Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Thánh Vương

Thánh Vương

Tên khác: Thánh Vương
Thể loại: Huyền Huyễn , Truyện chữ , Dị giới , Kỳ Huyễn
Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Trạng thái: Kết thúc


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thánh Vương:

Thánh giả dùng lưng nâng chư thần nơi thiên đường
Vương giả dùng lực lượng trấn áp quần ma trong địa ngục
Ở giữa thiên địa, chỉ có Thánh Vương

Danh sách chương

Chương 1602: Đại Kết Cục (Hạ) ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1601: Đại Kết Cục (Trung) ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1600: Đại Kết Cục (Thượng) ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1599: Chiến Tranh, Đến Đây Đi! ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1598: Hợp Tác Hoàn Mỹ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1597: Mẫu Tử Nói Chuyện ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1596: Thanh La Xuất Hiện. ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1595: Bản Nguyên Hình Người (Hạ) ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1594: Bản Nguyên Hình Người. ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1593: Uy Danh Lại Lên ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1592: Vận Mệnh Hư Vô Giả Đầy Đủ (Hạ) ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1591: Vận Mệnh Hư Vô Giả Đầy Đủ (Thượng) ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1590: Thời Đại Mới, Bắt Đầu Đi! ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1589: Tổ Thần Hồn ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1588: Nghiền Ép Hải Lam (Hạ) ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1587: Nghiền Ép Hải Lam (Trung) ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1586: Nghiền Ép Hải Lam (Thượng) ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1585: Mê Hoặc Dương Hư Nhất ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1584: Dương Kỳ Ra Tay (Hạ) ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1583: Dương Kỳ Ra Tay ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1582: Thăng Cấp Dương Hư Nhất ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1581: Nội Đấu Kịch Liệt ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1580: Thờ Ơ Lạnh Nhạt (Hạ) ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1579: Thờ Ơ Lạnh Nhạt (Thượng) ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1578: Hợp Tung Liên Hoành ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1577: Tấn Chức Bán Bộ Vô Vô ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1576: Đại Lượng Chế Tạo Chư Thần Ấn Ký? (Hạ) ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1575: Đại Lượng Chế Tạo Chư Thần Ấn Ký? ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1574: Tà Thần Chi Mưu ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1573: Tà Thần Ngã Xuống ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1572: Lại Là Thế Chân Vạc ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1571: Thần Tượng Vương Và Yêu Sư ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1570: Đế Quốc Yêu Tộc ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1569: Đăng Cơ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1568: 10 Ngày Sau ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1567: Bế Quan Toả Cảng ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1566: Ngươi Phải Làm Hoàng Đế ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1565: Cứu Sư Phụ (Hạ) ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1564: Cứu Sư Phụ (Thượng) ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1563: Gặp Sư Phụ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1562: Nuốt Trọn Viễn Cổ Thiên Đường ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1561: Bán Bộ Vô Vô ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1560: Sự Cường Thế Của Ngạo Thiên ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1559: Đề Nghị Khiêu Chiến ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1558: Ngạo Thiên Đấu Đại Tế Ti ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1557: Đế Quốc Tín Ngưỡng ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1556: Toàn Bộ Phi Thăng ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1555: Căn Nguyên Thần Giới ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1554: Cổ Lộ Nối Liền ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1553: Lấy Đức Thu Phục Người ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1552: Tranh Cãi Lớn ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1551: Trước Tiên Không Sắc Phong ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1550: Nho Môn Đầu Nhập Vào ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1549: Hàng Phục Phật Quốc ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1548: Cắn Nuốt Ngạo Trung Ương ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1547: Phân Tranh Nội Bộ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1546: Hai Bên Dưỡng Sức ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1545: Sắc Phong Toàn Dân ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1544: Khảng Khái Bi Ca ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1543: Đại Quyết Chiến (Hạ) ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1542: Đại Quyết Chiến (Thượng) ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1541: Phong Ấn Vận Mệnh ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1540: Một Người Giữ Ải ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1539: Vây Công ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1538: Trước Trận Quyết Đấu ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1536: Đại Quân Ép Tới ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1535: Đả Kích Trước Cuộc Chiến ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1534: Đã Đến ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1533: Đại Chiến Bắt Đầu ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1532: Cường Độ Tinh Thần 300 Tỉ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1531: Kém Hơn Một Chiêu ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1530: Biến Hóa Đột Nhiên Sinh Ra ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1529: Trên Cao Nhìn Xuống ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1528: Ngạo Trung Ương ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1527: Đảo Loạn Cục Diện ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1526: Hải Lam ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1525: Dương Hư Nhất ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1524: Tam Triều Liên Thủ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1523: Phản Ứng Mãnh Liệt ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1522: Việc Lớn Động Trời ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1521: Con Đường Dẫn Tới Thế Tục ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1520: Tín Ngưỡng Chi Hải ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1519: Đế Quốc Thứ Tư ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1518: Nhất Khí Hồng Mông Đan ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1517: Thu Được Đan Dược ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1516: Đại Kiếp Nạn Sinh Tử ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1515: Hàng Phục Kiếm Chủ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1514: Cô Lỗ Đại Chiến Kiếm Chủ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1513: Giỏi Hơn Một Bậc ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1512: Một Kiếm Diệt Quốc ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1511: Giao Chiến Thảm Thiết ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1510: Chúa Tể Kiếm Đạo ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1509: Tuyệt Thế Bảo Tàng ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1508: Điểm Cao Thần Giới ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1507: Kết Giới Vĩnh Hằng ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1506: Vận Rủi Của Lãnh Tụ Quân Bộ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1505: Khéo Quá Hóa Vụng ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1504: Cái Bóng Hoàng Đế ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1503: Tịnh Hóa Chi Thứ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1502: Hơn Ngàn Đại Lão ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1501: Đi Trước Quân Bộ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1500: Nho Môn Bí Quyết ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1499: Một Đường Hàng Phục ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1498: Đại Thánh Vương Linh Lung Đế Quốc ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1497: Hoàng Tước Ở Sau ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1496: Âm Mưu Thất Bại ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1495: Không Ngờ Lại Là Ngạo Thiên? ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1494: Hai Bước Hành Động ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1493: Bắt Đầu Phản Kích ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1492: Thần Quyền Vương Quyền ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1491: Cuối Cùng Gặp Lại ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1490: Ta Mới Là Người Thừa Kế ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1489: Người Tộc Linh Lung ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1488: Trở Lại Vô Địch Môn ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1487: Hai Trăm Ức Tinh Thần Khắc Độ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1486: Chuyển Biến Từng Ngày ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1485: Không Có Lựa Chọn ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1484: Có Ai Không Phục? ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1483: Sớm Có Tính Kế ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1482: Đàm Phán Hiểm Ác ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1481: 28 Cự Phách ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1480: Đều Đến Đầu Nhập ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1479: Nội Bộ Chỉnh Hợp ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1478: Cải Tạo Long Sào (Hạ) ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1477: Cải Tạo Long Sào (Thượng) ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1476: Nắm Giữ Long Sào ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1475: Chiến Đấu Dữ Dội ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1474: Ma Tướng Thứ Ba ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1473: Rất Nhiều Chỗ Tốt ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1472: Thời Khắc Mấu Chốt ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1471: Vô Địch Kim Đan ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1470: Dương Gia Ma Tướng ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1469: Âm Thầm Tính Kế ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1468: Nuốt Vào Trong Bụng ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1467: Đầu Của Thôn Thiên Vương ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1466: Đẩy Ra Sương Mù ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1465: Độc Cô Vân Không ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1464: Cao Thủ Dòm Ngó ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1463: Gen Mạnh Nhất ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1462: Phong Ấn Của Thần Tượng Vương ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1461: Nói Trở Mặt Liền Trở Mặt ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1460: Đế Quốc Đại Thánh Vương Long ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1459: Thành Tựu Đỉnh Phong ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1458: Số Mệnh Thiên Chi Chính Đạo ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1457: Tung Tích Của Ngạo Thiên ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1456: Ngạo Thần Du ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1454: Nuốt Khối Thịt Béo 2 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1453: Nuốt Khối Thịt Béo ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1452: Một Khối Thịt Béo ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1451: Đế Quốc Khổng Lồ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1450: Cướp Đoạt Trắng Trợn ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1449: Cu Li ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1448: Trấn Áp Ma Long ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1447: Long Chi Thư ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1446: Đạt Được Ưu Ái 2 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1445: Đạt Được Ưu Ái ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1444: Kinh Động Cao Tầng 2 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1443: Kinh Động Cao Tầng ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1442: Lên Làm Tổng Đốc ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1441: Báo Ứng Nhân Quả ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1440: Chỉ Số Số Mệnh ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1439: 1 đao không trúng ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1438: Chiến Lực Đỉnh Phong ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1437: Bắt Rùa Trong Hũ 2 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1436: Bắt Rùa Trong Hũ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1435: Thương Nghiệp Cơ Địa ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1434: Thập Địa Tổng Đốc ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1433: Tổng Bộ Đầu ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1432: Đạt Được Số Mệnh ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1431: Lẫn Vào Thể Chế ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1430: Số Mệnh Pháp Võng ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1429: Đi Tới Vô Địch Môn ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1428: Đi Vô Địch Môn ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1427: Tạm Thời Liên Thủ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1426: Tróc Nã Thành Công ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1425: Tự Tính Toán ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1424: Đạt Được Giao Dịch ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1423: Tu Vi Tăng Vọt ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1422: Giết Đà Chấn Đình ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1421: Đại Phản Kích ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1420: Thiên Đường Viễn Cổ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1419: Đại Thiên Sứ Trưởng ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1418: Lừa Gạt ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1417: Chỉ Số Mười Triệu ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1416: Quần Long Đảng Đánh Tới ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1415: Di Chuyển Quy Mô Lớn ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1414: Tung Tích Của Dương Tố Tố ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1413: Nguy Hiểm Kéo Đến ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1412: Tự Bạo Kinh Thiên ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1411: Dẫn Vào Trong Túi ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1410: Bảy Chiêu Sáng Thế ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1409: Long Châu ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1408: Đà Thủy Vương ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1407: Hóa Rồng ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1406: Long Sào ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1405: Bắt Thiên Nhân Sư 2 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1404: Bắt Thiên Nhân Sư ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1403: Gia Tốc Chinh Phục ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1402: Kế Hoạch Hủy Diệt Thần Giới ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1401: Cứng Rắn Cái Đinh ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1400: Hoàn Mỹ Trở Về 2 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1399: Hoàn Mỹ Trở Về ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1398: Gia Tộc Độc Cô ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1397: Mang Lão Ma Đầu Bên Mình 2 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1396: Mang Lão Ma Đầu Bên Mình ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1395: Phá Bỏ Phong Ấn ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1394: Đệ Nhị Ma Tướng Chân Chính ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1393: Ma Uy Cái Thế ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1392: Ma Tướng Viễn Cổ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1391: Quân Đoàn Quang Minh Hạ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1390: Quân Đoàn Quang Minh ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1389: Chí Cao Thần Trung Kỳ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1388: Nhân Vật Nguy Hiểm ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1387: Bắt Đầu Thống Nhất ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1386: Soán Vị Thành Công ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1385: Mưu Triều Soán Vị 2 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1384: Mưu Triều Soán Vị ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1383: Huynh Đệ Thăng Cấp ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1382: Thành Tựu Thật Lớn ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1381: Đồng Loạt Quỳ Xuống ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1380: Áp Đỉnh ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1379: Giương Đông Kích Tây ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1378: Ba Đại Cao Thủ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1377: Tăng Lên Mức Cao Nhất ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1376: Hấp Thu Thánh Quang ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1375: Chấp Chính Quan Phá Thiên ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chap 1374: Thời Không Cự Thú ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1373: Đòn Sát Thủ Mạnh Nhất Của Long Phật ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1372: Trì Hoãn 1 Tháng ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1371: Hạo Kiếp Vương Pháo 2 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1370: Hạo Kiếp Vương Pháo ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1369: Thái Tử Đường Cùng 2 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1368: Thái Tử Đường Cùng ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1367: Thánh Vương Chấp Chính Quan 2 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1366: Thánh Vương Chấp Chính Quan ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1365: Bắt Đầu Hành Động ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1364: Thượng Đế Cấm Khu 2 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1363: Thượng Đế Cấm Khu ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1362: Cửu Long Triều, Tu Di Miếu ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1361: Nhu Mị Công Chủ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1360: Hàng Phục Toàn Bộ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1359: Ma Đạo Xuất Kích ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1358: Số Mệnh Như Lò ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1357: Hù Dọa Thành Công ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1356: Đệ Nhị Ma Tướng ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1355: Năm Đại Vô Hạn ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1354: Chí Cao Thần Đuổi Giết 2 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1353: Chí Cao Thần Đuổi Giết ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1352: Mua Hiền Giả Ngọc ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1351: Âm Thầm Để Dành ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1350: Tẩy Lễ Huyền Bí 3 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1349: Tẩy Lễ Huyền Bí 2 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1348: Tẩy Lễ Huyền Bí ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1347: Dần Dần Xâm Nhập ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1346: Mua Sắm Lớn ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1345: Thiên Nhân Vương Triều ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1344: Đường Trên Biển 2 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1343: Đường Trên Biển ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1342: Ám Toán Thái Tử ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1341: Vũ Thần Binh Vương ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1340: Chân Thân Thái Tử 3 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1339: Chân Thân Thái Tử 2 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1338: Chân Thân Thái Tử ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1337: Môn Chủ Thuần Phục ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1336: Cướp Lấy Binh Phù ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1335: Xuất Động Nội Tình ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1334: Chính Là Muốn Lớn Lối ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1333: Song Phương Đánh Cờ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1332: Triệu Khai Đại Hội Chế Tài ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1331: Mang theo quân đội bên người ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1330: Chiến Tranh Chi Hoàn ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1329: Cải Tạo Đệ Tử ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1328: Bố Trí Nằm Vùng ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1327: Hút Khô Toàn Bộ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1326: Hung Hăn Trả Thù (Hạ) ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1325: Hung Hăng Trả Thù ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1324: Ý Chí Cấp Vô Hạn ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1323: Loạn Trung Thủ Thắng ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1322: Đĩa Văn Minh Hoàn Chỉnh 2 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1321: Đĩa Văn Minh Hoàn Chỉnh ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1320: Lấy Trộm Mảnh Vỡ Lần Nữa ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1319: Sát Cơ Liên Tục ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1318: Luyện Đan 2 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1317: Luyện Đan ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1316: Mọi Việc Đều Thuận Lợi ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1315: Đại Kế Hoạch ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1314: Lịch Sử ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1313: Nhân Duyên Thần Điện ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1312: Tình Thế Phức Tạp ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1311: Đại Tế Tự ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1310: Tránh Khỏi Nhòm Ngó ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1309: Tài Phú Vô Hạn ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1308: Hạ Quảng Hàn ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1307: Nho Sinh ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1306: Cao Thủ Xuất Hiện ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1305: Căn Cơ Thành Tựu ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1304: Đại Não ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1303: Đi Lên Toàn Bộ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1302: Thập Ngũ Bá ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1301: Ma Đạo Tà Thần ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1300: Phiên Chợ Hoang Nguyên ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1299: Nơi Tà Thần Vẫn Lạc ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1298: Bổ Nguyên Thời Gian ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1297: Nhụy Hoa ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1296: Muốn Ban Thưởng Gì ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1295: Thánh Địa Dao Quang ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1294: Hãnh Diện ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1293: Thiết Án ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1292: Thần Cách Viên Mãn ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1291: Ba Thần Đan Phật, Đạo, Nho ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1290: Bảo Khố Của Phong Thần Môn ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1289: Suýt Chút Nữa Vô Hạn ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1288: Nhận Được Mảnh Nhỏ 2 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1287: Nhận Được Mảnh Nhỏ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1286: Nhiếp Âm Dương ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1285: Đại Thái Giám ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1284: Tây Cung Nương Nương ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1283: Đi Trước Thần Triều ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1282: Ai Là Quân Cờ? ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1281: Quốc Vận Thần Đan 2 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1280: Quốc Vận Thần Đan ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1279: Thủ Lạt Thần Vương ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1278: Sứ Giả Thần Triều ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1277: Âm Mưu Kế Hoạch ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1276: Chân Không Chi Chủ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1275: Chí Cao Thần Tới Chơi 2 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1274: Chí Cao Thần Tới Chơi ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1273: Tru Tiên Vương Và Cô Lỗ Thú 2 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1272: Tru Tiên Vương Và Cô Lỗ Thú ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1271: Mất Mạng ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1270: Cao Tầng Chấn Động ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1269: Hoàn Toàn Cướp Đoạt 2 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1268: Hoàn Toàn Cướp Đoạt ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1267: Đánh Chết Long Hoa ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1266: Bí Mật Nội Tình ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1265: Vô Đich Lần Nữa 2 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1264: Vô Đich Lần Nữa ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1263: Không Chịu Nổi Một Kích ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1262: Long Hoa 2 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1261: Long Hoa ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1260: Tại Sao Có Thể Như Vậy? ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1259: Thái Tử Này, Thái Tử Kia ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1258: Thần Khí Luân Hồi ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1257: Ma Đạo Lão Tổ 2 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1256: Ma Đạo Lão Tổ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1255: Đến Đập Quán ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1254: Hoa Thời Gian ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1253: Mưu Đồ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1252: Gia Nhập Thái Tử Đảng (hạ) ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1251: Gia Nhập Thái Tử Đảng ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1250: Linh Lung Dị Quả ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1249: Xét Duyệt Tư Duy ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1248: Kết Cục Của Liệt Diễm Hồng Nữ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1247: Nhiệm Vụ Trộm Linh Dược ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1246: Làm Khó Dể Đủ Loại ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1245: Lại Là Thái Tử Đảng ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1244: Dễ Dàng ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1243: Trúng Tuyển Chấp Pháp Đệ Tử ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1242: Viên Mãn Độc Ma ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1241: Ngân Đao Thiên Tôn ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1240: Đồng Loại Của Cô Lỗ Thú ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1239: Bích Lạc Xuất Hiện ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1238: Tấn Chức Tinh Anh ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1237: U Linh Vương ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1236: Bảo Tàng Trong Trụ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1235: Khởi Đầu Mới ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1234: Vương Giả Xuất Thế ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1233: Đánh Sâu Vào Thần Cách Vương ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1232: Mượn Lực Dưỡng Lực ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1231: Thủ Đoạn Của Thượng Vị Thần ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1230: Thăm Dò Lẫn Nhau ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1229: Vĩnh Sinh Thần Triều ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1228: Thiếu Niên Tóc Trắng ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1227: Động Sát Tâm ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1226: Một Bước Ngắn ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1225: Hãm Hại Lừa Gạt ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1224: Đối Chọi Gay Gắt ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1223: Long Đảng ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1222: Huynh Đệ Tụ Hội ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1221: Âm Mưu Của Đại Nhân Vật ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1220: Bóc Lột ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1219: Thi Thể Thư Sinh ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1218: Hỗn Lô Thần Điện ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1217: Kinh Nghiệm Chiến Đấu Sai Tới Cực Điểm ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1216: Hỗn Động Đại Vương Đan ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1215: Cao thủ trong đan dược (2) ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1214: Phế Tích Đan Vương Thần ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1213: Thiếu Môn Chủ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1212 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1211: Nhận Nhiệm Vụ ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1210: Trở Lại Môn Phái 2 ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1209: Trở Lại Môn Phái ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1208: Chưa Thành Thần Đã Chí Cao ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1207: Chiến Thắng Bản Thân ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1206: Tinh Thần Phân Liệt ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1205: Tinh Thần Tự Ma ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1204: Yêu Sư ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1203: Hội Kiến Yêu Tộc ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1202: Âm Hồn Bất Tán ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1201: Thần Cách Vương ~ (23/11/2016)Miễn phí

