Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Thánh Đường

Thánh Đường

Tên khác: Thánh Đường
Thể loại: Truyện chữ , Kỳ Huyễn , Tiên Hiệp
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thánh Đường:

Một thiếu niên đam mê tu hành cuồng nhiệt tại thế giới Tiểu Thiên nhận được một quả thần cách của bán thần ở thế giới Đại Thiên, cuộc đời của hắn thay đổi từ giờ khắc này, vượt ra ngoài quy luật. Nghịch thiên thuận thiên đều ở trong tay mình!

Danh sách chương

Chương 367: Mệnh Khí Trấn Yêu Tháp. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 400: Trở về ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 399: Lòng hiếu kỳ ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 398: Đẳng ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 397: Khốn Long ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 396: Bát Phương Tranh Đoạt ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 395: Có ý tứ gì ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 394: Xông Long Môn ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 393: Thần thông ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 392: Cầu nổi ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 391: Du Hồn ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 390: Long Hoàng chi uy ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 389 : Vây Long ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 388: Bát Trảo Kim Long Vương ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 387: Săn rồng ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 386: Thánh Quang Ma Thần Thể ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 385: Nghịch tập ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 384: Kỳ lạ ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 383: Thiện nhân ma tu ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 382: Tiền phi nghĩa ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 381: Thiên Long Bất Tử Thành ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 380: Long tộc ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 379: Nghịch thiên thân thể ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 378 : Xuống Núi ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 377 : Long huyệt ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 376: Tìm được đường sống trong chỗ chết ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 375: Tiểu Viên Mãn Chi Uy ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 374: Lưỡng Trọng Thiên ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 373: Một Cái Giá Lớn Làm Sinh Mệnh ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 372: Thắng Lợi Đại Đào Vong ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 371: Đại Bổ A…! ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 370: Cực Phẩm Đan! ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 369: Hoạt nhân đan ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 368: Nếm Thử ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 366: Tranh Giành Hóa Long Trì. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 365: Không Đáy. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 364: Hết Thảy Vì Tượng Thánh. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 363: Hóa Long. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 362: Nghi Hoặc. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 361: Yêu. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 360: Thế Giới Dưới Lòng Đất. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 359: Bão Cát. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 358: Không Gian Ngũ Hành Hoang Mạc. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 357: Giết Giết Giết!. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 356: Ăn Miếng Trả Miếng. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 355: Mộng Rời Đi. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 354: Người Mới Rất Được Hoan Nghênh. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 353: Cao Thủ Thứ Hai. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 352: Đại Công Cáo Thành. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 351: Ngũ Hành Dung Luyện. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 350: Là Ai. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 349: Chính Là Chỗ Này Sao? Không Thể Tưởng Tượng Nổi. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 348: La Hán ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 347: Phong Thái Một Kiếm. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 346: Mở Rộng Tầm Mắt. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 345: Tâm Tư Của Yên Vũ Nguyệt ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 344: Tính Chất Đặc Biệt ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 343: Bán Mình Trả Nợ. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 342: Mục Tiêu Mới. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 341: ...! ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 340: Hung Ác Nha! ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 339: Thành Lập Thành Viên Tổ Chức. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 338: Tặng Lễ Của Vạn Ma Giáo. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 337: Khí Phách. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 336: Sĩ Biệt Ba Ngày. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 335: Giao Thủ ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 334: Một Năm Kia, Đã Từng Từ Trên Cao Nhìn Xuống. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 333: Không Cam Lòng. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 332: Định Càn Khôn. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 331: Vương Giả Trở Về ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 330: Bức Bách. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 329: Tam Mao. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 328: Tiểu Hỏa Bạo. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 327: Tiểu Hỏa Nhi Đầy Sức Sống. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 326: Cóc Thôn Thiên ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 325: Hấp Dẫn Thù Hận. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 324: Ma Nộ. