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 824: Mang Nhạc Tử Phong Đi. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 823: Viễn Cổ Hổ Tộc ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 822: Chúng Nữ Gặp Cha ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 821: Hàn Huyên. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 820: Gặp Nhau. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 819: Long Ngâm Hổ Phệ Phượng Vũ Cửu Thiên ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 818: Liên Thủ Kịch Chiến ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 817: Nhạc Gia Ta Há Có Thể Để Ngươi Động Vào Hay Sao? ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 816: Phá Quân Bang, Chưa Từng Nghe Tới. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 815: Vân Phỉ Phỉ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 814: Nhạc Gia Đại Trạch ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 813: Biết Được Biến Cố. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 812: Bát Tinh Đấu Thánh ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 811: Đột Phá Đại Thừa Kỳ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 810: Khúc Tẫn Triền Miên ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 809: Âm Thân Thể Tinh Khiết, Tấm Thân Xử Nữ (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 808: Rút Lui. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 807: Nhân Loại Đáng Chết, Có Bản Lãnh Ra Đây ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 806: Linh Hồn Không Gian ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 805: Lao Ra Phong Ấn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 804: Chân Vũ Đại Đế ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 803: Người Thần Bí. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 802: Thái Hư Chân Hỏa ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 801: Thần Thức Lột Xác ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 800: Chuyện Xưa Năm Đó ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 799: Nguyên Thần Hóa Kiếm ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 798: Kim Long Thủ. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 797: Cuộc Chiến Cấp Cường Giả ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 796: Hậu Nhân Của Ta Há Có Thể Để Ngươi Bắt Nạt Sao? ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 795: Đấu Pháp. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 794: Đại Chiến Đoan Mộc Cuồng. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 793: Điện Chủ Hắc Ám Thần Điện ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 792: Cấm Kỵ Ma Pháp Hỏa Hoàng Huyễn Hóa ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 791: U Minh Quỷ Trảo ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 790: Uy Lực Của Hỏa Hệ Ma Pháp Cấp Chin ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 789: Linh Hồn Cự Long ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 788: Long Đằng Hổ Quyết ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 787: Vây Công Lục Thiên Tôn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 786: Tam Đại Cường Giả ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 785: Một Đêm Hoa Nở ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 784: Đúng Là Thái Dương Chân Hỏa ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 783: Lục Thiên Tôn. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 782: Cho Các Ngươi Thử Hắc Ám Ma Lôi ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 781: Kịch Chiến Hắc Ám Tam Lão ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 780: Hắc Ám Tam Lão ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 779: Linh Dược Sống ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 778: Hỏa Lão Nói Chuyện ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 777: Yêu Huyên Xuất Thủ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 776: Phó Thống Lĩnh ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 775: Giết Không Tha. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 774: Vậy Thì Chết Đi ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 773: Sinh Tử Vô Luận ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 772: Chúng Ta Đọ Sức Một Phen Thế Nào? ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 771: Liên Quân Tranh Chấp ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 770: Bốn Loại Thiên Phú ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 769: Kết Giới Thần Bí. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 768: Huyền Thiên Nội Lục Rung Chuyển ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 767: Thất Tinh Đấu Thánh ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 766: Hai Cái Đan Điền. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 765: Tu Luyện Đấu Khí ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 764: Thương Nghị Và Thu Đồ Đệ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 763: Đột Phá Tới Hợp Thể Hậu Kỳ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 762: Chuẩn Bị Đột Phá ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 761: Nghỉ Ngơi Lấy Lại Sức ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 760: Đánh Chết Phượng Tôn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 759: Tru Diệt Linh Hồn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 758: Ám Vô Thiên Nhật ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 757: Nhạc Thiên, Là Ngươi Bức Ta ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 756: Bất Luận Là Ai, Giết Không Tha ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 755: Nhạc Thiên Lão Tổ Xuất Hiện ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 754: Hắc Ám Hồn Chưởng Và Long Khiếu Cửu Thiên ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 753: U Hồn Minh Chỉ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 752: Đại Chiến Thất Tinh Đấu Thánh ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 751: Hắc Ám Chi Thể ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 750: Thất Thiên Tôn Xuất Thủ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 749: Phượng Tôn Bị Thương Nặng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 748: Thái Dương Hỏa Triều. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 747: Hai Ác Ma Đại Chiến Gà Núi. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 746: Hai Ác Ma Đại Chiến ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 745: Thiên Chiêu Thì Thế Nào ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 744: Hai Người Tiểu Ác Ma ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 743: Phạm Vào Người Của Nhạc Gia, Bất Kể Là Ai, Giết Không Tha ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 742: Uy Lực Nhạc Gia ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 741: Đại Chiến Phượng Tôn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 740: Hôm Nay Ta Với Ngươi Đấu Một Trận ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 739: Chờ Ta Ra Ngoài Nhất Định Cho Ngươi Chết Sống Không Được. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 738: Liên Thủ Phá Trận ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 737: Có Người Xuất Lực ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 736: Ta Muốn Nhìn Các Ngươi Xem Làm Thế Nào Để Tiêu Diệt Nhạc Gia ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 735: Huyết Mạch Chi Uy ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 734: Trước Cuộc Đại Chiến ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 733: Nghênh Địch ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 732: Đại Song, Tiểu Song, Yến Hiểu Kỳ Đột Phá ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 731: Phượng Tôn Long Dược, Thanh Sơn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 730: Yêu Huyên, Yêu Cơ Đột Phá ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 729: Địa Kiếp Mạnh Mẽ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 728: Nhạc Dao Trưởng Lão ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 727: Độn Địa Phù ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 726: Vô Thượng Chân Hỏa Tập Hợp ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 725: Thực Lực Của Nhạc Thiên Lão Tổ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 724: Sinh Cũng Làm Nhân Kiệt, Chết Cũng Hi Sinh Oanh Liệt ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 723: Đấu Đế Long Mạch Tinh Huyết Trên Bộ Xương ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 722: Tiếp Di Hài Tiên Tổ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 721: Thanh Sơn Lão Tổ Đột Phá ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 720: Chuẩn Bị Luyện Chế Thân Thể (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 719: Vào Long Mộ Lần Nữa. