Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Thiên Châu Biến

Thiên Châu Biến

Tên khác: Thiên Châu Biến
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Mystery
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thiên Châu Biến:

Mỗi người đều có bản mạng châu, sau khi thức tỉnh, hoặc là Ý Châu, hoặc là Thể Châu, tựa như một vòng xuyến xoay quanh hai cổ tay. Thiên Châu lại tựa như song bào thai vậy, khi Ý, Thể song châu cùng xuất hiện trên một người, đây là Thiên Châu.
Tu luyện Thể Châu giả gọi là Thể Châu Sư, tu luyện Ý Châu giả gọi là Ý Châu Sư, mà tu luyện Thiên Châu giả tất nhiên gọi là Thiên Châu Sư vậy. Thiên Châu Sư cảnh giới cao nhất là thập nhị song châu, vì thế mà quá trình tu luyện của nó cũng được gọi là Thiên Châu Thập Nhị Biến. Nhân vật chính của chúng ta chính là một vị tu luyện Thiên Châu Biến, hắn là một cung tiến thủ.

Danh sách chương

Chap 55 ~ (12/07/2021)Miễn phí

Chap 54 ~ (29/06/2021)Miễn phí

Chap 53 ~ (06/06/2021)Miễn phí

Chap 52 ~ (26/05/2021)Miễn phí

Chap 51 ~ (13/05/2021)Miễn phí

Chap 50 ~ (26/04/2021)Miễn phí

Chap 49 ~ (26/04/2021)Miễn phí

Chap 48 ~ (31/03/2021)Miễn phí

Chap 47 ~ (19/03/2021)Miễn phí

Chap 46 ~ (19/03/2021)Miễn phí

Chap 45 ~ (19/03/2021)Miễn phí

Chap 44 ~ (19/03/2021)Miễn phí

Chap 43 ~ (19/03/2021)Miễn phí

Chap 42.5 ~ (19/03/2021)Miễn phí

Chap 42 ~ (19/03/2021)Miễn phí

Chap 41.5 ~ (19/03/2021)Miễn phí

Chap 41 ~ (19/03/2021)Miễn phí

Chap 40.5 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 40 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 39 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 38.5 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 38 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 37.5 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 37 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 36 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 35 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 34 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 33 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 32 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 31 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 30 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 29 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 28 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 36.5 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 35.5 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 34.5 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 33.5 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 32.5 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 31.5 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 30.5 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 29.5 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 28.5 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 27.5 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 26.5 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 27 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 26 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 25 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 25.5 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 24.5 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 24 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 23.5 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 23 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 22.5 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 22 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 21.5 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 21 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 20 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 19 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 18 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 17 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 16 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 15 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 14 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 13 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 12 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 11 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 10 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 9 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 8 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 7 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 6 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 5 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 4 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 3 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 2 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 1 ~ (16/03/2021)Miễn phí

Chap 0 ~ (16/03/2021)Miễn phí