Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Thật Khó Để Yêu 1 Otaku

Thật Khó Để Yêu 1 Otaku

Tên khác: Thật Khó Để Yêu 1 Otaku
Thể loại: Comedy , Josei , Romance , Slice of Life
Tác giả: Fujita
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thật Khó Để Yêu 1 Otaku:

Nội dung Tên khác: It"t Difficult to Love an Otaku Câu chuyện hài hước giữa một anh chàng Otaku Gaming và một cô nàng Fujoshi thích truyện tranh

Danh sách chương

Chapter 44: - Vol 6 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 43: - Vol 6 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 42: - Vol 6 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 41.5: - Vol 6 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 41: - Vol 6 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 40: - Vol 6 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 39.5: - Vol 5 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 39: - Vol 6 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 38.5: - Vol 5 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 38: - Vol 5 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 37.5: - Vol 5 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 37: - Vol 5 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 36: - Vol 5 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 35: - Vol 5 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 34: - Vol 5 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 33: - Vol 5 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 32: - Vol 5 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 31: - Vol 5 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 30.5 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 30 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 29 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 28.5 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 28 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 27 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 26 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 25 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 24 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 23 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 22 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 21.5 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 21 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 20 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 19 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 18 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 17.5 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 17 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 16 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 15 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 14 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 13 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 12.5 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 12 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 11 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 10 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 9 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 8 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 7.1 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 7 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 6 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 5.1 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 5 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 4.5 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 4 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 3 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 2.5 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 2 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 1 ~ (01/12/2021)Miễn phí

Chapter 0 ~ (01/12/2021)Miễn phí