Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Thú Nhân

Thú Nhân

Tên khác: Thú Nhân
Thể loại: Action , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Shounen , Xuyên Không
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


2 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thú Nhân:

Trần Bắc Minh từng là "Tinh Minh" tuổi trẻ bên trong lại có tính của thú nhân rất là kiệt xuất, lại bị Ngũ Đế ám hại mà chết. Bất ngờ sống lại trở lại quá khứ, bảo lưu trí nhớ kiếp trước hắn, vì báo thù, cùng đồng đội bước lên trở lại con đường đi tới đỉnh cao...

Danh sách chương

Thú Nhân Chap 291 ~ (03/05/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 290 ~ (26/04/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 289 ~ (20/04/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 288 ~ (20/04/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 287 ~ (13/04/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 286 ~ (13/04/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 285 ~ (11/04/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 284 ~ (11/04/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 283 ~ (31/03/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 282 ~ (28/03/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 281 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 280 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 279 ~ (19/03/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 277 ~ (09/03/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 275 ~ (04/03/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 274 ~ (04/03/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 273 ~ (02/03/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 272 ~ (02/03/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 271 ~ (02/03/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 270 ~ (02/03/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 269 ~ (02/03/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 268 ~ (01/03/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 267 ~ (01/03/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 265 ~ (01/03/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 264 ~ (01/03/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 263 ~ (01/03/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 262 ~ (01/03/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 261 ~ (21/02/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 260 ~ (18/02/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 259 ~ (15/02/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 256 ~ (11/02/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 255 ~ (11/02/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 254 ~ (05/02/2021)Miễn phí

Thú Nhân Chap 247 ~ (08/12/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 245 ~ (23/11/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 244 ~ (23/11/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 243 ~ (18/11/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 242 ~ (18/11/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 241 ~ (11/11/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 240 ~ (11/11/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 239 ~ (11/11/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 238 ~ (11/11/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 237 ~ (27/10/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 236 ~ (27/10/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 235 ~ (26/10/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 234 ~ (26/10/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 233 ~ (26/10/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 232 ~ (22/10/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 231 ~ (21/10/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 230 ~ (19/10/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 229 ~ (19/10/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 228 ~ (17/10/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 227 ~ (14/10/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 226 ~ (13/10/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 225 ~ (12/10/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 224 ~ (12/10/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 223 ~ (12/10/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 222 ~ (09/10/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 221 ~ (09/10/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 220 ~ (09/10/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 219 ~ (06/10/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 218 ~ (05/10/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 217 ~ (05/10/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 216 ~ (03/10/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 215 ~ (03/10/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 214 ~ (01/10/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 213 ~ (30/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 212 ~ (29/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 211 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 210 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 209 ~ (27/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 208 ~ (25/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 207 ~ (25/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 206 ~ (23/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 205 ~ (23/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 204 ~ (21/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 203 ~ (20/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 202 ~ (18/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 201 ~ (18/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 200 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 199 ~ (06/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 198 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 197 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 196 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 195 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 194 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 193 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 192 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 191 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 190 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 189 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 188 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 187 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 186 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 185 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 184 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 183 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 182 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 181 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 180 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 179 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 178 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 177 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 176 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 175 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 174 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 173 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 172 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 171 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 170 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 169 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 168 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 167 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 166 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 165 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 164 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 163 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 162 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 161 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 160 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 159 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 158 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 157 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 156 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 155 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 154 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 153 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 152 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 151 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 150 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 149 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 148 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 147 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 146 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 145 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 144 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 143 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 142 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 141 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 140 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 139 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 138 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 137 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 136 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 135 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 134 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 133 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 132 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 131 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 130 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 129 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 128 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 127 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 126 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 125 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 124 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 123 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 122 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 121 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 120 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 119 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 118 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 117 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 116 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 115 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 114 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 113 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 112 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 111 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 110 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 109 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 108 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 107 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 106 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 105 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 104 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 103 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 102 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 101 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 100 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 99 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 98 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 97 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 96 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 95 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 94 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 93 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 92 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 91 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 90 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 89 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 88 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 87 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 86 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 85 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 84 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 83 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 82 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 81 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 80 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 79 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 78 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 77 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 76 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 75 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 74 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 73 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 72 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 71 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 70 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 69 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 68 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 67 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 66 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 65 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 64 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 63 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 62 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 61 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 60 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 59 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 58 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 57 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 56 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 55 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 54 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 53 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 52 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 51 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 50 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 49 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 48 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 47 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 46 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 45 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 44 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 43 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 42 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 41 ~ (04/09/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 40 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 39 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 38 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 37 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 36 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 35 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 34 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 33 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 32 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 31 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 30 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 29 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 28 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 27 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 26 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 25 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 24 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 23 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 22 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 21 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 20 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 19 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 18 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 17 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 16 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 15 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 14 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 13 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 12 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 11 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 10 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 9 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 8 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 7 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 6 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 5 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 4 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 3 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 2 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 1 ~ (02/06/2020)Miễn phí

Thú Nhân Chap 0 ~ (02/06/2020)Miễn phí