Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Tiến Độ Chia Tay 99%

Tiến Độ Chia Tay 99%

Tên khác: N/a
Thể loại: Drama , Manhua , Romance , Shoujo ,
Tác giả: Đang cập nhật
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tiến Độ Chia Tay 99%:

6 năm trước Diệp Lăng Tịch với thân xác mệt mỏi, trái tim đầy vết thương, quyết định dứt khoát rời khỏi thế giới của Thành Nam Hoành. 6 năm sau, vì ngoài ý mà hai người gặp lại nhau, một người rõ ràng là yêu nhưng lại cứ muốn chạy trốn, một người muốn được yêu nhưng lại bá đạo, ít nói. Thân phận khác nhau, có trở thành trở ngại để hai người hợp lại. Đằng sau những hiểu lầm ẩn giấu chân tướng không cách nào nói được. Điều kiện tiến độ chia tay làm sao để đảo ngược? Thời gian hợp lại, làm sao để kết thúc?

Danh sách chương

Chap 91 ~ (25/07/2021)Miễn phí

Chap 90 ~ (14/07/2021)Miễn phí

Chap 89 ~ (14/07/2021)Miễn phí

Chap 88 ~ (12/07/2021)Miễn phí

Chap 87 ~ (12/07/2021)Miễn phí

Chap 86 ~ (28/06/2021)Miễn phí

Chap 85 ~ (28/06/2021)Miễn phí

Chap 84 ~ (28/06/2021)Miễn phí

Chap 83 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 82 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 81 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 80 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 79 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 78 ~ (13/06/2021)Miễn phí

Chap 77 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 76 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 74 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 73 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 72 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 71 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 70 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 69 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 68 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 67 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 66 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 65 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 64 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 63 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 62 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 61 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 60 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 59 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 58 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 57 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 56 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 55 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 54 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 53 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 52 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 51 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 50 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 49 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 48 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 47 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 46 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 45 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 44 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 42 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 40 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 39 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 38 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 37 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 36 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 35 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 34 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 33 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 32 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 31 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 30 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 29 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 28 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 27 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 26 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 25 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 24 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 23 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 22 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 21 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 20 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 19 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 18 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 17 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 16 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 15 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 14 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 13 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 12 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 11 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 10 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 9 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 8 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 7 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 6 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 5 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 4 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 3 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 2 ~ (12/06/2021)Miễn phí

Chap 1 ~ (12/06/2021)Miễn phí