Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Tiểu Ma Thần

Tiểu Ma Thần

Tên khác: Tiểu Ma Thần
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Martial Arts , Sci-Fi , Truyện Màu
Tác giả: Khưu Phúc Long
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tiểu Ma Thần:

Nội dung Ngày 17/7/1999,Yêu Hoàng thoát khỏi phong ấn, trái đất sắp diệt vong. Đại Ma Thần Zeus thông qua cơ thể nhân loại bảo vệ trái đất, nhưng loài người bị Y Cao (phản đồ Zeus) đánh lừa, loài người cho nổ bom nguyên tử giết chết Zeus.Em của Zeus - Tiểu Ma Thần, tức giận trở về trái đất giết chết Yêu Hoàng tìm Y Cao tính sổ... Cuộc chiến tranh giữa thiện và ác trong khắp vũ trụ đã bùng nổ, Chung Cực Thần và Chung Cực Ma thật ra là... Bộ truyện kinh điển trong kinh điển của Khưu Phúc Long đã drop được 4 năm, hi vọng sẽ sớm được hoàn thành

Danh sách chương

Chapter 57 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 56 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 55: Ngũ Tuyệt Siêu Thứ Nguyên A ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 54: Vô Ảnh Quyền ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 54: Vô Ảnh Quyền ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 53 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 53 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 52 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 52 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 51 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 50 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 50 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 49 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 49 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 48 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 47 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 47 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 46 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 46 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 45: Cược với thần chết ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 45: Cược với thần chết ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 44: Thiên Lôi Ngân Phong ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 44: Thiên Lôi Ngân Phong ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 43: Cảm ứng ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 43: Cảm ứng ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 42: Tối cường là Chân Lý ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 42: Tối cường là Chân Lý ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 41: Vô Cụ Nhất Kích ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 41: Vô Cụ Nhất Kích ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 40: Thập Ác Ma Tố ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 40: Thập Ác Ma Tố ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 39: 100 quyền thứ ẩn tàng ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 39: 100 quyền thứ ẩn tàng ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 38: Ma Thần Tái Sinh ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 38: Ma Thần Tái Sinh ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 37: Thánh Nhân Ca Địch Phi ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 37: Thánh Nhân Ca Địch Phi ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 36: Phù Tinh Huyết Sử ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 36: Phù Tinh Huyết Sử ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 35: Hắc Nguyệt chi Nữ ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 35: Hắc Nguyệt chi Nữ ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 34: Cường hóa Thực Trang ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 34: Cường hóa Thực Trang ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 33 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 32 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 31 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 30 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 29 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 28 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 27 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 26 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 25 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 24 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 23 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 22 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 21 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 20 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 19 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 18 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 17 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 16 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 15 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 14 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 13 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 12 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 11 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 10 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 9 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 8 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 7 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 6 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 5 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 4 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 3 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 2 ~ (15/08/2021)Miễn phí

Chapter 1 ~ (15/08/2021)Miễn phí