Chương 1200: Bút Kí Tâm Đắc ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1199: Canh Tàng Kinh Các ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1198: Trị Giá Chiến Công ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1197: Sứ Giả Môn Phái 3 ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1196: Sứ Giả Môn Phái 2 ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1195: Sứ Giả Môn Phái ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1194: Xà, Hầu Tử ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1193: Yêu Thần ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1192: Yêu Thú 2 ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1191: Yêu Thú ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1190: Nhạc Sư Huynh ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1189: Thú Triều Đến 3 ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1188: Thú Triều Đến 2 ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1187: Thú Triều Đến ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1186: Bí Mật Khu Khai Thác Mỏ 2 ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1185: Bí Mật Khu Khai Thác Mỏ ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1184: Dung Luyện Hiền Giả Ngọc ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1183: Khống Chế Toàn Cục ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1182: Thanh Trừ Bại Hoại ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1181: Bọn Côn Đồ ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1180: Thống Trị ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1179: Khu Khai Tác Mỏ Thần Bí ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1178: Đệ Tử Chính Thức ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1177: Giết Thần ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1176: Thành Thần Cũng Vô Ích ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1175: Gặp Cao Thủ ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1174: Các Loại Nhân Vật ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1173: Nuôi cổ tàn khốc ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1172: Bắt Đầu Thí Luyện ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1171: Viên Mãn Thần Thụ ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1170: Thập Phương Ngưng Thần ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1169: Thần Sa ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1168: Thái Cổ Các ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1167: Giả Tạo Thần Sao ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1166: Huyết Tinh Thí Luyện ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1165: Khí Hậu Hỗn Loạn ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1164: Bay Lượn Trên Biển ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1163: Tru Tiên Vương Nói Chuyện ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1162: Huyết Anh ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1161: Phá Hủy Tế Đàn ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1160: Cao Thủ Phá Ngục Giáo ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1159: Tín Đồ Tà Thần ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1158: Ám Sát Ban Đêm ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1157: Tà Thần Đột Kích ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1156: Phong Thần Môn ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1155: Ngạo Quang ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1154: Yến Hội ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1153: Thần La Đan ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1152: Chỉ Số Thần Cách ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1151: Vương Gia ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1150: Thiếu Nữ Hào Phú ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1149: Thần Sao ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1148: Đột Phát Cảnh Giới ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1147: Khủng Bố Cấp Đỉnh Phong ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1146: Thuyền Hải Tặc ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1145: Mưa Ở Thần Giới ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1144: Đêm Tối Thần Giới ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1143: Giãy Giụa Muốn Sống 2 ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1142: Giãy Giụa Muốn Sống ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1141: Đi Thần Giới 2 ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1140: Đi Thần Giới Trước ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1139: Chấp Pháp Giả Cổ Lộ Diệt Vong ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1138: Chư Thần Ấn Ký Kết Hợp ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1137: Đào Tẩu ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1136: Thiên Đạo Chung Kết Giả ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1135: Giết Chết Chín Lãnh Tụ ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1134: Khối Ấn Ký Thứ Ba ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1133: Đuổi Giết Ngạo Thiên ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1132: Nhất Thống Tiên Đạo ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1131: Thiên Địa Kịch Biến ~ (22/11/2016)Miễn phí

Chương 1130: Ý Chí Vĩ Đại ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1129: Thánh Vương Thập Pháp ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1128: Hợp Nhất Hai Ấn Ký ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1127: Lựa Chọn Sinh Tử ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1126: Thần Thể ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1125: Thập Vũ Trụ ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1124: Chiến Ngạo Thiên ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1123: Nói Chuyện Hợp Tác ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1122: Ngạo Thiên Xuất Hiện ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1121: Mượn Kiếm Luyện Bảo ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1120: Cưỡng Từ Đoạt Lý ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1119: Tình Trạng Nguy Cấp ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1118: Ba Lực Dung Hợp ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1117: Nhìn Thấu ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1116: Mặt Nạ Thần Bí ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1115: Luyện Hóa Mặt Người ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1114: Vương Giả Tà Quan ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1113: Mai Táng ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1112: Phá Quan Tài ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1111: Ảo Giác ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1110: Quỷ Bí ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1109: Thần Quan ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1108: Ngạo Thiên Rốt Cuộc Xuất Hiện ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1107: Âm Mưu ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1106: Thích Khách Vương ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1105: Ngọn Nguồn Đại Mộ ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1104: Khiếp Sợ ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1103: Phát Triển Mạnh Mẽ ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1102: Lại Một Vòng Thu Hết ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1101: Hệ Thống Tính Toán Thiên Cơ ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1100: Trộm Bảo Tàng 3 ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1099: Trộm Bảo Tàng 2 ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1098: Trộm Bảo Tàng ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1097: Bảo Điển Sáng Thế Kỷ ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1096: Cầu Xin Tha Thứ Cũng Vô Dụng ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1095: Diệt Trừ Các Ngươi ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1094: Giết Hồi Mã Thương ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1093: Mặt Khác Pháp Môn ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1092: Một Tắm Tru Tiên Vương Phù Lục ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1091: Liên Thủ Giết Ngạo Thiên? ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1090: Nhi Tử Của Ngạo Thiên ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1089: Tông Môn Mới Thành Lập ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1088: Đại Minh Ta Làm Chủ ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1087: Một Lần Hành Động Thu Hoạch ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1086: Đấu Chuyển Tinh Di ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1085: Tiếp Nhận Quán Đỉnh ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1084: Cục Diện Hỗn Loạn ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1083: Thần Nghiệt Môn Chủ ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1082: Đánh Chết Tươi ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1081: Hành Hung Nghiệt Hải Nhai ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1080: Nghiệt Hải Nhai Xuất Hiện ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1079: Tượng Vương Thần Tiên ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1078: Cao Thủ Thần Bí 2 ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1077: Cao Thủ Thần Bí ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1076: Anh Hùng Xuất Hiện Lớp Lớp ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1075: Quần Hùng Tranh Phách 3 ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1074: Quần Hùng Tranh Phách 2 ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1073: Quần Hùng Tranh Phách ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1072: Đại Hội Bắt Đầu ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1071: Tấn Chức Cấp Khủng Bố ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1070: Dung Nạp Hạt Giống ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1069: Có Thể Nói Điều Kiện ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1068: Phá Không Câu Cầm ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1067: Kế Hoạch Mưu Đoạt ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1066: Không Người Nào Có Thể Trốn Khỏi Bong Bóng ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1065: Mười Tám Hạt Giống ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1064: Đau Khổ Quần Nhau ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1063: Da Mục Khê ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1062: Tự Nhiên Thành Công ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1061: Đại Mộ Bọt Khí ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1060: Tài Bồi 3 ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1059: Tài Bồi 2 ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1058: Tài Bồi ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1057: Mật Đàm ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1056: Thần Nghiệt Môn ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1055: Khách Không Mời Mà Đến ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1054: Loạn Thế Đồng Lô ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1053: Nấu Rượu 3 ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1052: Nấu Rượu 2 ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1051: Tiệc Rượu ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1050: Đánh Chết Đoạt Hoa Đại Đạo ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1049: Đầu Óc Chết Cứng ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1048: Một Địch Hai ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1047: Đoạt Hoa Đại Đạo ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1046: Tinh Kiếm Sinh Lại Tới Nữa ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1045: Các Phương Bá Chủ ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1044: Tăng Vương Lại Xuất Hiện ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1043: Thổ Dân Đại Mộ ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1042: Thuyết Phục Quần Hùng 2 ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1041: Thuyết Phục Quần Hùng ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1040: Đại Phá Trận Địa Địch ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1039: Bình tĩnh ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1038: Giương Cung Bạt Kiếm ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1037: Thiếu Điện Chủ Mời ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1036: Cô Lỗ Vô Địch ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1035: Cô Lỗ Thật Lợi Hại ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1034: Siêu Nhất Lưu Tụ Hội 2 ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1033: Siêu Cấp Tụ Hội ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1032: Hủy Diệt Một Người Thừa Kế Đại Mộ ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1031: Thần Thánh Nghiễm Đại Viên Mãn Chủ Tể Nhất Thiết Chú ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1030: Nữ Tử Tâm Cơ Thâm Trầm ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1029: Không Kịp Nhìn ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1028: Ngươi Dám ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1027: Thạch Nguyên ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1026: Không Phục ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1025: Đại Hội Tông Môn ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1024: Nghiên Cứu 4 ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1023: Nghiên Cứu 3 ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1022: Nghiên Cứu 2 ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1021: Nghiên Cứu ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1020: Đắc Phúc ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1019: Phật Lâm Dị Thế ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1018: Ngọc Bài ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1017: Ngạo Thế ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1016: Mục Dương Nhân ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1015: Thánh Giả Chi Đô ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1014: Đại Hội Ác Ma ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1013: Cao Thủ Phật ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1012: Thánh Hiền Địa Ngục ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1011: Thu Lại Liên Minh Hộ Đạo ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1010: Gặp Phải Cường Giả ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1009: Diệt Di