Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
	 Thuần Phi Ký

Thuần Phi Ký

Tên khác: N/a
Thể loại: Comic , Manhua , Romance
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


2 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thuần Phi Ký:

Thuần Phi Ký:

Ta là Hứa Triều Mộ, tổ mẫu là nữ nhi được thái tổ hoàng đế sủng ái nhất, nghe nói lúc ta ra đời có cát tường chi vận bao phủ, chân đạp tử khí, được nhận định là thiên nữ chuyển thế, có hộ quốc an bang mệnh cách. Nên được hoàng thượng phong là hộ quốc công chúa, kể ra cũng lạ, từ khi ta ra đời, Đại Lê Quốc quả nhiên mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an…

 

Danh sách chương

Thuần Phi Ký Chap 45 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 44 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 43 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 42 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 41 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 40 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 39 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 38 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 37 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 36 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 35 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 34 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 33 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 32 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 31 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 30 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 29 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 28 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 27 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 26 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 25 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 24 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 23 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 22 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 21 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 20 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 19 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 18 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 17 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 16 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 15 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 14 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 13 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 12 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 11 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 10 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 9 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 8 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 7 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 6 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 5 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 4 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 3 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 2 ~ (09/01/2021)Miễn phí

Thuần Phi Ký Chap 1 ~ (09/01/2021)Miễn phí