Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Thần Binh Khưu Phúc Long

Thần Binh Khưu Phúc Long

Tên khác: Thần Binh Khưu Phúc Long
Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Mystery , Supernatural , Truyện Màu
Tác giả: Khưu Phúc Long
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thần Binh Khưu Phúc Long:

Nội dung Sau chuỗi 12 bộ Thần Binh, Khưu Phúc Long làm lại từ đầu Thần Binh của riêng mình. Bối cảnh thế giới là trái đất và một thế giới ngoài vũ trụ, nhân vật chính là Kỷ Thần Thiên, là cơ thể mà Dương Thạch gá vào, có dị năng hủy diệt thực vật và sinh mệnh. Gánh vác sứ mạng cứu hai thế giới. Tấn Lôi, là kiếp trước của Kỷ Thần Thiên, còn được gọi là Dị Ma. Cốt truyện gồm các phần sau: - Dự Chương - Vũ Ngoại đào sát - Hồi qui địa cầu - Quỷ Ẩn, Thảo Suất, Miễn Tẩy Ghi chú của người dịch: Kỷ Thần Thiên đồng âm với Kế Thừa Thiên, ý là gánh vác và kế thừa nhiệm vụ của nhân vật chính Vấn Thiên trong Thần Binh thập nhị bộ,

Danh sách chương

Chapter 141: Kết cục hoàn mỹ ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 140: Tái chiến Khung Bạch ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 139: Làm lại từ đầu ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 138: Diệt tuyệt nhi sinh ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 137: Sinh diệt hợp nhất ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 136: Xả thân cầu đạo ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 135: Trách nhiệm người cha ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 134: Trước ngày quyết chiến ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 133: Ma nhược hữu tình ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 132: Lương tri chưa tận ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 131: Hổ dữ không ăn thịt con ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 130: Chân Ma rơi lệ ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 129: Ma Thể hoàn mỹ ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 128: Thần Ma chung chiến ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 127: Kinh tà động thương thiên ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 126: Không tự lượng sức ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 125: Sứ mạng ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 124: Mạt Nhật Quân Lâm ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 123: Khởi nguyên Kết thúc ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 122: Ma lâm Thần Hội ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 121: Thế giới hư ảo ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 120: Nguy cơ Mị Ảnh ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 119: Ngày tận thế ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 118: Độc Bộ Thiên Hạ ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 117: Định mệnh trớ trêu ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 116: Vũ Ngoại Vương ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 115: Diệu phá Ngân Giáp ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 114: Ân Cừu Nhất Chiến ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 113: Quy Nguyên Kết Giới ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 112: Ma nhược hữu tình ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 111: Ma lâm Tịnh Thổ ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 110: Kim Chung Trạo ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 109: Diệt Thạch tương tàn ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 108: Tối cường vs Tối cường ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 107: Song Ma hội ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 106: Ý nghĩa sinh tồn ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 105: Vì yêu mà chiến ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 104: Ma Hùng Thiên Hạ ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 103: Thiên Địa Chánh Khí ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 102: Phần Phong Chiến Giáp ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 101: Kiếp trước Đời này ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 100: Thần Thối tru ma ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 99: Điện Quang Độc Long Toản ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 98: Diệt Thạch chi chiến ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 97: Song Ma liên thủ ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 96: Hung Thần thú liệp ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 95: Lôi Điện Thần Thối ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 94: Mãnh Hổ ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 93: Thiên đạo an bày ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 92: Nguy cơ diệt thế ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 91: Khí phách anh hùng ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 90: Vô chiêu thắng hữu chiêu ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 89: Thiên địa đại loạn ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 88: Thất Ma lâm thế ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 87: Tiệt Quyền x Lưu Hóa ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 86: Thiện ác nhất thân ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 85: Vạn Thế Cự Tinh ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 84: Diệt Vong Thất Biến ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 83: Diệt Vong chi Lôi ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 82: Cự biến phùng sinh ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 81: Thật thật giả giả ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 80: Thần Thánh hồi quy ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 79: Họa kiếp vẫn còn ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 78: Thần Binh bất diệt ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 77: Kiếp hậu dư sinh ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 76: Vũ Ngoại hoại diệt ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 75: Bên bờ diệt vong ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 74: Điềm báo hủy diệt ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 73: Thần Nguyệt Hung Nguyệt ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 72: Minh Hung hiện thế ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 71: Thần Thiên quyết Phần Phong ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 70: Nghĩa Tình khó vẹn ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 69: Thủy Tinh Khô Lâu ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 68: Chiến vô bất bại ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 67: Bí mật Thần Cung ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 66: Linh Lưu ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 65: Kẻ địch chung ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 64: Không thể quay đầu ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 63: Hung Thánh ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 62: Sát Thần ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 61: Nguồn gốc Vũ Ngoại ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 60: Chân ái ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 59: Đào sát ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 58: Thần Ma liên thủ ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 57: Chân Thần đản sinh ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 56: Kháng Thiên ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 55: Chân thân ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 54: Tuyệt Địa Phản Kích ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 53: Hiên Viên Kiếm ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 52: Âm mưu của thần thánh ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 51: Thần Binh hội chiến ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 50: Bạch Ứng Thiên ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 49: Thần Ma quyết ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 48: Chung Cực Chiến ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 47: Đối thủ đầu tiên ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 46: Chí Bảo Địa Ngục ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 45: Tinh anh Thần Binh Hội ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 44: Tấn Lôi trở lại ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 43: Dị Ma cứu thế ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 42: Tuyệt Đối ĐỊa Ngục ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 41: Thần phản kích ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 40: Chánh quả ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 39: Ma Quyết Phá Thần ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 38: Thần Đạo Ma Quyết ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 37: Lục Nguyệt Thành Hoàn ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 36: Tuyên chiến ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 35: Ma Quỷ Trọng Binh ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 34: Dị năng Phật Binh ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 33: Qui Ẩn Lệnh ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 32: Vũ khí ma quỷ ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 31: Diệu Pháp ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 30: Minh Hung ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 29: Tiêu Hồn Kiếp ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 28: Chính Đạo Tà Ma ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 27: Đồng Thể Đại Bi Tâm ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 26: Thiên hạ vô đạo nghĩa ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 25: Đại Viên Mãn ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 24: Binh trung Chí Tôn ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 23: Thần Ma Quyết ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 22: Phá Cảnh Tiêu Ma ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 21: Kiếp trước đời này ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 20: Vô Lượng Thần Binh Giới ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 19: Mỹ Nhân Kế ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 18: Thánh Lực Vô Thượng ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 17: Tái hồi Nhân gian ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 16: Nhược điểm Khung Bạch ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 15: Âm Dương hợp nhất ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 14: Dương Thạch xuất thể ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 13: Nhất Nhật Vạn Lý ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 12: Nguyên lực khai khiếu ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 11: Nhân gian Vũ ngoại ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 10: Đá Sinh Mệnh ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 9: Thần Thánh ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 8: Đao thương bất nhập ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 7: Bốn bề thọ địch ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 6: Truy Nã ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 5: Mê Li U Địa ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 4: Vũ Ngoại Lưu Hóa ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 3: Tổn Nhật ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 2: Khôn Kiếp ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 1: Dị giới Thần Binh ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 0: Hồi mở đầu ~ (22/09/2021)Miễn phí