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 718: Nhạc Tề Lão Tổ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 717: Kim Long Phá. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 716: Ai Cũng Không Cứu Được Ngươi ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 715: Đánh Gẫy Một Cánh Tay ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 714: Nhạc Gia Ở Trước Mặt Ta Căn Bản Không Chịu Nổi Một Kích ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 713: Hiện Tại Ta Sẽ Đuổi Tiểu Tử Kia Ra Khỏi Nhạc Gia (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 712: Nhạc Thái Nổi Giận (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 711: Huyết Dung Đan ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 710: Thực Lực Của Đội Hộ Vệ Kim Long Bây Giờ (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 709: Ở Trước Mặt Ta Ngươi Cũng Không Có Tư Cách Này ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 708: Nhạc Thái Trưởng Lão ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 707: Hai Nữ Đột Phá, Quay Lại Nhạc Gia ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 706: Hồng Loan (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 705: Linh Ước. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 704: Sắp Xếp. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 703: Trở Về Nhạc Gia (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 702: Một Số Biến Cố ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 701: Nơi Cực Viêm (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 700: Mở Lối Ra.. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 699: Luyện Hóa Thái Dương Chân Hỏa ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 698: Chương 0698 ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 697: Ngươi Còn Muốn Phản Kháng Sao? ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 696: Ngươi Dám? ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 695: Ném Đá Xuống Giếng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 694: Bản Thể Của Thái Dương Chân Hỏa ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 693: Phá Vỡ Cấm Chế ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 692: Thung Lũng Hẹp Giấu Kín ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 691: Nhất Định Phải Đem Ngươi Luyện Hóa Thành Tro Tàn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 690: Hãy Lộ Nguyên Hình Ra ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 689: Tạm Thời Liên Thủ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 688: Thái Dương Chân Hỏa Bắt Đầu Ra Tay ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 687: Chưa Update ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 686: Chưa Update ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 685: Chưa Update ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 684: Chưa Update ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 683: Chưa Update ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 682: Rời Núi ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 681: Kịch Chiến Thái Dương Chân Hỏa ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 680: Kịch Chiến Thái Dương Chân Hỏa ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 679: Bách Tiêu Đan Cùng Bảo Thần Đan ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 678: Đúng Là Phá Ách Đan ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 677: Đúng Là Độ Ách Đan ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 676: Giáo Huấn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 675: Câu Hỏi ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 674: Giết Lục Ma ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 673: Ta Xem Lần Này Ngươi Phải Chết. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 672: Liễu Thanh Thanh Và Hỏa Sư Thú ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 671: Kiếp Vật Sát Nhân ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 670: Ngươi Mau Ra Ngoài Thả Ta Ra ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 669: Chật Vật Mà Chạy. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 668: Ngột Biến ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 667: Hiểm Thu Huyền Huyết Linh Chi ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 666: Tụ Khí Hậu Kỳ. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 665: Thanh Đồng Kinh Ngạc ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 664: Tên Tiểu Tử Ngươi Thật Là Độc Ác ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 663: Là Hắn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 662: Cứu Giúp ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 661: Thu Phục Năm Đấu Thánh ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 660: Tiểu Nữ Đồng Đáng Yêu ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 659: Thập Phương Thiên Long Tụ, Hạo Thiên Tháp Tru Ma ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 658: Sinh Tử Của Ta Không Do Lão Thiên (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 657: Thiên Long Phục Ma Trận. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 656: Viễn Cổ Xà Vương Mạch (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 655: Bố Trận ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 654: Nguyên Thần Đan (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 653: Đánh Trọng Thương Nam Tương Tử ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 652: Chính Ngươi Muốn Chết (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 651: Bàn Thiên Lão Ma. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 650: Coi Như Các Ngươi Độc Ác (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 649: Thái Dương Chân Hỏa (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 648: Cực Viêm Chi Địa (4). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 647: Cực Viêm Chi Địa (3) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 646: Cực Viêm Chi Địa (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 645: Gặp Lại Dịch Thiến. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 644: Xuất Quan. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 643: Đấu Thánh Tam Tộc (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 642: Yến Hiểu Kỳ Cùng Dịch Thiến ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 641: Chuẩn Tiên Khí (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 640: Lễ Ra Mắt ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 639: Luyện Hóa Thiên Ngoại Vẫn Thạch. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 638: Sau Khi Đại Chiến (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 637: Uy Áp Hoàng Vương Bí Ấn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 636: Vạn Phượng Triêu Hoàng (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 635: Hai Sao Đấu Thánh Mà Thôi, Là Ngươi Muốn Chết. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 634: Đột Phá Đấu Thánh (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 633: Hoàng Vương Bí Ấn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 632: Huyết Mạch Tứ Sí Ma Ưng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 631: Thanh Đồng Hiển Uy (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 630: Lão Già Này, Ta Rất Tức Giận ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 629: Phượng Tôn (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 628: Hoàng Tôn Xuất Thủ (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 627: Thần Hoàng Tộc Lão Tổ. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 626: Thần Hoàng Tộc Kết Giới (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 625: Gia Sản Luyện Dược Sư Công Hội ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 624: Dịch Thiến Cùng Thượng Quan Uyển Nhi ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 623: Quét Ngang Phân Điện (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 622: Liễu Thanh Thanh Lại Xuất Hiện ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 621: Biến Cố Thần Hoàng Tộc ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 620: Thổ Không Gian. