Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Truyền Võ

Truyền Võ

Tên khác: Martial Legacy
Thể loại: Action , Fantasy , Horror , Manhua , Martial Arts , Seinen , Supernatural
Tác giả: GK工坊; Blacksad黑猫
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Truyền Võ:

Shi Shan và em gái bị dân làng đem đi hiến tế để ác quỷ không phá làng phá xóm nhưng được 1 võ sư cứu giúp. Vị võ sư này sau đó nhận 2 anh em làm đồ đệ và truyền võ học của mình cho họ...

Danh sách chương

Chapter 130 ~ (13/04/2021)Miễn phí

Chapter 129 ~ (31/03/2021)Miễn phí

Chapter 128 ~ (13/01/2021)Miễn phí

Chapter 127 ~ (08/12/2020)Miễn phí

Chapter 126 ~ (26/10/2020)Miễn phí

Chapter 125 ~ (21/09/2020)Miễn phí

Chapter 124 ~ (21/08/2020)Miễn phí

Chapter 123 ~ (11/08/2020)Miễn phí

Chapter 122 ~ (19/07/2020)Miễn phí

Chapter 121 ~ (30/06/2020)Miễn phí

Chapter 120 ~ (11/06/2020)Miễn phí

Chapter 119 ~ (23/05/2020)Miễn phí

Chapter 118 ~ (05/05/2020)Miễn phí

Chapter 117 ~ (18/04/2020)Miễn phí

Chapter 116 ~ (10/04/2020)Miễn phí

Chapter 116 ~ (04/04/2020)Miễn phí

Chapter 115 ~ (13/03/2020)Miễn phí

Chapter 114 ~ (02/03/2020)Miễn phí

Chapter 113 ~ (17/01/2020)Miễn phí

Chapter 112 ~ (11/01/2020)Miễn phí

Chapter 111 ~ (09/01/2020)Miễn phí

Chapter 110 ~ (02/01/2020)Miễn phí

Chapter 109 ~ (31/12/2019)Miễn phí

Chapter 108 ~ (29/12/2019)Miễn phí

Chapter 107 ~ (30/11/2019)Miễn phí

Chapter 106 ~ (26/11/2019)Miễn phí

Chapter 105 ~ (24/11/2019)Miễn phí

Chapter 104 ~ (22/11/2019)Miễn phí

Chapter 103 ~ (13/11/2019)Miễn phí

Chapter 102 ~ (12/11/2019)Miễn phí

Chapter 101 ~ (02/11/2019)Miễn phí

Chapter 100 ~ (01/11/2019)Miễn phí

Chapter 99 ~ (31/10/2019)Miễn phí

Chapter 98 ~ (18/10/2019)Miễn phí

Chapter 97 ~ (16/10/2019)Miễn phí

Chapter 96 ~ (15/10/2019)Miễn phí

Chapter 95 ~ (05/10/2019)Miễn phí

Chapter 94 ~ (04/10/2019)Miễn phí

Chapter 93 ~ (03/10/2019)Miễn phí

Chapter 92 ~ (01/10/2019)Miễn phí

Chapter 91 ~ (30/09/2019)Miễn phí

Chapter 90 ~ (28/09/2019)Miễn phí

Chapter 89 ~ (20/09/2019)Miễn phí

Chapter 88 ~ (18/09/2019)Miễn phí

Chapter 87 ~ (18/09/2019)Miễn phí

Chapter 86 ~ (10/09/2019)Miễn phí

Chapter 85 ~ (09/09/2019)Miễn phí

Chapter 84 ~ (08/09/2019)Miễn phí

Chapter 83 ~ (31/08/2019)Miễn phí

Chapter 82 ~ (29/08/2019)Miễn phí

Chapter 81 ~ (19/08/2019)Miễn phí

Chapter 80 ~ (13/08/2019)Miễn phí

Chapter 79 ~ (12/08/2019)Miễn phí

Chapter 78 ~ (10/08/2019)Miễn phí

Chapter 77 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Chapter 76 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Chapter 75 ~ (29/07/2019)Miễn phí

Chapter 74 ~ (28/07/2019)Miễn phí

Chapter 73 ~ (27/07/2019)Miễn phí

Chapter 72 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 71 ~ (17/07/2019)Miễn phí

