Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Trò Chơi Tìm Xác - Lời Nguyền Không Hoàn Chỉnh

Trò Chơi Tìm Xác - Lời Nguyền Không Hoàn Chỉnh

Tên khác: N/a
Thể loại: Comedy , Horror
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Trò Chơi Tìm Xác - Lời Nguyền Không Hoàn Chỉnh:

Trò Chơi Tìm Xác - Lời Nguyền Không Hoàn Chỉnh:

Tiếp nối thành công ở phần 1, câu chuyện lần này đưa chúng ta đến 1 dòng thời gian khác, nơi này cũng tồn tại lời nguyền về "Áo Đỏ" chỉ khác đây là 1 lời nguyền máu me hơn, dữ dội hơn và khó nhằn hơn!! Các thành viên tham gia gần như chẳng thể mắc sai lầm bởi họ chỉ có 7 ngày hoàn thành trò chơi, hoặc sẽ phải vĩnh viễn chết!!

 

Danh sách chương

Chap 043 ~ (18/05/2020)Miễn phí

Chap 042 ~ (13/05/2020)Miễn phí

Chap 041 ~ (13/05/2020)Miễn phí

Chap 040 ~ (06/05/2020)Miễn phí

Chap 039 ~ (05/05/2020)Miễn phí

Chap 038 ~ (29/04/2020)Miễn phí

Chap 037 ~ (21/04/2020)Miễn phí

Chap 035 ~ (15/04/2020)Miễn phí

Chap 034 ~ (14/04/2020)Miễn phí

Chap 033 ~ (12/04/2020)Miễn phí

Chap 032 ~ (07/04/2020)Miễn phí

Chap 031 ~ (06/04/2020)Miễn phí

Chap 030 ~ (31/03/2020)Miễn phí

Chap 029 ~ (29/03/2020)Miễn phí

Chap 028 ~ (24/03/2020)Miễn phí

Chap 027 ~ (22/03/2020)Miễn phí

Chap 026 ~ (17/03/2020)Miễn phí

Chap 025 ~ (17/03/2020)Miễn phí

Chap 024 ~ (17/03/2020)Miễn phí

Chap 023 ~ (08/03/2020)Miễn phí

Chap 022 ~ (08/03/2020)Miễn phí

Chap 021 ~ (02/03/2020)Miễn phí

Chap 020 ~ (26/02/2020)Miễn phí

Chap 019 ~ (18/02/2020)Miễn phí

Chap 018 ~ (11/02/2020)Miễn phí

Chap 017 ~ (10/02/2020)Miễn phí

Chap 016 ~ (06/02/2020)Miễn phí

Chap 015 ~ (04/02/2020)Miễn phí

Chap 014 ~ (02/02/2020)Miễn phí

Chap 013 ~ (02/02/2020)Miễn phí

Chap 012 ~ (30/01/2020)Miễn phí

Chap 011 ~ (30/01/2020)Miễn phí

Chap 010 ~ (30/01/2020)Miễn phí

Chap 009 ~ (30/01/2020)Miễn phí

Chap 008 ~ (30/01/2020)Miễn phí

Chap 007 ~ (30/01/2020)Miễn phí

Chap 006 ~ (30/01/2020)Miễn phí

Chap 005 ~ (30/01/2020)Miễn phí

Chap 004 ~ (30/01/2020)Miễn phí

Chap 003 ~ (30/01/2020)Miễn phí

Chap 002 ~ (30/01/2020)Miễn phí

Chap 001 ~ (30/01/2020)Miễn phí

Chap 000 ~ (30/01/2020)Miễn phí