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 619: Cửu Chuyển Yêu Đồng Và Nhiếp Hồn Thiên Nhãn (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 618: Phong Vân Biến Sắc ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 617: Đồng Thời Đấu Với Thanh Sơn Lão Tổ Cùng Lục Ma ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 616: Lục Ma Xuất Thủ (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 615: Đại Hắc Xuất Thủ. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 614: Đánh Chết La Dương (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 613: Tiểu Tử Chớ Có Càn Rỡ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 612: Hắn Chính Là Nhạc Thành ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 611: Luyện Dược Sư Đại Tái ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 610: Thanh Sơn Lão Tổ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 609: Đánh Chết Áo Xanh Thanh Niên ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 608: Chí Tôn Xích Viêm Hoả (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 607: Thần Thức Công Kích ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 606: Vòng Tròn Màu Đen (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 605: Ta Không Phải Là Người Dễ Trêu ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 604: Thanh Niên Áo Xanh (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 603: Đấu Giá Hội Thành Đan Lôi. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 602: Ba Vị Trưởng Lão ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 601: Lê Tiêu Dao Bị Nhạc Thành Trêu Chọc ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 600: Luyện Dược Sư Công Hội ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 599: Tiểu Ác Ma ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 598: Giết Thanh Ma ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 597: Lão Già Này, Ta Muốn Ăn Ngươi. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 596: Điên Dại Kịch Chiến ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 595: Lão Già Này, Ngươi Nhất Định Phải Chết ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 594: Thanh Đồng Ra Tay ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 593: Thủ Ấn Của Nhạc Thành ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 592: Chuẩn Bị Nghênh Địch. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 591: Yêu Huyên Tiến Hóa ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 590: Nhóm Thú Biến Hóa ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 589: Càn Khôn Điên Đảo, Loan Phượng Hợp Minh ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 588: Nhạc Thành Cũng Thở Ra Một Hơi ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 587: Nhóm Thú Tiến Hóa ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 586: Mọi Người Gặp Lại ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 585: Chạy Tới Thành Hạo Đặc ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 584: Thanh Sơn Lão Tổ. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 583: Huyết Hải Không Gian ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 582: Cút Về Cho Ta ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 581: Không Gian Thông Đạo Bị Hủy ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 580: Cường Giả Đấu Thánh Hội Tụ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 579: Biến Cố Của Hồ Điệp Cốc ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 578: Thành Hạo Đặc ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 577: Trở Về Hồ Điệp Cốc ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 576: Luyện Đan ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 575: Di Hài Cốt ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 574: Cực Viêm Thiên Hỏa ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 573: Tái Nhập Long Mộ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 572: Động Tĩnh Của Tứ Đại Thú Tộc ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 571: Lão Nhân Thành Tinh ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 570: Chuẩn Bị Tống Tiền ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 569: Đột Phá Hợp Thể Kỳ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 568: Biến Hóa Ở Bên Trong Hạo Thiên Tháp ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 567: Người Của Tam Tộc Tới ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 566: Luyện Hóa Linh Châu Thượng Cổ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 565: Huyết Ước ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 564: Huyết Mạch Uy Áp ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 563: Bên Trong Hồ Điệp Cốc ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 562: Đại Song Và Tiểu Song Đột Phá ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 561: Giết Hoàng Ma. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 560: Giết Hoàng Ma. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 559: Phong Lôi Dực (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 558: Ngăn Đón Hoàng Ma ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 557: Thừa Cơ Đả Kích (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 556: Giết Minh Vương (2) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 555: Giết Minh Vương (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 554: Mười Thành Kim Long Chi Thể ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 553: Thật Đúng Là Đủ Ngạo Mạn (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 552: Long Uy. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 551: Thu Linh Châu (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 550: Tranh Giành Linh Châu (4). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 549: Tranh Giành Linh Châu (3) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 548: Tranh Giành Linh Châu (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 547: Ba Loại Thiên Phú. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 546: Kim Long Thân Thể ( 3 ). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 545: Kim Long Thân Thể ( 2 ) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 544: Kim Long Thân Thể ( 1 ) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 543: Từ Đường Tẩy Lễ (4). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 541: Từ Đường Tẩy Lễ (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 540: Linh Châu Trong Cổ Động (2) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 539: Linh Châu Trong Cổ Động (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 538: Cổ Động (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 536: Hắc Ám Chi Thể (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 535: Không Gian Giam Cầm (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 534: Cửu Tinh Đấu Tôn Đỉnh Cao ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 533: Kim Tiên Khôi Lỗi Sính Uy (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 532: Lại Là Nhân Hình Khôi Lỗi (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 531: Cuối Cùng Đã Tới. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 530: Tiên Khôi Cùng Hiện Tượng Quỷ Dị. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 529: Ngươi Cũng Quá Xem Trọng Chính Ngươi ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 528: Tiểu Tử Ngươi Dám (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 527: Hãy Chết Đi Cho Ta ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 526: Lôi Điện Chi Uy (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 525: Tạm Thời Liên Thủ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 524: Ngọn Lửa Bất Tử Bất Diệt, Đốt Cháy Vạn Vật ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 523: Đỉnh Núi Khổng Lồ (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 522: Huyễn Yêu ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 521: Thành Hình Kỳ Sơ Kỳ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 520: Yêu Thú, Trận Pháp, Thượng Cổ Thần Thú. