Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Thanh Gươm Diệt Quỷ

Thanh Gươm Diệt Quỷ

Tên khác: Thanh Gươm Diệt Quỷ
Thể loại: Drama , Fantasy , Historical , Manga , Shounen
Tác giả: Gotouge Koyoharu
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thanh Gươm Diệt Quỷ:

Nội dung Kimetsu no Yaiba – Tanjirou là con cả của gia đình vừa mất cha. Một ngày nọ, Tanjirou đến thăm thị trấn khác để bán than, khi đêm về cậu ở nghỉ tại nhà người khác thay vì về nhà vì lời đồn thổi về ác quỷ luôn rình mò gần núi vào buổi tối. Khi cậu về nhà vào ngày hôm sau, bị kịch đang đợi chờ cậu…

Danh sách chương

Chapter 50: Đào tạo phục hồi chức năng - Phần 2 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 49: Đào tạo phục hồi chức năng - Phần 1 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 48 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 47: Cơn giận ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 46: Oyakata-Sama ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 45: Cuộc xét xử của các trụ cột thợ săn quỷ ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 44: Sự vi phạm về tư cách thợ săn quỷ ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 43: Trước cửa địa ngục ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 42: Sau lưng ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 41: Shinobu Kochou ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 40: Hỏa thần ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 39 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 38 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 37: Thanh kiếm gãy ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 36 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 35 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 34 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 33 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 32 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 31 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 30 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 29 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 28 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 27.5: Phụ Chương ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 27 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 26 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 25 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 24 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 23 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 22 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 21 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 20 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 19 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 18 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 17 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 16 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 15 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 14 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 13 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 12 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 11 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 10 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 9 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 8 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 7 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 6 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 5 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 4 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 3 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 2 ~ (18/11/2021)Miễn phí

Chapter 1 ~ (18/11/2021)Miễn phí