Hoa Cung 2 ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1008: Diệt Di Hoa Cung ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1007: Đến Đây Tham Kiến ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1006: Thiếu Tông Chủ ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1005: Bộ Hạ Siêu Cấp ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1004: Vị Trí Của Bảo Tàng ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1003: Nô Dịch Tinh Thần Từng Người Một ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1002: Cao Thủ Trong Lao Tù ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1001: Khống Chế Truyền Nhân Tà Thần ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 1000: Mạnh Mẽ Vô Cùng ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 999: Phân Thân Tru Tiên Tấn Chức Cấp Khủng Bố ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 998: Ám Toán Truyền Nhân Tà Thần 2 ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 997: Ám Toán Truyền Nhân Tà Thần ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 996: Tru Tiên Đại Nhân ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 995: Rồng Nơi Nước Cạn ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 994: Hiền Giả Chi Ngọc ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 993: Trong Phòng Giam ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 992: Truyền Nhân Của Tà Thần ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 991: Thiên Lao Giam Giữ ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 990: Nghĩ Hết Biện Pháp 2 ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 989: Nghĩ Hết Biện Pháp ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 988: Hang Ổ Chấp Pháp Giả Cổ Lộ ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 987: Sâu Trong Đại Mộ ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 986: Không Thể Làm Gì ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 985: Đánh Lén Vô Liêm Sỉ ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 984: Đánh Bại Tiểu Thủ Lĩnh 2 ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 983: Đánh Bại Tiểu Thủ Lĩnh ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 982: Tà Thần Đại Hắc Viêm ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 981: Người Cứu Vớt Môn Phái 4 ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 980: Người Cứu Vớt Môn Phái 3 ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 979: Người Cứu Vớt Môn Phái 2 ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 978: Người Cứu Vớt Môn Phái ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 977: Tiểu Lãnh Tụ Cổ Lộ ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 976: Hung Hăng Cực Điểm ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 975: Cường Địch Hàng Lâm ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 974: Đại Địch Đến Thăm ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 973: Một Câu Xuyên Tâm ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 972: Hỗ Trợ Lẫn Nhau ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 971: Đạt Được Toàn Bộ ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 970: Cướp Lấy Quyển Da Cừu ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 969: Hục Hặc Với Nhau ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 968: Phong Ấn Biến Hóa 2 ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 967: Phong Ấn Biến Hóa ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 966: Một Chữ Một Kiếp ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 965: Vạn Kiếp Bất Phôi Thể ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 964: Phong Ấn Biến Hóa ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 963: Địa Ngục Thánh Hiền ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 962: Ác Ma Bàn Tính ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 961: Thăm Dò Thần Điện ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 960: Huyết Sắc Đại Sương Mù ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 959: Độ Huyết Hà ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 958: Lưỡng Hùng Tương Tranh ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 957: Đế Tâm Tôn ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 956: Xa Luân Chiến 2 ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 955: Xa Luân Chiến ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 954: Thủ Tịch Đệ Tử ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 953: Thần Diệt Chi Địa ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 952: Rất Nhiều Thần Cách? ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 951: Trên Ký Ức Phong ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 950: Cổ Lộ Chấp Pháp Giả ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 949: Gia Nhập Tông Môn 3 ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 948: Gia Nhập Tông Môn 2 ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 947: Gia Nhập Tông Môn 1 ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 946: Như Ý Thiên Tông ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 945: Hạt Giống Căn Bản Pháp ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 944: Phật Quật ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 943: Bắt Cao Thủ Siêu Cấp ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 942: Môn Phái Siêu Cấp ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 941: Lại Lấy Thần Cách ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 940: Ý Chí Đại Mộ ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 939: Nuôi Binh ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 938: Giết Người Cứu Người ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 937: Sinh Đạo Kiếm ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 936: Lại Một Người Thừa Kế ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 935: Đánh Lén Thành Công ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 934: Tái Chiến Huyền Vô Kỵ ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 933: Khí Vận Tăng Vọt ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 932: Đánh Bại Toàn Bộ ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 931: Thái Hồng Thiên Môn ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 930: Đấu Khí Huyền Môn ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 929: Người Thái Cổ ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 928: Ấn Ký Lại Hiện Ra ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 927: Ý Chí Cấp Khủng Bố ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 926: Một Mình Đảm Đương ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 925: Sao Trời Thần Cách ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 924: Rút Huyết Mạch Ra ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 923: Khủng Bố Đến Cực Điểm ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 922: Đại Chiến Bắt Đầu ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 921: Người Mật Báo ~ (19/11/2016)Miễn phí

Chương 920: Ám Toán Cung Chủ 3 ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 919: Ám Toán Cung Chủ 2 ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 918: Ám Toán Cung Chủ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 917: Luyện Hóa Thần Cách ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 916: Nguy Hiểm Cực Độ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 915: Người Thừa Kế Đại Mộ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 914: Đại Cơ Mật ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 913: Huyền Vô Kỵ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 912: Giao Phong ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 911: Liên Thủ Đại Đấu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 910: Tiên Giới Cấp Trăm ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 909: Cuồng Vọng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 908: Thiên Địa Đại Biến 2 ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 907: Thiên Địa Đại Biến ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 906: Thiên Thàn Diệt Ngục Chủng Ma Thai ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 905: Tá Lực Đả Lực ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 904: Bí Tàng Thế Gian Nhất Thiết Căn Bản Pháp ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 903: Độc Kế Của Diệp Vô Đạo ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 902: Đều Là Tông Chủ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 901: Chư Thiên Bí Ma Tông Chủ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 900: Lừa Gạt Lẫn Nhau ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 899: Ban Thưởng Pháp Quyết ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 898: Hai Mặt ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 897: Đùa Cợt Ngươi ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 896: Hết Sức Căng Thẳng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 895: Cả Hai Đối Địch ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 894: Hoa Thần Chi Nộ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 893: Châm Ngòi Ly Gián ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 892: Hoa Thần Triệu Kiến ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 891: Cung Chủ Trở Về ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 890: Lại Thu Thần Trận ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 889: Thần Cách Đến Tay ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 888: Châm Và Ngọc ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 887: Giương Đông Kích Tây ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 886: Nắm Lấy Cơ Hội ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 885: Tế Đàn Kích Đấu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 884: Mảnh Vỡ Thần Cách ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 883: Tử Lâm Mỹ Nam Tử ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 882: Thần Điện Xuất Hiện ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 881: Lại Bố Trí Quân Cờ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 880: Nam Sủng Thần Bí ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 879: Lại Một Tuyệt Địa ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 878: Tinh Tuyệt Sa Mạc ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 877: Thần Vương Có Nước Mắt ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 876: Một Tỷ Thần Trận ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 875: Thần Nguyên Thảo Ba Đầu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 874: Bí Mật Của Bảo Khố ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 873: Phá Giải Cấm Pháp ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 872: Chuột Sa Hũ Nếp ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 871: Bảo Khố ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 870: Tám Tắm Tru Tiên Vương Phù Lục ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 869: Thăm Dò Bảo Tàng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 868: Một Đám Nô Lệ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 867: Tiến Vào Di Hoa Cung ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 866: Rấp Tâm Hại Người ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 865: Đuổi Hổ Nuốt Sói ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 864: Đối Sách ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 863: Bức Bách ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 862: Di Hoa Cung 3 ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 861: Di Hoa Cung 2 ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 860: Di Hoa Cung ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 859: Ý Chí Đột Phá ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 858: Thương Huyết Lôi Nguyên ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 857: Thu Toàn Bộ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 856: Lý Niệm ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 855: Ý Niệm Cấp Chấn Động ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 854: Đấu Kiếm ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 853: Truyền Thừa Của Kim Kiếm Thần Quân ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 852: Bố Cục Mới ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 851: Địa Điểm Thần Cách ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 850: Tổ Hoang Giáo ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 849: Thế Lực Cổ Lộ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 848: Bí Hiểm Liên Tiếp ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 847: Thần Hồn Hỏa Diễm ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 846: Cao Thủ Trên Thông Thần Cổ Lộ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 845: Người Trong Mộ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 844: Phân Chia Nguyên Khí ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 843: Đại Đế Thần Trùng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 842: Hệ Thống Kiểm Tra Năng Lượng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 841: Thần Hồn Thần Cách ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 840: Tam Thế Tụ Tập ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 839: Khí Công Của Bảy Mươi Hai Vương Giả ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 838: Thần Chỉ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 837: Phần Mộ Thần Giới 4 ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 836: Phần Mộ Thần Giới 3 ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 835: Phần Mộ Thần Giới 2 ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 834: Phần Mộ Thần Giới ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 833: Cổ Lộ Biến Hóa ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 832: Chỉ Số Năng Lượng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 831: Cao Thủ Yêu Nghiệt ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 830: Đại Bố Cục ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 829: Nắm Quyền To ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 828: Hàng Phục Dại Đế ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 827: Bí Mật Vương Đồ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 826: Thiên Đạo Kịch Chiến ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 825: Đều Xuất Hiện Đi ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 824: Bắt Đầu Đoạt Quyền ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 823: Đại Địch Đột Kích ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 822: Đánh Bại Yêu Nghiệt ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 821: Chiến Tranh Kéo Dài ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 820: Quang Minh Viễn Chinh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 819: Liên Minh Yêu Nghiệt ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 818: Số Mệnh Cuồn Cuộn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 817: Lục Tặc Liên Hợp ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 816: Thân Thể Thú Vương ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 815: Tứ Đế Tề Tựu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 814: Các Ngươi Phải Hàng Phục ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 813: Đánh Phục ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 812: Ngươi Không Hợp Tác ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 811: Gặp Lãnh Chúa Địa Ngục ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 810: Chạy Trốn Lần Nữa ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 809: Tranh Đoạt Dẫn Kình ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 808: Cao Thủ Thái Cổ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 807: Cá Mắc Câu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 806: Tiếp Kiến Cửu Dương Tông Chủ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 805: Cứu Người ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 804: Thôn Thiên Phù Cuối Cùng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 803: Bảy Thần Quy Nhất ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 802: Cánh Cửa Tuyên Cổ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 801: Bí Mật Của Thần Tàng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 800: Khám Phá Thần Tàng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 799: Diệp Thiếu Gia Liều Mạng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 798: Giao Tàn Đồ Ra ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 797: Đại Đế Nổi Giận ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 796: Địa Vị Bá Chủ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 795: Quân Đoàn Thiên Sứ Quang Minh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 794: Thả Hổ Về Rừng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 793: Đại Ca Sau Lưng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 792: Bí Mật Của Thần Tàng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 791: Phân Phối Lợi Ích ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 790: Thành Lập Quân Đoàn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 789: Thuyết Phục Mọi Người ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 788: Trở Ngại Chồng Chất ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 787: Cạnh Tranh Quang Minh Sứ Giả ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 786: Tự Tại Thiên ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 785: Xác Lập Minh Chủ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 784: Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 783: Thiếu Chủ Long Tộc ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 782: Tất Cả Thể Hiện Thần Thông ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 781: Lão Tổ Tranh Hùng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 780: Lựa Chọn Minh Chủ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 779: Cao Thủ Thái Cổ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 778: Hội Nghị Khẩn Cấp ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 777: Đại Công Cáo Thành ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 776: Kế Hoạch Thành Công ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 775: Đột Nhiên Đột Kích ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 774: Sát Khí Liên Tục ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 773: Hai Thần Đại Chiến ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 772: Thần Tượng Trấn Ngục Kính Tương Tự ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 771: Ý Chí Của Ngạo Thiên ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 770: Tát Mạn Tướng Quân Tới ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 769: Cướp Đoạt ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 768: Thông Đạo Quá Khứ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 767: Phù Lục Còn Lại ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 766: Đà Long Nhất Tộc ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 765: Phân Thân Biến Hóa ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 764: Không Biết Tốt Xấu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 763: Các Ngươi Đi Theo Ta Đi ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 762: Lão Ngoan Đồng Phía Sau Lưng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 761: Ám Sát Cửu Dương Tông Chủ (Hạ) ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 760: Ám Sát Cửu Dương Tông Chủ (Trung) ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 759: Ám Sát Cửu Dương Tông Chủ (Thượng) ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 758: Chỉ Còn Diệp Thiếu (Hạ) ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 757: Chỉ Còn Diệp Thiếu (Trung) ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 756: Chỉ Còn Diệp Thiếu (Thượng) ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 755: Quân Cờ Mai Phục ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 754: Lão Tổ Thần Phục ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 753: Thành Tự Thần Thoại ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 752: Luyện Hóa Long Vương ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 751: Lão Tổ Mắc Lừa ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 750: Nhân Tâm Khó Lường ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 749: Thành Tựu Tổ Sư ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 748: Bế Quan ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 747: Hoảng Sợ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 746: Cửu Dương Tông Chủ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 745: Đám Lão Ngoan Đồng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 744: Giải Trừ Tai Họa Ngầm ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 743: Tăng Cấp Cả Nhóm ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 742: Chư Thiên Thần Ấn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 741: Rốt Cục Được Lợi ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 740: Không Ngừng Cắn Nuốt ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 739: Thần Cách Chân Thần ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 738: Cắn Nuốt Số Mệnh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 737: Hỗn Độn Cổ Tích ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 736: Trường Sinh Thần Thụ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 735: Mầm Mống Thần Đạo ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 734: Tình Thế Ác Liệt ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 733: Tát Mạn Tướng Quân ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 732: Tiểu Đội Bí Mạt ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 731: Phụ Thân Ngươi Phái Tới ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 730: Thiên Chi Vũ Giả ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 729: Trợ Giúp Bách Thần ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 728: Tấn Sư Đồng Tử ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 727: Há Hốc Mồm ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 726: Chấn Động ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 725: Tự Lập Môn Hộ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 724: Thần Long Bộ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 723: Theo Ta Đi ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 722: Long Vô Cực ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 721: Người Long Tộc Tới ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 720: Thần Đan ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 719: Đại Truy Sát Diệp Thiếu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 718: Được Lợi Cuối Cùng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 717: Bí Mật Thiên Ngoại ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 716: Vu Oan Thành Công ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 715: Tự Bạo Thảm Thiết ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 714: Tiến Về Thần Tích ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 713: Hằng Hà Sa Số Địa Ngục ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 712: Bố Trí Nghi Trận ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 711: Thiên Ngoại Thiên Tiên Giới ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 710: Tương Kế Tựu Kế ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 709: Tuyên Cổ Thần Tàng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 708: Dụ Cá Cắn Câu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 707: Đại Động Tĩnh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 706: Xung Đột ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 705: Thần Y ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 704: Đọc Sinh Hóa ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 703: Phản Sát ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 702: Lục Y Thiếu Nữ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 701: Cửu Dương Thần Tông ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 700: Lẩn Vào Trong Đó ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 699: Hộ Đạo Minh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 698: Ngưng Tụ Đạo Tâm ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 697: Đạt Được Thần Tinh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 696: Không Thể Vãn Hồi ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 695: Trái Tim Phạm Thần ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 694: Xâm Lấn Bảo Vinh Thiên ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 693: Phạm Hà Bá Uy ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 692: Năng Lượng Nổ Mạnh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 691: Phát Triển ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 690: Kế Hoạch Biến Hóa ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 689: Bão Tố ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 688: Ngư Ông Đắc Lợi ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 687: Cướp Lấy Phi Điệp ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 686: Vong Ân Phụ Nghĩa ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 685: Vũ Trụ Phẳng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 684: Văn Minh Pháo ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 683: Trợ Giúp Cơ Tư Tộc ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 682: Văn Minh Chi Điệp ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 681: Đại Bản Doanh Của Cơ Tư Tộc ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 680: Tai Họa Bất Ngờ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 679: Tạo Hóa Giả ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 678: Đâu Suất Thiên, Tru Tiên Phù ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 677: Lĩnh Tụ Giả ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 676: Chiên Trống Âm Thầm ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 675: Thần Uy Vô Địch ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 674: An Bài Hậu Sự ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 673: Thời Gian Gấp Gáp ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 672: Không Thể Tránh Được ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 671: Gặp Mặt ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 670: Phạm Như Ti ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 669: Chém Giết Thiên Hành Giả ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 668: Tặng Phẩm Vô Thượng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 667: Thàn Tượng Của Ngạo Thiên Tổ Sư ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 666: Thông Đạo Tương Lai ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 665: Bí Mật Tiên Giới ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 664: Chỉnh Hợp Tiên Giới ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 663: Thối Lui ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 662: Lợi Dụng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 661: Đại Âm Mưu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 660: Tuyệt Đại Bí Mật ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 659: Kích Động Giả ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 658: Ẩu Đả Tê Liệt Giả ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 657: Tê Liệt Giả ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 656: Liệt Vô Ngân ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 655: Liệt Thần Kiếm Tông ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 654: Thập Bát Kiếm Tông ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 653: Thiên Kiếp Luyện Thần ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 652: Thánh Kiếm Thiên Tiên Giới ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 651: Vô Thượng Phong Ấn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 650: Phú Quý Hiểm Trung Cầu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 649: Hấp Dẫn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 648: Đại Mộ Ngọc Sắc ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 647: Bảy Thanh Thánh Kiếm ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 646: Huyết Hải Thiên Ma ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 645: Luyện Thần Cảnh Giới ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 644: Sát Sanh Vương ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 643: Bát Bộ Viên Mãn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 642: Pháp Lực Tăng Vọt ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 641: Thiên Ma Cổ Bảo ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 640: Kiếm Đạo Vô Song ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 639: Luyện Hóa Hỏa Long Tổ Sư ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 638: Cướp Lấy Nghìn Tấm Phù ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 637: Tiên Tướng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 636: Đại Chiến ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 635: Hỏa Long Tổ Sư ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 634: Bạch Cốt Địa Ngục ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 633: Hoằng Lịch Thiên ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 632: Chân Khí Nguyền Rủa ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 631: Đều Có Nhiệm Vụ Riêng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 630: Cao Thủ Xuất Hiệp Lớp Lớp ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 629: Tụ Hội ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 628: Dung Nhập Phạm Đảng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 627: Tám Mươi Mốt Luân Hồi ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 626: Giao Đấu Trên Tàng Kinh Các ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 625: Thiên Hành Giả ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 624: Phạm Tử ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 623: Ngũ Hành Hợp Nhất ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 622: Đánh Sâu Vào Nội Bộ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 621: Vị Trí Của Phạm Đảng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 620: Hàng Phục Lục Giới ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 619: Tiến Đến Bái Phỏng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 618: Đoạt Quyền ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 617: Vương Đồ Huyền Bí ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 616: Vĩnh Hằng Tiêu Thất ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 615: Vị Lai Giả Huyền Bí ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 614: Trấn Áp Thanh Niên Mặc Hoàng Y ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 613: Diệt Sát Địch Nhân ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 612: Một Lưới Bắt Hết ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 611: Dẫn Xà Xuất Động ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 610: Uy Hiếp ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 609: Đem Ra Công