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 519: Trao Đổi Đan Dược. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 518: Thượng Cổ Thần Thú Hóa Xà ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 517: Huyền Linh U Thảo (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 516: Bản Thể Phượng Hoàng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 515: Nghiệt Súc Muốn Chết (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 514: Bố Trí Linh Hồn Ấn Ký ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 513: Ba Cái Hộp Gấm (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 512: Cửu Tinh Đấu Tôn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 511: Hoàng Vũ Chân Trời Xa Xăm (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 510: Vây Hãm Đông Phương Lạc Nhan (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 509: Cuối Cùng Ra Khỏi Ảo Cảnh. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 508: Thủy Đàm Ảo Cảnh. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 507: Nơi Quỷ Dị (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 506: Thật Là Ngươi Không Hiểu Phong Tình ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 505: Hợp Tác. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 504: Dốc Đá Cùng Người Đá ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 503: Chẳng Lẽ Ngươi Không Phải Là Nam Nhân ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 502: Đối Với Ngươi Ta Không Có Hứng Thú. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 501: Đánh Lén ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 500: Ma Thú Hình Hầu ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 499: Súc Sinh Muốn Chết ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 498: Tiến Vào Thúy Phong Cổ Nham ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 497: Thần Phượng Tộc ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 496: Có Bổn Sự. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 495: Hoàng Vũ. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 494: Tiên Nữ Và Ma Quỷ. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 493: Hổ Du Và Long Nhất. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 492: Di Hài Tiên Tổ. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 491: Nhạc Dao Trưởng Lão. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 490: Cô Gái Sinh Đôi. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 489: Cổ Động Thúy Phong Cổ Nham ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 488: Chuẩn Bị Đi Thúy Phong Cổ Nham ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 487: Trắng Trợn Chà Đạp ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 486: Chí Tôn Xích Viêm Hỏa ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 485: Chín Thành Rưỡi Huyết Mạch, Thiên Nhãn Nhiếp Hồn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 484: Kỳ Tích Của Vũ Văn Gia Ta ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 483: Linh Hồn Lực Còn Sót Lại ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 482: Luyện Hóa ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 481: Ngũ Trảo Kim Long. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 480: Kim Linh Châu ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 479: Biến Cố Long Đàm ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 478: Nhạc Thiên Lão Tổ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 477: Người Bí Ẩn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 476: Đội Hộ Vệ Kim Long ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 475: Long Mộ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 474: Ổn Định Nhạc Gia. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 473: Chỉ Thất Tinh Đấu Tôn Mà Thôi, Muốn Chết Sao? ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 472: Nếu Không Phục, Giết Không Tha ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 471: Huyết Tích. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 470: Ra Tay Đối Phó Với Nhạc Chí Thu. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 469: Cho Ngươi Đi Địa Lao ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 468: Giết Gà Dọa Khỉ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 467: Phân Thần Trung Kỳ Đỉnh Phong ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 466: Là Ai Đánh Lén? ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 465: Sắp Xếp ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 464: Ngươi Không Gạt Ta? ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 463: Huyền Linh U Thảo ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 462: Khôi Phục ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 461: Giết Hôi Ma ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 460: Toàn Phong Trảm ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 459: Giết Đan Vương ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 458: Một Tên Cũng Không Thể Chạy ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 457: Nhị Nữ Khống Trận ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 456: Phản Khống Nhân Hình Khôi Lỗi ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 455: Ám Ma U Viêm. (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 454: Sát Địa Ma. (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 453: Đại Hắc Công Kích. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 452: Bắt Ba Ba Trong Hũ. (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 451: Thực Lực Của Súc Sinh Này Thật Cường Hãn. (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 450: Phân Điện Của Hắc Ám Thần Điện ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 449: Rời Khỏi Trần Gia ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 448: Phong Lôi Thối Và Toàn Phong Trảm ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 447: Ảo Ảnh Vô Ngân(1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 446: Sát Yêu Diễm. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 445: Ba Mươi Viên Đan Dược Cửu Phẩm.(1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 444: Một Nửa Một Nửa ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 443: Biến Hóa ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 442: Phương Thuốc Dân Gian ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 441: Lần Sau Tự Gánh Lấy Hậu Quả ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 440: Kết Giới Trần Gia. (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 439: Đại Song Và Tiểu Song Đột Phá. (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 438: Một Số Che Giấu. (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 437: Ta Thua Ngươi Thắng.(1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 436: Phân Thân Hiển Uy. (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 435: Chín Thành Đấu Đế Long Mạch Long Lân (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 434: Huyết Mạch Chi Uy ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 433: Huyết Mạch Chi Uy. (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 432: Thái Thượng Trưởng Lão Của Nhạc Gia ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 431: Gió Cuốn Mây Tan. (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 430: Tập Sát ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 429: Kết Giới Trần Gia ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 428: Tiểu Tử Này Quá Độc Ác ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 427: Thật Đúng Là Ngông Cuồng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 426: Đông Phương Lạc Nhan ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 425: Tiểu Tử Này Quả Là Không Tệ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 424: Đúng Là Không Chịu Nổi Một Đòn.. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 423: Hám Thiên Chưởng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 422: Nhạc Khinh Ngân ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 421: Quá Kinh Khủng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 420: Bắt Đầu Đọ Sức. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 419: Đội Hộ Vệ Thanh Long ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 418: Kết Giới Nhạc Gia.