Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Thiên Hạ Kiếp

Thiên Hạ Kiếp

Tên khác: Thiên Hạ Kiếp
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Mystery , Shoujo , Supernatural , Xuyên Không
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thiên Hạ Kiếp:

Tiêu Vũ, Ở trái đất là một thiên tài cờ vây, là một thiếu niên đam mê cờ. Bị một lão đầu râu bạc lừa gạt đến dị giới, còn gặp một bàn cờ quái dị ăn linh lực..., bàn cờ này còn giống như sắc phôi... Để xem thiếu niênthiên tài cờ vây ở thế kỷ 21 chúng ta chinh phục mỹ nữ ở dị giới như thế nào, đại hưng kỳ đạo!

Danh sách chương

Thiên Hạ Kiếp Chap 40 ~ (30/06/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 39 ~ (30/06/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 38 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 36 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 35 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 34 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 33 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 32 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 31 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 30 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 29 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 28 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 27 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 26 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 25 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 24.2 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 24 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 23.5 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 23.2 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 23 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 22.2 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 22 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 21.2 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 21 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 20.2 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 20 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 19.5 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 19.2 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 19 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 18.2 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 18 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 17.2 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 17 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 16 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 15 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 14 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 13 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 12 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 11 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Thiên Hạ Kiếp Chap 10 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Chap 9 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Chap 8 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Chap 7 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Chap 6 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Chap 5 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Chap 4 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Chap 3 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Chap 2 ~ (14/01/2021)Miễn phí

Chap 1 ~ (14/01/2021)Miễn phí