Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Thú Nhân

Thú Nhân

Tên khác: Thú Nhân
Thể loại: Action , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Truyện Màu , Xuyên Không
Tác giả: Big Bear
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thú Nhân:

Nội dung Trần Bắc Minh từng là "Tinh Minh" tuổi trẻ bên trong lại có tính của thú nhân rất là kiệt xuất, lại bị Ngũ Đế ám hại mà chết. Bất ngờ sống lại trở lại quá khứ, bảo lưu trí nhớ kiếp trước hắn, vì báo thù, cùng đồng đội bước lên trở lại con đường đi tới đỉnh cao...

Danh sách chương

Chapter 52 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 51 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 50 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 49 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 48 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 47 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 46 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 45 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 44 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 43 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 42 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 41 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 40 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 39 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 38 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 37 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 36 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 35 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 34 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 33 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 32 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 31 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 30 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 29 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 28 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 27 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 26 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 25 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 24 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 23 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 22 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 21 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 20 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 19 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 18 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 17 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 16 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 15 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 14 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 13 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 12 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 11 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 10 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 9 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 8 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 7 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 6 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 5 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 4 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 3 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 2 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 1 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 0 ~ (30/11/2021)Miễn phí