(1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 417: Phân Thân ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 416: Đột Phá Phân Thần Kỳ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 415: Không Phải Vũ Nhục Ngươi Mà Vốn Đã Xem Thường Ngươi. (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 414: Khiêu Chiến. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 413: Độ Dày Huyết Mạch Của Yến Hiểu Kỳ.(1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 412: Tứ Đại Đội Trưởng. (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 411: Tẩy Lễ Từ Đường. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 410: Còn Chưa Rời Khỏi. (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 409: Vũ Văn Gia Tộc.(1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 408: Những Người Này Một Tên Cũng Không Thể Buông Tha. (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 407: Là Ngươi Dụ Dỗ Ta.(1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 406: Tất Cả Đều Tốt. (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 405: Yêu Huyên Xuất Hiện. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 404: Không Gian Hỏa Diễm. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 403: Hôi Ma.(1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 402: Uy Lực Thiên Nhãn U Lam Của Yến Hiểu Kỳ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 401: Thiên Nhãn U Lam ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 400: Nhân Hình Khôi Lỗi. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 399: Hoàng Long Thân Thể Của Nhạc Gia. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 398: Thay Đổi Thất Thường ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 397: Thật Đúng Là Không Biết Xấu Hổ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 396: Thi Thi Ra Mắt Chư Vị Tỷ Tỷ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 395: Ngươi Tốt Nhất Đừng Quá Khoa Trương. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 394: Ta Là Người Thế Nào Ngươi Còn Chưa Xứng Để Biết ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 393: Thạch Khôi Lỗi. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 392: Giết. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 391: Đánh Lén ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 390: Trong Linh Mộ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 389: Nhóm Thú Đại Chiến ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 388: Linh Lực Ngưng Tụ Bát Sí Linh Mãng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 387: Bát Tinh Đỉnh Cao ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 386: Bài Trừ Bình Chướng Vô Hình ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 385: Cửu La Thiên Võng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 384: Uy Áp Của Huyết Dịch Thần Hoàng Tộc ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 383: Vũ Văn Minh Quang ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 382: Tứ Đại Thú Tộc Đến Đầy Đủ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 381: Nhạc Siêu Cùng Nhạc Đình. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 380: Linh Mộ Xuất Hiện ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 379: Vương Giả Tướng Truyền Thừa ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 378: Viễn Cổ Bát Sí Linh Mãng Tộc ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 377: Tiến Vào U Tuyền Động ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 376: Kết Giới Bất Ngờ Biến Mất ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 375: Gặp Lại ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 374: Khí Tức Yêu Huyên ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 373: Ma Tượng Thú Tộc ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 372: Hợp Tác ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 371: Viễn Cổ Kết Giới. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 370: Cự Viên Tộc ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 369: Yêu Cơ Đột Phá ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 368: Bát Nữ Đi Vào ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 367: Hắc Ám Địa Ngục ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 366: Giết Ngũ Trưởng Lão ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 365: Trầm Linh Ra Tay. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 364: Gặp Lại Hắc Ám Thần Điện ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 363: Khiếu Thiên Hổ Đột Phá ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 362: Khiếu Thiên Hổ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 361: Tam Niên Kỳ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 360: Xuất Phát Ma Thú Lãnh Thổ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 359: Thu Phục Được ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 358: Ngươi Nên Thức Thời ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 357: Liệt Diễm Chưởng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 356: Súc Sinh Thử Xem Vô Thượng Chân Hỏa Của Ta ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 355: Hỏa Sư Thú ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 354: Ngũ Giai Ma Thú Hoàng Phong Thứu ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 353: Tiến Vào Kết Giới. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 352: Hết Sức Hỗ Trợ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 351: Người Của U Minh Tông Đúng Là Không Chịu Nổi Một Kích ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 350: Ta Xem Ngươi Có Thể Ngông Cuồng Được Bao Lâu? ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 349: Ngươi Thật Đúng Là Muốn Chết. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 348: Luyện Dược Sư Công Hội Không Bằng Chó Má ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 347: Dị Hỏa Bảng Thứ Tám, Phần Tâm Thiên Hỏa ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 346: Tử Y Nữ Tử Xuất Trường ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 345: Tề Nhân Chi Phúc ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 344: Ta Nhất Định Sẽ Giết Tên Tiểu Tử Này ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 343: U Minh Tông Sao ? ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 342: Gặp Lại Ba Cô Gái ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 341: Lão Giả Thần Bí ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 340: Tới Thành Vân Trung ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 339: Song Song Đột Phá ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 338: Xuất Trần Như Tiên, Ngạo Thế Thường Vụ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 337: Ma Thú Lĩnh Thổ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 336: Không Có Cơ Hội. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 335: Toàn Lực Giết ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 334: Tiểu Tử Này Tại Sao Lại Tà Mị Như Vậy? ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 333: Hắc Ám Lôi Thử. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 332: Lục Trưởng Lão Của Hắc Ám Thần Điện ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 331: Vô Tận Giết Chóc ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 330: Đột Kích ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 329: Uy Lực Thiên Phần Tiên Trận ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 328: Bố Trận ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 327: Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Sát Kinh Khai ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 326: Dám Đến Hồ Điệp Cốc Của Ta ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 325: Cực Phẩm Nhân Gian ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 324: Quyết Định Của Chúng Nữ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 323: Thân Thế Yến Hiểu Kỳ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 322: Cái Này Thật Phiền Toái ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 321: Vậy Ngươi Là Lão Cẩu ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 320: Phía Dưới Giao Cho Ta ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 319: Giả Trư Ăn Cọp ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 318: Hàn Ngọc Luân (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 317: Chặn Ngang Ôm Lấy ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 316: Thái Thượng Trưởng Lão Gừng Già ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 315: Thất Biến Linh Đan (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 314: Đối Chọi Gay Gắt ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 313: Hai Đại Lão Quái (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 312: San Bằng Hồ Điệp Cốc Cũng Phải Cưới Ngươi ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 311: Xuyên Bang ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 310: Đột Phá ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 309: Nhược Dục Tu Kim Đan Đại Đạo ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 308: Bích Thủy Hàn Đàm (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 307: Hàn Ngọc Bí Quyết (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 306: Thuần Âm Thể ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 305: Câu Hồn Phách Người ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 304: Ba Vị Thần Nữ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 303: Cái Vật Kia Cũng Rất Lớn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 302: Nghe Nói Nam Nhân Cởi Hết Đồ Đều Giống Nhau ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 301: Chọn Lựa Cốc Chủ Phu Quân. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 300: Yêu Huyên Tiến Hóa ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 299: Dục Hỏa Phượng Hoàng. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 298: Cút Ngay Nếu Không Sẽ Chết ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 297: Dị Biến ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 296: Ba Ma Thú Tiến Hóa ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 295: Chỉ Có Nữ Nhân ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 294: Trí Nhớ Linh Hồn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 293: Đây Là Quái Vật Gì Đây? ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 292: Hám Thiên Chưởng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 291: Kịch Chiến ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 290: Ngươi Có Bản Lĩnh Gì Mà Cuồng Vọng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 289: Hôm Nay Ta Báo Thù. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 288: Thi Thủy Đen Nhánh ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 287: Bạch Cốt Khô Lâu ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 286: Bảo Tàng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 285: Thiên Ngoại Thiên Thạch ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 284: Nhuyễn Ngọc Trong Ngực ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 283: Nhị Nữ Thử Phu. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 282: Tranh Đoạt Con Rể ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 281: Hộ Thân Bảo Giáp ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 280: Thân Thể Biến Dị ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 279: Kim Long Thân Thể ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 278: Giết. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 277: Đột Phá Nguyên Anh Kỳ. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 276: Đại Tú Luyện Khí Thuật. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 275: Lê Tiêu Dao. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 274: Thi Đấu Của Luyện Khí Sư. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 273: Nhạc Gia. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 272: Cuồng Sư Môn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 271: Ngươi Gọi Ai Là Con Chó Nhỏ Đấy? ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 270: U Minh Tông. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 269: Tiến Hóa Bát Giai Ma Thú. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 268: Nam Cung Lạc Nhan. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 267: Vạn Kim Môn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 266: Tình Đầu Niên Kỷ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 265: Bát Giai Ma Thú - Cửu U Tam Đầu Mãng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 264: Tiểu Thư Nhà Ta Ngươi Cũng Dám Thương. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 263: Phá Cho Ta. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 262: Ngươi Này Là Lão Cẩu. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 261: Ở Tại Bên Người Hắn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 260: Không Phải Người. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 259: Kiều Ngọc Mông Mê Người (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 258: Nhũ Câu Mê Người. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 257: Chỉ Bằng Tiểu Oa Nhi Ngươi Sao (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 256: Hang Ổ Của Tam Tinh Môn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 255: Bát Giai Ma Sủng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 254: Cầu Ngươi Giết Ta. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 253: Tụ Đan (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 252: Hoàng Long Thể Biến Hóa ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 251: Toàn Bộ Lưu Lại Cho Ta ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 250: Tiểu Tử Ngươi Đừng Quá Cuồng Vọng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 249: Huyết Dịch Dị Biến ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 248: Bảo Tàng Rất Lớn (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 247: Kiểm Tra Ngươi Có Phải Là Nữ Nhân Hay Không ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 246: Không Biết Lượng Sức ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 245: Kết Giới Sụp Đổ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 244: Liên Thủ (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 243: Thanh Bối Ma Ngưu ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 242: Thất Biến Ma Linh Quả. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 241: Ma Pháp Quyển Trục Ta Còn (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 240: Giới Trung Giới ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 239: Ngươi Muốn Chết ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 238: Thất Phẩm Cao Cấp Đan Dược (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 237: Đạo Đức Thoái Hoá, Lòng Người Không Đổi ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 236: Ma Pháp Sư Cấp Chín Bố Trí Xuống Kết Giới. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 235: Ám Ảnh Kiếm ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 234: Luyện Chế ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 233: Địa Ngục Minh Hoả. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 232: Cửu Giai Ma Thú Hoàng Điêu. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 231: Giao Dịch Hội ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 230: Bị Tống Tiền (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 229: Cho Ta Mượn Một Ngàn Kim Tệ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 228: Một Bộ Ngực Sữa Nõn Nà Như Bạch Ngọc ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 227: Cuồng Bạo Không Gian Luồng Khí ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 226: Không Gian Thông Đạo ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 225: Nhạc Thành Đột Phá ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 224: Đảo Hữu Tình ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 222: Muốn Nhờ. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 221: Lần Này Ngươi Chạy Không Thoát (1). ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 220: Cửu Hộ Pháp ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 219: Lại Thấy Hắc Ám Thần Điện ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 218: Ngươi Thật Sự Muốn Dụ Dỗ Ta À (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 217: Mộ Dung Hiểu Hiểu Đột Phá. