Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Thần Giới Online

Thần Giới Online

Tên khác: Thần Giới Online
Thể loại: Action , Manhua , Sci-Fi , Shounen , Webtoon
Tác giả: N/a
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thần Giới Online:

Nội dung Chào mừng bạn đến với Thần Giới Online, nơi mà chiến thắng có nghĩa là tất cả. Những kế hoạch, những trận chiến, sự phản bội, sự hy sinh, đây không hẳn chỉ là một trò chơi; cái giá mà bạn phải trả chắc chắn sẽ không giống như những gì bạn có thể tưởng tượng …

Danh sách chương

Chapter 37: Bước nhảy vọt ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 37: Bước nhảy vọt ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 37: Bước nhảy vọt ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 37: Bước nhảy vọt ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 36: Phần thưởng ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 36: Phần thưởng ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 35: Thần hóa ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 35: Thần hóa ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 34: Xổ số ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 33: Đường thẳng ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 33: Đường thẳng ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 32: Lật ngược ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 32: Lật ngược ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 31: Mưa tên ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 31: Mưa tên ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 31: Mưa tên ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 30: - Đa sắc ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 30: - Đa sắc ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 30: - Đa sắc ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 29: - IOS ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 29: - IOS ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 28: - Luật mới ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 28: - Luật mới ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 27: - Chị chị em em ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 27: - Chị chị em em ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 27: - Chị chị em em ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 26: - Mạo danh ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 25 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 24: - Vị khách không mời ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 24: - Vị khách không mời ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 24: - Vị khách không mời ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 23: - Khai thác lỗi ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 22: - Tiến hóa ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 22: - Tiến hóa ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 21.5 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 21.5 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 21: - Nhước điểm ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 21: - Nhước điểm ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 20: - Cái bẫy ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 19: - Phỏng đoán ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 19: - Phỏng đoán ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 19: - Phỏng đoán ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 18: - Tua lại ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 18: - Tua lại ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 18: - Tua lại ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 17: - Đánh dấu ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 16: - Chợ đen ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 15: - Khám phá ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 14: - Mảnh ghép ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 14: - Mảnh ghép ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 13: - Kế hoạch ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 12: - Trao đổi ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 11: - COST ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 10: - Tranh giành ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 9: - Thiếu sót ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 8: - Ji Su ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 8: - Ji Su ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 7: - Trận đấu bắt đầu ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 7: - Trận đấu bắt đầu ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 6 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 6 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 5 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 5 ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 4: - Vụ nổ ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 4: - Vụ nổ ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 3: - Người hướng dẫn ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 2: - Anh em ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 1: - Quét sạch ~ (16/08/2021)Miễn phí

Chapter 0: - Mở đầu ~ (16/08/2021)Miễn phí