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 323: Vương Chân Nhân Nảy Sinh Độc Ác. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 322: Bái Kiến Trưởng Lão! ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 321: Một Rừng Lửa ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 320: Ma Công. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 319: Đường Là Tự Kiếm Ra! ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 318: Tu Sĩ Đại Chiến ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 317: Có Thù Phải Báo! ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 316: Đuổi Giết. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 315: Đường Đi. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 314: Ngọn Lửa Nhỏ Mập Mạp ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 313: Vậy Cũng Là Lý Do Sao? ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 312: Bẫy Rập ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 311: Bộ Bộ Sinh Liên. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 310: Kiếm Tu. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 309: Nha Đầu Ngốc. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 308: Hỏa Diễm Toàn Thư ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 307: Hỏa Hải Ý Thức. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 306: Hỏa Thần Tiểu Thiên Giới. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 305: Đôi Giày Giấy Mộc Mạc. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 304: Nổ Tung. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 303: Chỉ Có Địch Nhân Mới Có Thể Nói Cho Ngươi Biết. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 302: Dốc Sức Liều Mạng Vì Cuộc Sống Tốt Hơn. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 301: Nắm Chắc ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 300: Ước Chiến. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 299: Ý Định Của Viện Trưởng. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 298: Chân Nhân Bất Lộ Tướng. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 297: Kẻ Điên. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 296: Sáng Tạo Trận Doanh. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 295: Khủng Bố. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 294: Một Chọi Một. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 293: Bắt Đầu Ăn Thịt! ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 292: Đẹp Tới Phát Điên. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 291: Hạ Mình. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 290: Mỗi Cô Nhi, Kỳ Thật Đều Câu Chuyện Của Mình. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 289: Nụ Cười Của Minh Nhân. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 288: Không Đề ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 287: Tiêu Diệt Từng Bộ Phận ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 286: Phản Kích Trong Tuyệt Địa ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 285: Ma Trướng. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 284: Thế Công Của Vạn Ma Giáo. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 283: Hồng Nhan Yến. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 282: Bạo Chi. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 281: Con Lợn Hung Mãnh. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 280: Sụp Đổ. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 279: Thì Ra Là Thế! ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 278: Phượng Tường Sát. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 277: Tranh Giành ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 276: Ngộ Tính. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 275: Cá Bị Dính Nước Mặn Xoay Người Thế Nào ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 274: Như Vậy Cũng Có Thể Ư. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 273: Dần Dần Lớn Mạnh. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 272: Sơ Hiện Thân Thủ. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 271: Hải Hoàng Tiểu Thiên Giới ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 270: Mỹ Nữ Ước Hẹn. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 269: Luyện Đan ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 268: Một Kiếm Hoàn Mỹ. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 267: Tìm Kiếm Đột Phá ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 266: Đan Đạo Viện ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 265: Cuộc Sống Giây Sát Cùng Bị Giây Sát. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 264: Toàn Năng Bồi Luyện. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 263: Đấu Hắn! ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 262: Một Người Muốn, Một Người Yêu ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 261: Đan Đạo Viện ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 260: Nhớ Năm Đó. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 259: Chân Nhân Nghịch Chuyển. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 258: Hài Tử Không May ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 257: Chân Nhân ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 256: Ngũ Hành Khảo Thí.(1) ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 255: Khanh Vương ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 254: Linh Hồn Đạo Sư ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 253: Quả Nhiên Là Phải Kiềm Chế Bản Thân.. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 252: Kiêu Căng. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 251: Cách Dùng Khác Của Thần Cách ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 250: Ngoài Ý Muốn. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 249: Thí Luyện. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 248: Mới Đến. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 247: Khiêu Chiến Mới. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 246: Tinh Minh ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 245: Hoảng Sợ ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 244: Luyện Hồn Quỷ Tổ. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 243: Nhân Duyên ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 242: Nắm Đấm Cứng Rắn Mới Là Đạo Lý! ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 241: Chuyên Trị Các Lộ Khó Chịu, Khai Phách! ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 240: Thọ Yến ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 239: Không Có ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 238: Ép Sát ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 237: Cảm Giác An Toàn ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 236: Cơ Hội! ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 235: Đại Nhân Vật! ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 234: Ăn Một Bữa Cơm Cũng Không Yên Ổn ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 233: Áo Gấm Về Nhà ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 232: Các Huynh Đệ, Phát Đạt Rồi! ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 231: Nhất Kiếm Đoạn Thiên Nhai. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 230: Nhiệt Độ Tăng ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 229: Quá Trùng Kích. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 228: Xả Thân Vs Đoạn Thiên Nhai ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 227: Uy Tín ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 226: Thời Đại Của Lôi Quang Đường ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 225: Chinh Phục ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 224: Tiến Lên ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 223: Thiên Địa Ngũ Hành ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 222: Không Đánh Mà Thắng ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 221: Lại Thắng Lý Thiên Nhất ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 220: Hỏa Trung Thủ Lật ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 219: Có Loại Hùng Mạnh Tên Là Tàn Phá ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 218: Tổ Sư Giá Lâm. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 217: Giằng Co ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 216: Diễm Phúc ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 215: Ngắt Lấy Dương Dĩnh ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 214: Xả Thân Chiến ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 213: Có Một Loại Vĩ Đại Kêu Là Chinh Phục ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 212: Biểu Diễn Đều Khí Phách Như Vậy. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 211: Cường Giả Chi Tâm ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 210: Đan Tu So Đấu ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 209: Chiến Thuật Vô Lại ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 208: Khoảnh Khắc Lạnh Run ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 207: Liều Chết ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 206: Quyết Tâm Của Mập Mạp. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 205: Mời Chiến ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 204: Đánh Lên Tiên Nguyên Đường ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 203: Ý Nghĩa Của Chiến Đấu ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 202: Đi Tới! ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 201: Hắn Là Kiếm Tu! ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 200: Phượng Vũ Cửu Thiên ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 199: Lực Và Mỹ ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 198: Trọng Ở Tham Dự ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 197: Khí Phách ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 196: Chiến Phi Phượng ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 195: Từng Bước Một ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 194: Khởi Nguyên ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 193: Run Rẩy Đi! Hỡi Những Phàm Nhân ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 192: Thể Tu Bá Đạo ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 191: Bữa Ăn Chính ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 190: Còn Không Chết ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 189: Tử Nhân Yêu ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 188: Tam Tông Tội ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 187: Phức Tạp ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 186: Uồng Ngạo ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 185: Nội Tình ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 184: Sĩ Biệt Tam Nhật ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 183: Quyết Chiến Hoành Sơn Đường ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 182: Hoành Sơn Trận ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 181: Tăng Lực ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 180: Chúng Chí Thành Thành ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 179: Bằng Hữu ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 178: Thả Dây Dài Câu Cá Lớn ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 177: Khô Lâu Tinh Linh ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 176: Thắng Lợi Hiểm Trung Cầu ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 175: Bởi Vì Một Hồi Cẩn Thận Mà Khiến Cho… ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 174: Thiên Hỏa Hóa Long Trận. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 173: Nhược Điểm ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 172: Bất Ngờ ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 171: Mập Mạp Là Muốn Thiên Khiển Rồi. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 170: Thiên Tài Chân Chính ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 169: Đây Là Cái Gì? ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 168: Heo Biết Bay ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 167: Khẩn Trương ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 166: Quyết Chiến Chi Tâm ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 165: Tiến Về Phía Trước ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 164: Nghịch Chuyển ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 163: Linh Thú Chi Chiến ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 162: Linh Dung Đại Pháp ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 161: Thủ Đoạn Của Cổ Tự Đạo ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 160: Lôi Quang Đường, Không Phải Là Rác Rưởi! ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 159: Cười To. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 158: Đây Là Hồ Tĩnh ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 157: Mập Mạp Gà Mờ ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 156: Ngự Thú Chi Chiến. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 155: Hoan Hô Đi ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 154: Run Rẩy Đi ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 153: Ngâm Hay Không Ngâm! ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 152: Bạo Lực Cương Thể. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 151: Đại Sát Khí ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 150: Quả Pháo Đầu Tiên ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 149: Đại Chiến Bắt Đầu ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 148: Kỳ Tích Trưởng Lão ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 147: Xuất Quan ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 146: Ngũ Hành Chi Hỏa ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 145: Phong Hồi Lộ Chuyển. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 144: Đả Cẩu (Đánh Chó). ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 143: Đây Mới Là Kết Thúc Của Cao Thủ. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 142: Tâm Tư Yêu Người Tài. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 141: Tự Lực Cánh Sinh ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 140: Vây Khốn. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 139: Sào Huyệt Ma Tu ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 138: Linh Ẩn ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 137: Lão Chu Cương Mãnh ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 136: Trưởng Lão Chi Tranh ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 135: Vô Trung Sinh Hữu ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 134: Mỹ Nữ Lớn, Nhỏ ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 133: Thực “Hài Hước” Nha ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 132: Tâm Tử Tiểu La Lỵ. (Lolita) ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 131: Hỏa Vân Động ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 130: Tài Năng Trưởng Thành Rồi ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 129: Càng Cố Gắng ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 128: Không Làm Đan Tu Thiên Lý Bất Dung ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 127: Thả Dây Dài Câu Cá Lớn ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 126: Rình Coi ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 125: Bông Hoa Nhài Cắm Bãi *** Trâu Phiên Bản Tu Chân ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 124: Mời Thì Ta Đi ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 123: Lông Chân…to Như Cánh Tay ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 122: Đoạn Thiên Nhai. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 121: Sư Tỷ, Thêm Đoạn Đường Nữa Đi. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 120: Cứu Mạng À, Đùa Giỡn Lưu Manh. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 119: Trời Ơi, Ca Bị Trói Rồi. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 118: Nằm Gai Nếm Mật ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 117: Tâm Sự Của Yên Vũ Nguyệt ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 116: Hương Pháp Chiến Đấu Chân Chính ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 115: Khí Phách ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 114: Ngươi Cho Rằng Ngươi Là Ai! ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 113: Khó Bề Phân Biệt. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 112: Trung Cổ Kim Tinh Đan ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 111: Cạnh Tranh ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 110: Mùa Xuân Tới. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 109: Mạch Nước Ngầm Bắt Đầu Khởi Động ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 108: Bán Đấu Giá ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 107: Giống Như Đã Từng Quen Biết ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 106: Nhân Sinh Như Cờ. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 105: Tà Tu Yên Vũ Nguyệt ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 104: Chứng Minh ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 103: Lấy Lui Làm Tiến? ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 102: Pháp Thuật Và Nguyên Lực ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 101: Lôi Kéo ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 100: Kiếm Tu ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 99: Phúc Phận ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 98: Dốc Lòng Thần Tượng ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 97: Tranh Đoạt ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 96: Thiếu Hàng A! ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 95: Có Thể Giao Hậu Bối Cho Hắn ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 94: Ngươi Tranh Ta Đoạt ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 93: Niên Môn Rối Loạn ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 92: Gì, Tổ Sư Giá Lâm ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 91: Minh Tranh Ám Đấu. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 90: Lôi Quang Đường A A A! ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 89: Chặn Đường Kiếm Khách ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 88: Một Mực Nở Nang ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 87: Coi Trọng ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 86: Củi Khô Bốc Lửa ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 85: Biểu Diễn Tại Đường Hội ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 84: Bế Quan Cái Con Khỉ? ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 83: Hắn Là Ai Vậy! ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 82: Lôi Quang Đại Luyện Võ ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 81: Bộ Ngực Hít Thở Không Thông Đại Pháp ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 80: Lực Hấp Dẫn ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 79: Kích Động ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 78: Ứng Chiến ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 77: Dũng Khí ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 76: Bị Triền ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 75: Âm Tư Mã Điềm Nhi ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 74: Hội Bách Bảo Đường ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 73: Tính Toán Chu Toàn. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 72: Mắc Câu ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 71: Nợ Máu Trả Bằng Máu. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 70: Huyết Án ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 69: Siêu Giáo Huấn ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 68: Đoạt Bảo. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 67: Bão Nổi. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 66: Lolita Hung Mãnh. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 65: Đùa Giỡn Thục Nữ ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 64: Thời Gian Nhàn Nhã. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 63: Thông Minh Thành ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 62: Không Ngờ Lại Là Đầu Bếp Hoành Tráng. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 61: Không Nhà Để Về ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 60: Tĩnh Lặng Trong Náo Nhiệt ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 59: Chiến Thắng Trở Về ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 58: Phát Tài ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 57: Chùy Nam ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 56: Đây Là Tình Huống Gì? ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 55: Trương Mập Mạp Đánh Hộc Xì Dầu ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 54: Bắt Đầu Không Ngờ ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 53: Tiểu Khả Ái ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 52: Tiểu Nam Thiên Bát Quái Phù Lục Trận ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 51: Bức Lên Lương Sơn ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 50: Quần Chúng Ngoài Ý Muốn ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 49: Ván Cờ Như Đời Người. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 48: Kỳ Thực Tất Cả Chỉ Là Ngẫu Nhiên ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 47: Đan Dược Không Thể Ăn Bậy ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 46: Buông Tay Vật Lộn ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 45: Hàng Xóm Mới ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 44: Sư Huynh Được Lợi ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 43: Cái Này Là Bí Mật Tổ Truyền Nha ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 42: Âm Nhuận Dương Tư ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 41: Mò Một Phiếu ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 40: Không Được Ức Hiếp Tiểu Linh Linh ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 39: Thật Sự ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 38: Lolita Hung Mãnh ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 37: Treo Giải Thưởng ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 36: Thầm Mến ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 35: Dũng Khí ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 34: Đường Chiến ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 33: Đánh Cướp ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 32: Hoành Sơn Đường Lưu Manh ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 31: Lolita Rình Coi ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 30: Nữ Tu Đẹp Nhất ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 29: Thánh Tu Chi Lộ ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 28: Điềm Nhi Tự Nhiên Ngẩn Ngơ ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 27: Lão Đối Đầu ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 26: Thánh Ma Tà ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 25: Tiểu Sư Muội Đáng Yêu ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 24: Hế Sự Như Cờ ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 23: Duyên Ngộ Đoạn Nhận ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 22: Sau Này Sẽ Tính ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 21: Phong Quang ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 20: Phê Đấu ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 19: Mập Mạp Cũng Hoa Lệ. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 18: Thiên Phú Là Một Con Lợn ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 17: Từ Nay Về Sau Mệnh Ta Không Do Trời ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 16: Không Bản Lĩnh Ra Vẻ Tinh Tướng Đúng Là Đồ Ngốc ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 15: Trên Đường Đi Gặp Đơn Đấu ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 14: Dung Hợp Thần Cách ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 13: Trừng Phạt Của Người Mới ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 12: Cái Gì Gọi Là Cao Nhân ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 11: Mặt Trời Lên Cao ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 10: Đất Này Là Gì? Cây Này Là Gì? ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 9: Nhóm Người Mới ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 8: Thế Giới Tiểu Thiên ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 7: Dung Hợp ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 6: Giảm Hai Thành ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 5: Cao Nhân Đều Như Vậy. ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 4: Tu Hành Phải Đào Bảo ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 3: Có Một Loại Thiên Phú Gọi Là Kiên Trì ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 2: Vương Mãnh ~ (18/12/2016)Miễn phí

Chương 1: Thánh Đường ~ (18/12/2016)Miễn phí