Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển

Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển

Tên khác: Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển
Thể loại: Fantasy , Historical , Horror , Romance , Smut
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển:

Hắn là chủ nhân của nàng, nàng vốn dĩ chỉ là một lang nữ được hắn nhặt về mà thôi.Hắn cao cao tại thượng, nàng cũng chỉ là một Tiểu Thất bé nhỏ của Vạn Ảnh LầuNàng là tác phẩm hoàn mỹ nhất do hắn tự tay tạo nên, nhưng lại không ngờ tới rằng, một lần gặp lại nhau nơi hoàng cung ấy, nàng đã không còn thân phận thấp hèn như xưa, nàng đến gần hắn, nhón chân lên kề sát vào tai hắn mà hỏi rằng: “Hoàng thúc, lần này người lại muốn ta đi quyến rũ ai đây?”

Danh sách chương

Chap 55 ~ (06/05/2021)Miễn phí

Chap 54 ~ (26/04/2021)Miễn phí

Chap 53 ~ (26/04/2021)Miễn phí

Chap 52 ~ (26/04/2021)Miễn phí

Chap 51 ~ (26/04/2021)Miễn phí

Chap 50 ~ (26/04/2021)Miễn phí

Chap 49 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 48 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 47 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 46 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 45 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 44 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 43 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 42 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 41 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 40 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 39 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 38 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 37 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 36 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 35 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 34 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 33 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 32 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 31 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 30 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 29 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 28 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 27 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 26 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 25 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 24 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 23 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 22 H+ ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 21 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 20 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 19 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 18 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 17 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 16 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 15.5 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 15 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 14 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 13 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 12 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 11 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 10 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 9 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 8 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 7 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 6 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 5 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 4 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 3 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 2 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 1.5 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap 1 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap .5 ~ (30/11/2020)Miễn phí

Chap Chap 0 ~ (30/11/2020)Miễn phí