Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Trù Nương Hoàng Hậu

Trù Nương Hoàng Hậu

Tên khác: N/a
Thể loại: 16+ , Action , Adventure , Comedy
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Trù Nương Hoàng Hậu:

Công chúa Lương quốc – Tô Diệp là huyền nữ không được sủng ái nhất, bị phái đến nước láng giềng hòa thân. Mẫu phi xuất thân trù nương dặn dò cô: muốn hoàn toàn nắm giữ được trái tim của một nam nhân, thì phải nắm giữ được dạ dày của hắn. Nhưng với một người có ước mơ ăn khắp thiên hạ như cô mà nói, thì việc tranh đoạt hậu cung rõ ràng đau đầu hơn việc củi gạo dầu muối trong phòng bếp nhiều… Sau này, Tô Diệp mới phát hiện, tất cả chuyện này đều có liên quan đến An Thế Linh Ngọc mà cô vẫn đeo. Âm mưu và chân tướng, yên ổn và sóng gió, tranh quyền và thật lòng, chỉ thiếu một vị thuốc là cô.

Danh sách chương

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 65 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 64 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 63 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 62 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 61 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 60 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 59 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 58 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 57 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 56 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 55 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 54 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 53 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 52 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 51 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 50 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 49 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 48 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 47 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 46 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 45 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 44 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 43 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 42 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 41 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 40 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 39 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 38 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 37 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 36 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 35 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 34 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 33 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 32 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 31 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 30 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 29 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 28 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 27 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 26 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 25 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 24 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 23 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 22 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 21 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 20 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 19 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 18 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 17 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 16 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 15 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 14 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 13 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 12 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 11 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 10 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 9 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 8 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 7 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 6 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 5 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 4 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 3 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 2 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Trù Nương Hoàng Hậu Chap 1 ~ (30/11/2020)Miễn phí