Chapter 70 ~ (14/07/2019)Miễn phí

Chapter 69 ~ (14/07/2019)Miễn phí

Chapter 68 ~ (07/07/2019)Miễn phí

Chapter 67 ~ (05/07/2019)Miễn phí

Chapter 66 ~ (04/07/2019)Miễn phí

Chapter 65 ~ (02/07/2019)Miễn phí

Chapter 64 ~ (30/06/2019)Miễn phí

Chapter 63 ~ (27/06/2019)Miễn phí

Chapter 62 ~ (26/06/2019)Miễn phí

Chapter 61 ~ (16/06/2019)Miễn phí

Chapter 60 ~ (13/06/2019)Miễn phí

Chapter 59 ~ (11/06/2019)Miễn phí

Chapter 58 ~ (04/06/2019)Miễn phí

Chapter 57 ~ (02/06/2019)Miễn phí

Chapter 56 ~ (29/05/2019)Miễn phí

Chapter 55 ~ (20/05/2019)Miễn phí

Chapter 54 ~ (17/05/2019)Miễn phí

Chapter 53 ~ (17/05/2019)Miễn phí

Chapter 52 ~ (07/05/2019)Miễn phí

Chapter 51 ~ (05/05/2019)Miễn phí

Chapter 50 ~ (04/05/2019)Miễn phí

Chapter 49 ~ (30/04/2019)Miễn phí

Chapter 48 ~ (28/04/2019)Miễn phí

Chapter 47 ~ (28/04/2019)Miễn phí

Chapter 46 ~ (27/04/2019)Miễn phí

Chapter 45 ~ (22/04/2019)Miễn phí

Chapter 44 ~ (20/04/2019)Miễn phí

Chapter 43 ~ (07/04/2019)Miễn phí

Chapter 42 ~ (06/04/2019)Miễn phí

Chapter 41 ~ (06/04/2019)Miễn phí

Chapter 40 ~ (06/04/2019)Miễn phí

Chapter 39 ~ (28/03/2019)Miễn phí

Chapter 38 ~ (26/03/2019)Miễn phí

Chapter 37 ~ (26/03/2019)Miễn phí

Chapter 36 ~ (19/03/2019)Miễn phí

Chapter 35 ~ (17/03/2019)Miễn phí

Chapter 34 ~ (10/03/2019)Miễn phí

Chapter 33 ~ (10/03/2019)Miễn phí

Chapter 32 ~ (28/02/2019)Miễn phí

Chapter 31 ~ (20/02/2019)Miễn phí

Chapter 30 ~ (08/02/2019)Miễn phí

Chapter 29 ~ (05/02/2019)Miễn phí

Chapter 28 ~ (02/02/2019)Miễn phí

Chapter 27 ~ (31/01/2019)Miễn phí

Chapter 26 ~ (31/01/2019)Miễn phí

Chapter 25 ~ (26/01/2019)Miễn phí

Chapter 24 ~ (26/01/2019)Miễn phí

Chapter 23 ~ (25/01/2019)Miễn phí

Chapter 21 ~ (22/01/2019)Miễn phí

Chapter 20 ~ (20/01/2019)Miễn phí

Chapter 19 ~ (20/01/2019)Miễn phí

Chapter 18 ~ (14/01/2019)Miễn phí

Chapter 17 ~ (13/01/2019)Miễn phí

Chapter 16 ~ (11/01/2019)Miễn phí

Chapter 15 ~ (09/01/2019)Miễn phí

Chapter 14 ~ (09/01/2019)Miễn phí

Chapter 13 ~ (07/01/2019)Miễn phí

Chapter 12 ~ (07/01/2019)Miễn phí

Chapter 11 ~ (23/12/2018)Miễn phí

Chapter 10 ~ (19/12/2018)Miễn phí

Chapter 9 ~ (16/12/2018)Miễn phí

Chapter 8 ~ (11/12/2018)Miễn phí

Chapter 7 ~ (11/12/2018)Miễn phí

Chapter 6 ~ (04/12/2018)Miễn phí

Chapter 5 ~ (29/11/2018)Miễn phí

Chapter 4 ~ (26/11/2018)Miễn phí

Chapter 3 ~ (25/11/2018)Miễn phí

Chapter 2 ~ (25/11/2018)Miễn phí

Chapter 1 ~ (22/11/2018)Miễn phí