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 216: Nhạc Gia Một Số Gia Sử ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 215: Đổ Lên Mộ Dung Hiểu Hiểu ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 214: Quay Lại Nhạc Gia ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 213: Trở Về Trấn Lập Anh ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 212: Thiên Mị ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 211: Ta Gọi Thượng Cổ Uyển Nhi ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 210: Hay Là Đẹp Như Vậy ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 209: Chữa Thương ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 208: Mộ Dung Hiểu Hiểu Bị Thương ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 207: Ngưng Chiến ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 206: Có Chuyện Chúng Ta Hảo Đàm ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 205: Kịch Chiến Đấu Tông ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 204: Vô Tận Sát Lục ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 203: Ta Sẽ Không Khách Khí ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 202: Tìm Tử ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 201: Là Ai Kiêu Ngạo Như Thế ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 200: Người Nào Ngăn Cản, Giết Không Tha ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 199: Ai Cản, Giết Không Tha ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 198: Bồng Bềnh Như Lưu Phong ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 197: Thiêu Đoạn Gia Cho Ta ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 196: Bay Cái Gì, Ta Ghét Nhất Là Bay ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 195: Tiểu Tử Thật Cuồng Vọng. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 194: Đoạn Quý Phi ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 193: Lưỡng Nữ Trúc Cơ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 192: Thiên Phú Xà Nữ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 191: Đoàn Gia ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 190: Song Bào Thai Xà Nữ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 189: Quý Tộc Đấu Giá ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 188: Đuổi Tới ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 187: Khoa Ốc Đế Quốc ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 186: Trở Lại Dược Thành ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 185: Tư Tư. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 184: Mạn Thiên Đan Lôi ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 183: Ta Nói Nữ Nhân Viện Trưởng Rất Khó Coi, Không Phải Nói Ngươi ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 182: Kim Đan Trung Kỳ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 181: Ta Không Phải Cố Ý. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 180: Yêu Huyên ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 179: Hạo Thiên Tháp, Hạo Thiên Đế ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 178: Sự Kiện Quỷ Dị ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 177: Cung Điện Thần Bí ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 176: Yêu Huyên Trọng Thương ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 175: Cửu Chuyển Yêu Đồng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 174: Ác Chiến ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 173: Phát Tài. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 172: Hiện Tại Chúng Ta Đi Đâu? ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 171: Tuyệt Đối Kinh Sợ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 170: Mẹ Nó, Các Ngươi Giả Mạo Hại Lão Tử ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 169: Khiếu Thiên Đại Nhân ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 168: Nàng Ta Không Phải, Ta Mới Là Chu Gia Tiểu Thư ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 167: Doanh Chủ Mời Tam Tiểu Thư ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 166: Tiếp Thu Dược Thành ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 165: Ngươi Muốn Chết Hay Muốn Sống? ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 164: U Thành ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 163: Người Này Không Phải Là Người. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 162: Không Chịu Nổi Một Đòn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 161: Chu Hàm Ủy Khuất ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 160: Hắc Động ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 159: Đột Phá Kim Đan Kỳ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 158: Được Tiện Nghi Còn Khoe Mẽ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 157: Khi Dễ Ta Không Biết Bay Hay Sao? ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 156: Hai Nữ Nhân Tiến Hành Chiến Tranh ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 155: Lão Gia Này, Ngươi Thật Hung Ác ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 154: Ngươi Quá Độc Ác ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 153: Trả Cho Tại Hạ Hai Mươi Vạn Kim Tệ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 152: Ngũ Nữ Đột Phá ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 151: Ma Pháp Học Viện ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 150: Diệt Trừ Mã Gia ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 149: Một Tên Cũng Không Để Lại. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 148: Hàng Đêm Rên Rỉ Dục Tiên Dục Tử ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 147: Mã Gia ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 146: Hộ Pháp Thần Hoàng Tộc. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 145: Không Chịu Nổi Một Đòn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 144: Bất Tử Phượng Hoàng, Bách Thú Xưng Thần ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 143: Bát Sí Linh Mãng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 142: Cực Lạc Phượng Hoàng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 141: Một Đường Cây Hoa Cúc Tàn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 140: Sắc Tâm Không Đổi ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 139: Các Ngươi Thật Tốt. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 138: Tay Như Cây Cỏ Mềm Mại, Da Trắng Nõn Nà ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 137: Kịch Chiến ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 136: Con Thông Thiên Thử Rất Có Thể Bị Đánh ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 135: Lục Giai Ma Thú Thông Thiên Thử ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 134: Cấm Khu Vĩnh Hằng. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 133: Nếu Không Ngươi Sẽ Chết Thê Thảm. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 132: Yêu Cơ Ra Tay. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 131: Một Mình Một Trận Chiến. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 130: Tốt Nhất Chớ Chọc Ta ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 129: Phá Quân Doanh ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 128: Xem Như Ta Mang Tiếng Xấu Đi ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 127: Giết Không Tha. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 126: Chu Yến Không Ngừng Đấu Tranh ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 125: Xấu Hổ. (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 124: Đấu Giá Hội. (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 123: Cửu Dương Đan. (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 122: Bị Người Đánh. (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 121: Chu Hàm. (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 120: Kế Hoạch Lớn. (Thượng) (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 119: Tứ Đại Tộc Nhân, Tứ Đại Thú Tộc. (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 118: Hắc Y Nhân Khủng Bố. (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 117: Tiến Vào Quỷ Uyên. (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 116: Bại Gia Biểu Diễn. (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 115: Đông Phương Lạc Nhan. (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 114: Ta Để Nữ Nhi Miễn Phí Cho Ngươi. (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 113: Yêu Huyên Tiến Hóa ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 112: Đối Đầu Với Phá Quân Bang ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 111: Hộ Thần Đan. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 110: Sắc Quỷ Hạ Lưu Vô Sỉ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 109: Thành Lập Phá Quân Bang ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 108: Trả Thù Điên Dại ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 107: Thanh Long Bang. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 106: Trận Đấu ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 105: Lỗ Đen Vô Tận ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 104: Tiêu Tử Kia Bị Chủ Nhân Làm Cho Thê Thảm ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 103: Viện Trưởng. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 102: Siêu Cấp Biến Thái ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 101: Khảo Thí. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 100: Đấu Khí Học Viện. (1) ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 99: Nữ Tử Áo Tím Tuyệt Sắc ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 98: Một Mình Một Trận Chiến ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 97: Phế Vật Đã Đến ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 96: Đi Thanh Vân Môn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 95: Nhạc Thành ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 94: Cường Hãn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 93: Vân Gia Lão Tổ Tông ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 92: Như Hình Với Bóng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 91: Nguyên Bảo Tông Thương Tâm ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 90: Tiêu Diệt Nhạc Gia ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 89: Cường Giả Đấu Hoàng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 88: Tam Đại Gia Tộc Thảm Rồi. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 87: Nhiều Người Khi Dễ Một Người Sao? ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 86: Tuyệt Thế Bảo Kiếm ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 85: Biến Cố Nhạc Gia ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 84: Thu Người Hầu ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 83: Nữ Tử Kia Đẹp Quá ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 82: Thiên Niên Âm Thổ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 81: Sỉ Nhục Của Nhân Loại ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 80: Thác Ni Tư Đột Phá ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 79: Lục Giai Ma Thú Tử Điện Mãng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 78: Thác Ni Tư. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 77: Thu Phục ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 76: Lục Giai Ma Thú Khiếu Thiên Hổ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 75: Ma Pháp Phi Thảm ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 74: Thâm Hải ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 73: Bức Hôn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 72: Chiếc Ghế Khách Khanh Trưởng Lão ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 71: Ngũ Phẩm Trung Giai Đan Dược ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 70: Đợt Thi Đấu Thứ Hai ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 69: Tam Phẩm Đan Dược ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 68: Đan Môn, Đỗ Mật Nhi ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 67: Âu Dương Phiên Tình ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 66: Xuất Quan ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 65: Kim Tiên Khôi Lỗi ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 64: Công Kích Linh Hồn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 63: Ta Đi Gặp Nhạc Phụ. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 62: Tư Mã Yên Nhiên ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 61: Gia Tộc Tư Mã ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 60: Tiên Hảo Hảo ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 59: Thiên Niên Huyết Quả ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 58: Mộ Dung Hiểu Hiểu. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 57: Ngươi Có Thể Lảng Tránh Được Không? ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 56: Song Tu Công Pháp ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 55: Bạch Y Nữ Tử ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 54: Lục Giai Ma Thú Thanh Kim Sư ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 53: Bát Sí Linh Mãng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 52: Ngươi Muốn Đoạt Xá Ta ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 51: Cường Địch. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 50: Kinh Sợ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 49: Trời Sinh Mị Đồng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 48: Chính Là Một Yêu Nghiệt ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 47: Y Phục Cởi Ra ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 46: Hàn Nguyệt ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 45: Tuyệt Đối Yêu Nghiệt ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 44: Ta Là Kiều Tỷ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 43: Định Thần Đan ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 42: Gia Canh Đáo Của Lập Anh Trấn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 41: Ngươi Cút Ngay Cho Ta ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 40: Linh Hồn Công Kích ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 39: Đan Hỏa So Đấu ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 38: Nhạc Thành Chiến Thắng ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 37: Thắng Trận Đầu ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 36: Hỏa Diễm Nghìn Dặm ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 35: Trận Đầu ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 34: Hoàng Long Thân Thể ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 33: Khả Năng Hấp Thu ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 32: Nên Ăn Vào Hay Không. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 31: Huyết Mạch Đấu Đế. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 30: Một Nghìn Năm ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 29: Ta Tuyệt Đối Không Lừa Ngươi ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 28: Chuẩn Bị Dự Thi. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 27: Ta Cõng Ngươi Trở Về. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 26: Người Này Hơi Thần Bí. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 25: Hàng Xóm Có Nữ Nhân Trưởng Thành ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 24: Cẩm Bào Nữ Tử ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 23: Lại Đến Nguyên Bảo Tông ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 22: Đánh Lén ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 21: Tên Tiểu Tử Ngươi Được Đó ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 20: Không Biết Sống Chết. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 19: Vạn Thú Lô ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 18: Giá Trên Trời. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 17: Đấu Giá Đại Hội Bắt Đầu ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 16: Mê Ảo Trận ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 15: Luyện Chế Phi Kiếm ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 14: Ước Hẹn Ba Năm ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 13: Từ Hôn ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 12: Vân Phỉ Phỉ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 11: Thông Kinh Đan. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 10: Luyện Chế Đan Dược Tứ Phẩm ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 9: Trúc Cơ Trung Kỳ ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 8: Vạn Kiếm Quy Nhất ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 7: Đan Thành ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 6: Luyện Đan ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 5: Trúc Cơ Đan. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 4: Trúc Cơ Sơ Kỳ. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 3: Tô Hân Nhi ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 2: Xuyên Việt Huyền Thiên Đại Lục. ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chương 1: Siêu Cấp Tán Ma ~ (22/05/2017)Miễn phí