Lý ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 608: Sứ Giả Phạm Đảng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 607: Trứng Thần Lưu Ly ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 606: Lực Lương Luân Hồi Giả ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 605: Khéo Ăn Khéo Nói ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 604: Triều Dã Chấn Động ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 603: Đây Là Các Ngươi Tự Chịu Diệt Vong ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 602: Mạnh Mẽ Ngăn Cản ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 601: Thẩm Vấn Thái Đạt Đấu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 600: Đại Địch Tụ Hội ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 599: Trắng Trợn Thu Mua ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 598: Căn Cơ Vững Chắc ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 597: Tranh Chấp ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 596: Đại Thành ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 595: Đánh Lén Nguy Hiểm ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 594 ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 593: Phá Toái Vô Thượng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 592: Tổ Tiên Cự Tượng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 591: Bầy Yêu Vây Giết ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 590: Hấp Thu Bổn Nguyên ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 589: Giết Vào Trong Lòng Địch ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 588: Tranh Đoạt Truyền Tống Trận ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 587: Phong Ba Xuất Hiện ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 586: Bộ Tộc Thái Thản ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 585: Nói Chuyện Với Quận Chúa ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 584: Bất Tử Tiêu Tai ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 583: Lực Nhiếp Quần Hùng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 582: Nói Sao Làm Vậy ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 581: Người Vĩnh Hằng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 580: Hai Hổ Đánh Nhau ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 579: Mạnh Mẽ Đến Cực Điểm ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 578: Văn Minh Đã Mất ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 577: Ngạo Thiếu Gia ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 576: Hai Quân Tranh Phong ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 575: Ngạo Vũ Mục ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 574: Đại Công Cáo Thành ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 573: Dạ Sát Nổi Giận ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 572: Tiên Tôn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 571: Lại Do Thám Thương Hội ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 570: Địa Vị Đề Cao ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 569: Hàng Phục Thống Soái ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 568: Trở Về Dại Doanh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 567: Vi Hạt Nguyên Tượng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 566: Thu Hoạch Khổng Lồ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 565: Kỳ Ngộ Bằng Trời ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 564: Yêu Đàn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 563: Vô Tận Lâm Hải ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 562: Tiểu Đội Phá Sát ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 561: Khí Thế Cường Đại ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 560: Quận Chúa Bích Lạc ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 559: Lại Thấy Cổ Xà Phù ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 558: Các Loại Bảo Bối ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 557: Cơ Tư Tộc ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 556: Trà Trộn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 555: Thân Phận ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 554: Hoàng Triều Tiên Giới ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 553: Tới Tiên Giới ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 552: Mười Năm ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 551: Tiên Thể ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 550: Ngưng Luyện ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 549: Thành Lập Pháp Luật ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 548: Tất Cả Đầu Hàng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 547: Phiêu Miễu Chi Quốc ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 546: Giọng Nói Cổ Quái ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 545: Đàm Phán ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 544: Tới Của Hòa Đàm ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 543: Tiên Giới Bại Lui ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 542: Tấn Chức Tầng 8 ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 541: Thần Khí Xuất Hiện ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 540: Một Chiêu Liều Mạng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 539: Một Mình Chống Đỡ Đại Cục ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 538: Cuộc Chiến Sử Thi ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 537: Chiến Đấu Thảm Liệt ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 536: Tiên Giới Tấn Công ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 535: Thần Tính ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 534: Trở Về ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 533: Đánh Chết Đường Chủ Ngự Thú ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 532: Không Đội Trời Chung ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 531: Cực Độ Nguy Hiểm ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 530: Phụ Thân Xuất Hiện ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 529: Thiên Địa Hồng Lô ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 528: Cướp Đoạt ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 527: Vương Đạo Sát Quyền ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 526: Thông Đạo Tiên Giới ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 525: Đồng Lòng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 524: Luyện Hóa ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 523: Lão Tiên ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 522: Thần Khí ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 521: Huynh Đệ Gặp Mặt ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 520: Lại Vào Vương Đồ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 519: Tiếp Tục Xuất Hiện ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 518: Cướp Đoạt Khí Công ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 517: Tín Ngưỡng Vô Địch ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 516: Đại Cục Đã Định ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 515: Thế Giới Đại Sự ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 514: Hoàn Toàn Diệt Vọng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 513: Học Phủ Thánh Vương ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 512: Trận Chiến Giết Tiên ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 511: Ám Toán ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 510: Trích Tiên Xuất Hiện ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 509: Thăng Cấp Mạnh Mẽ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 508: Bí Mật ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 507: Cầu Khẩn Thượng Thiên ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 506: Giết Sạch Tất Cả Các Ngươi ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 505: Ai Cũng Mang Ý Xấu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 504: Á Khẩu Không Trả Lời Được ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 503: Đánh Tan Tất Cả ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 502: Năng Lượng Sơ Thủy ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 501: Xá Lợi Từ Vương ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 500: Phủ Chủ Âm Hiểm ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 499: Sợ Hãi ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 498: Đánh Tan Tất Cả ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 497: Lực Chiến Quần Hùng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 496: Không Biết Sống Chết ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 495: Đạo Bất Đồng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 494: Tầng Tầng Lớp Lớp ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 493: Bá Chủ Tranh Hùng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 492: Khói Lửa Khắp Nơi ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 491: Chiến Trường Thực Sự ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 490: Cao Thủ Vô Tận ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 489: Các Đại Học Phủ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 488: Lợi Hại ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 487: Thú Tôn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 486: Thần Huyết ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 485: Thần Tích ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 484: Ngự Thú Đường ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 483: Lừa Dối ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 482: Đàm Phán ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 481: Hội Nghị Bí Mật ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 480: Đâu Suất Thiên ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 479: Sáng Lập Tinh Vực ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 478: Chiến Trường Quần Tiên ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 477: Thanh Uy Tăng Mạnh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 476: Vô Địch Xuất Hiện ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 475: Phó Phủ Chủ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 474: Giết Chóc Hung Tàn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 473: Trước Mặt Mọi Người Giết Trưởng Lão Vương ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 472: Trị Ác Trong Học Phủ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 471: Đại Kiếp Nạn Thiên Vị ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 470: Chia Tách Thế Giới ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 469: Kiêu Ngạo Ương Ngạnh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 468: Rơm Rác ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 467: Chết Hết Đi Cho Ta ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 466: Giao Ra Đây Cho Ta ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 465: Thức Tỉnh 840 Triệu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 464: Thẳng Đến Cấp Chín ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 463: Tam Thế Kiếp ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 462: Thánh Vương Tinh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 461: Đột Phá ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 460: Hoàn Thành Nguyện Vọng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 459: Khó Khăn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 458: Tinh Bích Hệ Ma Ha ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 457: Con Của Trời Xanh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 456: Giao Dịch ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 455: Ma Vạn Hội ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 454: Người Tốt ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 453: Tương Lai ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 452: Thanh Niên Áo Vàng - fix ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 451: Truyền Nhân Của Tru Tiên Vương (Hạ) ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 450: Truyền Nhân Của Tru Tiên Vương (Thượng) ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 449: Thu Được Toàn Bộ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 448: Thần Thuật Cổ Đại ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 447: Chủ Nhân Xà Tộc ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 446: Đột Phá Thiên Vị ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 445: Đại Hỗn Chiến ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 444: Sào Huyệt Thần Trùng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 443: Nhốt Đại Đế ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 442: Đoạt Được Bùa Chú ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 441: Ngư Ông Đắc Lợi ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 440: Phong Nhiêu Đại Đế ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 439: Thượng Hoàng Cổ Xà Phù ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 438: Bảo Tàng Vô Tận ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 437: Thế Lực Các Nơi ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 436: Giới Điểm ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 435: Bí Mật ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 434: Trong Vạn Giới Vương Đồ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 433: Bỏ Chạy ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 432: Quần Hùng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 431: Đại Chiến ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 430: Tọa Độ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 429: Phun Ra ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 428: Xuất Thế ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 427: Xấu Xa ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 426: Đồng Môn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 425: Thứ Nguyên ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 424: Đối Đầu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 423: Thần Trùng Cổ Đại ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 422: Tinh Vực Bàn Hồ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 421: Thành Tựu To Lớn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 420: Không Ai Có Thể Sống ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 419: Điên Cuồng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 418: Đại Âm Mưu (Hạ) ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 417: Đại Âm Mưu (Thượng) ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 416: Ba Tên Thái Thiên Vị ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 415: Thi Thể Nhập Lô ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 414: Lực Chiến Vô Địch ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 413: Uy Năng Của Thánh Mãu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 412: Giết Thiên Vị ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 411: Chém ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 410: Nguy Cơ Thật Sự ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 409: Bắc Thần ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 408: Người Đến Từ Đại La Thiên ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 407: Tiên Thai Tiến Triển ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 406: Đại Lục Tiến Hóa ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 405: Vạn Giới Vương Đồ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 