Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm

Tên khác: Umbrella Girl Dreams
Thể loại: Manhua , Romance
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm:

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm:

vạn vật trên thế gian này đều được con người tạo ra. Vật tận kỳ dụng mới có thể sử dụng từ đầu đến cuối, đồ vật được chủ nhân yêu thương và trân quý, sẽ có được linh tính, liền có thể sẽ biến hóa được thành người. Và nếu như đồ vật đó bị chủ nhân của nó vứt bỏ, thì nó sẽ phải lưu lạc ở trên thế gian đến cuối cùng sẽ bị tan biến thành tro bụi. Thanh đài là một cây dù cổ thời Đường, trăm năm trước bởi vì do chiến tranh mà nó không thể không bị chủ nhân của nó đánh rơi. Trong mấy trăm năm nay, thanh đài cũng đã như mặt trời sắp lặn. Để vì kéo dài tuổi thọ của chính mình, để vì muốn gặp lại chủ nhân của nó. Thanh đài không ngừng giúp đỡ các đồ vật khác tìm được chủ nhân thất lạc để tiếp tục sinh mạng, cũng để vì bù đắp cho khoảng trống trong linh hồn của mình. Trong hành trình này một câu chuyện cảm động và ấm áp đã xảy ra... 

 

Danh sách chương

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 43 ~ (31/07/2021)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 42 ~ (31/07/2021)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 41.1 ~ (28/06/2021)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 41 ~ (28/06/2021)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 40 ~ (28/06/2021)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 39 ~ (28/06/2021)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 38 ~ (28/06/2021)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 37 ~ (28/06/2021)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 36 ~ (28/06/2021)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 35 ~ (28/06/2021)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 34 ~ (28/06/2021)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 33 ~ (28/06/2021)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 32 ~ (23/06/2021)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 31 ~ (23/06/2021)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 30 ~ (23/06/2021)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 29 ~ (23/06/2021)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 28 ~ (23/06/2021)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 27 ~ (23/06/2021)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 26 ~ (01/03/2021)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 25 ~ (29/01/2021)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 24 ~ (17/01/2021)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 23 ~ (31/12/2020)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 22 ~ (19/12/2020)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 21 ~ (02/12/2020)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 20 ~ (23/11/2020)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 19 ~ (04/11/2020)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 18 ~ (17/10/2020)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 17 ~ (17/10/2020)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 16 ~ (17/10/2020)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 15 ~ (17/10/2020)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 14 ~ (17/10/2020)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 13 ~ (17/10/2020)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 12 ~ (17/10/2020)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 11 ~ (17/10/2020)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 10 ~ (17/10/2020)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 9 ~ (17/10/2020)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 8 ~ (17/10/2020)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 7 ~ (17/10/2020)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 6 ~ (17/10/2020)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 5 ~ (17/10/2020)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 4 ~ (17/10/2020)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 3 ~ (17/10/2020)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 2 ~ (17/10/2020)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 1.3 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 1.2 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 1.1 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm Chap 1 ~ (12/08/2020)Miễn phí