404: Bảo Tàng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 403: Các Vị Sư Huynh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 402: Sống Trong Học Phủ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 401: Đẳng Cấp Nghiêm Ngặt ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 400: Đại Sát Tứ Phương ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 399: Đệ Nhất Nhân ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 398: Pháp Tắc Sinh Tử ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 397: Thần Chu Xích Kim ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 396: Thế Giới Hư Vô ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 395: Nghi Thức Nhập Học ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 394: Ai Cũng Biến Thái ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 393: Vô Địch Đường ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 392: Kiếm Thập Thất ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 391: Tới Nơi ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 390: Học Phủ Thái Hoàng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 389: Cãi Cọ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 388: Thánh Mẫu Xuất Quan ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 387: Nổi Lên ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 386: Quỷ Đế Sợ Hãi ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 385: Quay Về Phong Nhiêu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 384: Quán Đỉnh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 383: Trở Về ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 382: Cao Thủ Minh Tộc ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 381: Ma Thai ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 380: Vĩ Thanh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 379: Giết Sạch Tất Cả ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 378: Vạn Người Dõi Theo ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 377: Cao Thủ Xuất Hiện ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 376: Tượng Vạn Hư Xuất Hiện ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 375: Ký Thác Nguyên Thần ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 374: Không Ai Địch Nổi ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 373: Đấu Với Vượn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 372: Quần Hùng Đột Kích ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 371: Tấn Chức Đại Thánh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 370: Thần Phong Vĩnh Hằng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 369: Minh Tộc ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 368: Cự Ma Đấu Chiến ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 367: Diệt Tộc ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 366: Chém Sư Tộc ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 365: Khoáng Thạch Địa Ngục ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 364: Chấn Động Huyền Không ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 363: Tiến Quân Bất Tử ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 362: Địa Ngục Ma Ha ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 361: Mở Địa Ngục ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 360: Vạn Cổ Nhất Chiến ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 359: Các Tộc Tranh Bá ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 358: Quần Hùng Hội Tụ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 357: Thí Luyện Bắt Đầu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 356: Tấn Chức Khó Khăn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 355: Thánh Mẫu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 354: Thí Luyện Mạnh Nhất ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 353: Thế Cục Huyền Không ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 352: Phái Cự Tượng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 351: Tượng Lực ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 350: Kình Chi Nguyên Dã ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 349: Lão Nhân Bị Bệnh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 348: Xuất Hiện ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 347: Đế Sư Đạo ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 346: Khó Bề Phân Biệt ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 345: Quỷ Bí Khắp Nơi ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 344: Pháp Chỉ Của Thánh Mẫu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 343: Ngươi Tới Từ Huyền Không Sơn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 342: Giết Chết ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 341: Tiên Thảo ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 340: Bí Mật ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 339: Tìm Phiền Toái ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 338: Bị Ám Sát ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 337: Đại Lục Biến Thành Tinh Cầu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 336: Thống Nhất Đại Lục ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 335: Bụi Trần Rơi Xuống ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 334: Thái Tử Bị Giết ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 333: Lãnh Tụ Cũng Giết ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 332: Lãnh Tụ Cứu Viện ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 331: Một Trận Xưng Hùng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 330: Quỷ Thần Biến ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 329: Khí Thôn Trời Cao ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 328: Quét Ngang Nghìn Quân ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 327: Phòng Ngự Tuyệt Đối ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 326: Dương Kỳ Chém Đại Thánh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 325: Giết Chóc Bắt Đầu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 324: Ngang Tàng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 323: Kiên Quyết ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 322: Thái Tử Trở Về ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 321: Bắt Đầu Quyết Chiến ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 320: Truyền Kỳ Biến Thứ 6 ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 319: Thần Uy Của Thiên Đường ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 318: Ý Chí Của Tiên Nhân ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 317: Vi Diện Cấp Tiên ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 316: Thần Lực Long Giới ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 315: Vân Hải Lam Trở Về ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 314: Chứng Đạo Ca ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 313: Âm Dương ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 312: Cướp Đoạt Thành Công ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 311: Mảnh Vỡ Luyện Thể ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 310: Hắc Kim Luyện Long Đỉnh - fixed ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 309: Bên Trong Hỗn Độn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 308: Dưới Đáy Đại Lục ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 307: Thành Của Thánh Vương ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 306: Trái Tim Hồng Hoang ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 305: Biện Pháp ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 304: Chuyện Cũ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 303: Ma Uy Vô Thượng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 302: Hoàn Hồn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 301: Một Trăm Ngày ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 300: Các Ngươi Cứ Tranh Đấu Đi ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 299: Đàm Phán ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 298: Quỷ Đế Tức Giận ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 297: Người Tới Từ Thần Điện Chấn Đán ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 296: Có Một Chút Chứng Cứ Như Vậy? ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 295: Gây Khó Khăn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 294: Tin Tức Động Trời ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 293: Ngươi Thua Rồi ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 292: Lực Lương Hoang Thần ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 291: Lột Da Hổ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 290: Gặp Lại Quỷ Đế ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 289: Rắn Lớn Địa Ngục Na Già ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 288: Lại Về Phong Nhiêu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 287: Thông Đạo ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 286: Đoàn Trưởng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 285: Kiểm Tra ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 284: Giao Dịch ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 283: Luyện Ngũ Hành ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 282: Bắt A Tu La ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 281: Đại Hoang Lâu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 280: Thanh Long Tước ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 279: Hành Hung Bán Thánh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 278: Đại Chiến Bán Thánh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 277: Hoàng Kim Đại Giản ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 276: Đánh Vỡ Không Môn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 275: Cao Thủ Tập Hợp ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 274: Trùng Kích Biến Thứ 3 ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 273: Bí Mật Của Thái Tử ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 272: Đại Lục Chấn Đán ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 271: Nước Chảy Bèo Trôi ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 270: Chạy Trốn Thành Công ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 269: Biến Hóa Của Thiên Sứ Chi Dực ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 268: Điên Cuồng Chạy Trốn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 267: Ý Chí Đại Thánh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 266: Không Cách Nào Phá Vỡ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 265: Cửu Tinh Liên Châu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 264: Chân Khí Đầy Tràn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 263: Linh Thạch Thánh Phẩm ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 262: Nhổ Thành Mang Đi ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 261: Quận Chúa Ngân Nguyệt ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 260: Cướp Đoạt Thịnh Yến ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 259: Đại Khai Sát Giới ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 258: Thành Ngân Nguyệt ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 257: Đại Lục Phương Tây ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 256: Thương Lượng Đại Sự ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 255: Vui Mừng Và Ưu Sầu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 254: Anh Hùng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 253: Kỳ Ngộ Cực Lớn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 252: Di Lưu Của Các Vị Thánh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 251: Phá Vỡ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 250: Vi Diện Châu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 249: Ba Vạn Viễn Cổ Cự Tượng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 248: Ác Ma Tinh Thần Biến ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 247: Trộm Gà Không Thành ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 246: Trợ Giúp Luyện Hóa ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 245: Chủng Ma Đại Thành (Hạ) ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 244: Chủng Ma Đại Thành (Thượng) ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 243: Ma Luyện Sinh Tử ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 242: Linh Hồn Biến ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 241: Gió Mùa Địa Ngục ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 240: Ma Khí Chính Là Năng Lượng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 239: Nhiệm Vụ Bổ Thiên ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 238: Lợi Dụng Thêm Một Lần ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 237: Các Hội Liên Minh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 236: Cơn Lốc Tinh Thần ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 235: Giết Đại Trưởng Lão Công Đức ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 234: Trở Thành Thánh Đồ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 233: Tiên Hạ Thủ Vi Cường ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 232: Các Ngươi Cũng Không Xứng? ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 231: Người Có Xứng? ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 230: Gây Khó Khăn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 229: Mầm Mống Thiên Yêu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 228: Bảo Bối Ngũ Hành ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 227: Giàu Có Đột Ngột ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 226: Thương Lượng Giao Dịch ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 225: Đại Diệt Lão Nhân ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 224: Hoa Thiên Hùng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 223: Giao Dịch Với Già Thiên Minh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 222: Tung Tích Thái Tử ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 221: Không Cho Phép Đi ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 220: Một Kích Kinh Thiên ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 219: Ám Sát Trước Mặt ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 218: Truyền Kỳ Đại Thành ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 217: Trùng Kích Truyền Kỳ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 216: Linh Thạch Tới Tay ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 215: Đánh Cướp Linh Thạch ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 214: Thánh Đồ Xuất Hiện ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 213: Hòn Đảo Của Ảnh Độc Môn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 212: Giết Chết Tất Cả ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 211: Diệt Vạn Pháp Hội ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 210: Cắt Đầu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 209: Mua Tin Tức ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 208: Vạn Pháp Hội ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 207: Phòng Bị Chu Đáo ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 206: Sáu Tháng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 205: Linh Vũ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 204: Tấm Thân Chúa Tể ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 203: Tập Trung Dưới Một Mái Nhà ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 202: Năm Năm ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 201: Cùng Nhau Tu Luyện ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 200: Bái Hỏa Giáo Khiếp Sợ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 199: Huynh Đệ Tụ Nghĩa ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 198: Trọng Thương Bỏ Chạy ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 197: Thái Tử Gặp Nguy Hiểm ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 196: Thu Được Đại Đế Tháp - fixed ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 195: Đại Trận Khởi Động ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 194: Đánh Nhau Lớn Rồi ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 193: Song Hùng Chiến Đấu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 192: Đoạt Mệnh Lần 9 ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 191: Truyền Kỳ Cửu Biến ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 190: Quyết Không Cho Phép ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 189: Nói Chuyện ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 188: Tu La Bị Phong Ấn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 187: Tu La Ma Nhãn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 186: Đại Trận Diệt Tuyệt ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 185: Mỏ Khoáng Thạch Cổ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 184: Thế Là Đủ Rồi ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 183: Địa Ngục Chi Môn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 182: Ma Thai ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 181: Cực Lạc Thần Thạch ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 180: Đổi Công Lao ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 179: Mỏ Khoáng Thạch Cổ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 178: Lãnh Tụ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 177: Biến Hóa Bất Ngờ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 176: Cảnh Tượng Hỗn Loạn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 175: Vô Cùng Ngang Ngược ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 174: Nghĩa Bạc Vân Thiên ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 173: Thời Khắc Nguy Hiểm ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 172: Đoạt Giải Nhất (Hạ) ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 171: Đoạt Giải Nhất (Trung) ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 170: Đoạt Giải Nhất (Thượng) ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 169: Bước Vào Trận Chung Kết (Hạ) ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 168: Bước Vào Trận Chung Kết (Trung) ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 167: Bước Vào Vòng Chung Kết (Thượng) ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 166: Một Kiếm Ngươi Cũng Đỡ Không Nổi ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 165: Thể Hiện Sức Mạnh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 164: Thế Như Chẻ Tre ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 163: Quần Hùng Tập Hợp ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 162: Đại Hội Bắt Đầu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 161: Xảo Quyệt ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 160: Bảy Cái Khí Hải ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 159: Đại Hội Luận Võ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 158: Thất Khiếu Linh Lung Thể ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 157: Tấn Chức Truyền Kỳ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 156: Các Thế Lực ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 155: Gia Nhập Với Chúng Ta ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 154: Tình Hình Cụ Thể ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 153: Bắt Hàn Ly ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 152: Thượng Cổ Kiếm Đạo ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 151: Già Thiên Minh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 150: Hàng Phục Thần Kiếm ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 149: Băng Phách Thần Kiếm ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 148: Kỳ Duyên ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 147: Khổ Luyện Kiếm Thuật ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 146: Kết Nghĩa Tứ Hải ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 145: Lực Chiến Quần Ma ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 144: Giải Cứu Mọi Người ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 143: Một Mình Đảm Đương ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 142: Ác Ma Tử Tước ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 141: Quân Thiên Cừu Cầu Trợ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 140: Bốn Biển Đều Là Huynh Đệ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 139: Hóa Thù Thành Bạn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 138: Xuân Thu Thiếu Chủ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 137: Chư Thần Ấn Ký ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 136: Kim Nhân Phát Uy ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 135: Diêm Ma Quỷ Đế ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 134: Một Mâu Đánh Ba Người ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 133: Đại Lôi Âm Kiếm Thuật ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 132: Đệ Tử Hạch Tâm ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 131: Thời Không Thiên Thi ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 130: Bốn Lần Đoạt Mệnh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 129: Ma Quỷ Nhập Thể ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 128: Ma Quỷ Linh Thể ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 127: Trở Nên Mạnh Mẽ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 126: Lại Vào Hắc Thi Sơn Mạch ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 125: Xuân Thu Và Ảnh Độc ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 124: Đại Yến Quần Thần ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 123: Dương Chiến Đoạt Mệnh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 122: Về Nhà ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 121: Tưởng Ta Không Dám? ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 120: Đầu Danh Trạng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 119: Gà Đất Chó Kiểng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 118: Giáp Mặt Áp Bách ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 117: Lửa Giận Của Tống Hải Sơn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 116: Thiên Thần Hạ Phàm ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 115: Lại Một Huynh Đệ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 114: Đánh Chết Năm Lần ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 113: Quần Ma Loạn Vũ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 112: Liên Tục Đánh Chết ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 111: Một Đâm Tuyệt Thế ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 110: Gặp Gỡ Hắc Giao ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 109: Hắc Hải Yêu Quật ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 108: Phòng Ngừa Chu Đáo ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 107: Thân Thể Lột Xác ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 106: Đoạt Mệnh Lần Thứ Hai ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 105: Phong Ba Thu Đồ Đệ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 104: Phong Vân Nhị Tổ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 103: Oan Gia Ngõ Hẹp ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 102: Tiểu Càn Khôn Giới ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 101: Bách Hoa Thánh Nữ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 100: Phá Rối Cầu Hôn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 99: Học Viện Nhật Nguyệt ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 98: Khí Hạc Triệu Hoán ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 97: Diễn Luyện Khí Trận ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 96: Yến Đô Thống Nhất ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 95: Trở Thành Tinh Anh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 94: Nghi Thức ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 93: Làm Càn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 92: Thánh Học Đường ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 91: Ma Thần Phong Ấn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 90: Tấn Chức Cảnh Giới Đoạt Mệnh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 89: Nuốt Sống Yêu Hạch ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 88: Giải Quyết Tốt Hậu Quả ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 87: Đánh Chết Sở Thiên Ca (Hạ) ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 86: Đánh Chết Sở Thiên Ca. (Thượng) ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 85: Kịch Đấu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 84: Thiên Ca Tái Hiện ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 83: Thi Vương Ngàn Năm ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 82: Phát Hiện Đại Mộ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 81: Lại Gặp Sở Thiên Ca ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 80: Sinh Mệnh Chi Tuyền ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 79: Trùng Kích Cảnh Giới Đoạt Mệnh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 78: Thánh Ma ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 77: Giảng Giải Về Đan Dược ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 76: Thử Khí Công ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 75: Cô Cô Dương Tố Tố ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 74: Hộ Pháp Cự Nhân ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 73: Đệ Tử Ngoại Viện ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 72: ??? ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 71: Toàn Bộ Tấn Chức ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 70: Lực Lượng Của 20 Viễn Cổ Cự Tượng ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 69: Đối Chiến Cảnh Giới Đoạt Mệnh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 68: Bảo Tàng Mã Tặc (Hạ) ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 67: Bảo Tàng Mã Tặc (Thượng) ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 66: Toàn Thân Lông Đỏ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 65: Lâu Lan Cổ Thành ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 64: Long Châu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 63: Thánh Vương Hội ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 62: Bí Mật Huyền Không Sơn ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 61: Cảnh Giới Khí Tông ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 60: Phản Kích Nhục Nhã ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 59: Gặp Lại Vân Hải Lam ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 58: Sở Thiên Ca ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 57: Mã Tặc Hút Máu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 56: Trữ Vật Giới Chỉ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 55: Tung Tích Vân Hải Lam ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 54: Tiến Nhập Học Viện ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 53: Hải Dương Chi Tâm ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 52: Học Viện Hải Thần ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 51: Thanh Niên Áo Xanh ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 50: Vân Trung Long ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 49: Truyền Công Cho Phụ Thân ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 48: Cô Cô Gửi Thư ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 47: Thống Nhất Gia Tộc ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 46: Quy Củ Do Người Lập ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 45: Không Ai Có Thể Địch ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 44: Nguyên Lão Khiếp Sợ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 43: Một Bạt Tai ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 42: Kỳ Săn Bắn Mùa Thu Của Gia Tộc ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 41: Ba Tháng Sau ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 40: Bố Nghi Trận ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 39: Đánh Chết Khí Tông ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 38: Khí Công Tầng 8 ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 37: Đối Chiến Khí Tông ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 36: Nửa Đường Đánh Lén ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 35: Đại Thiên Kính ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 34: Tứ Quý Kiếm Pháp ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 33: Môn Đồ Xuân Thu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 32: Thu Hoạch Chiến Quả ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 31: Xét Nhà ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 30: Một Người Diệt Ngàn Người ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 29: Đánh Tan Trần Gia ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 28: Hai Nhà Sống Mái Với Nhau ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 27: Thành Chủ Địch Ý ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 26: Ai Dám Ngăn Cản Ta ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 25: Chống Lại Trần Gia ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 24: Dự Tiệc ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 23: Về Nhà ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 22: Đại Phát Tài ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 21: Đột Phá Tầng Bảy ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 20: Đại Chiến Thủy Viên ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 19: Săn Giết Ma Thú ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 18: Hắc Thi Sơn Mạch ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 17: Sự Nghiệp Thiên Thu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 16: Rất Là Khiếp Sợ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 15: Giải Độc ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 14: Nữ Nhi Thành Chủ ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 13: Một Quyền Phá Kim Chung ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 12: Khí Công Tầng Sáu ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 11: Bất Bại Vương Quyền ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 10: Ba Tháng Đánh Cược ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 9: Tài Trấn Bốn Phương ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 8: Đại Hiển Thần Uy ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 7: Tình Thiên Phích Lịch (Sấm Giữa Trời Quang) ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 6: Đối Chọi Gay Gắt ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 5: Dương Gia Hội Nghị ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 4: Cảnh Giới Bạo Khí ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 3: Thần Tượng Trấn Ngục Kính ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 2: Nhân Họa Đắc Phúc ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chương 1: Bị Tình Mê Hoặc ~ (17/11/2016)Miễn phí