Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê

Tên khác: Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê
Thể loại: Manhua , Romance , Shoujo , Smut
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê:

Bị thân nhân cùng bằng hữu thiết kế bị phán làm hạ sơ đau đớn muốn chết, quyết tâm muốn thay đổi, một người phó nước Mỹ đọc đại học. 
Ba năm bên trong liễu thanh không ngừng phái người đuổi giết nàng, may mắn gặp được tiếu dương, hai người cho nhau nâng đỡ sáng lập công ty. 
Ba năm sau được đến thịnh chính tu cùng nam nếu thu đính hôn tin tức dứt khoát lấy trao đổi sinh thân phận về nước báo thù

Danh sách chương

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 105 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 104 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 103 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 102 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 101 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 100 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 99 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 98 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 97 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 96 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 95 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 94 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 93 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 92 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 91 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 90 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 89 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 88 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 87 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 86 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 85 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 84 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 83 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 82 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 81 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 80 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 79 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 78 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 77 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 76 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 75 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 74 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 71 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 69 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 68 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 67 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 63 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 62 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 61 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 60 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 57 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 54 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 53 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 52 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 47 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 46 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 45 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 44 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 41 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 40 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 38 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 36 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 35 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 30 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 29 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 26 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 25 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 23 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 22 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 15 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 14 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 13 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 12 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 11 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 10 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 9 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 8 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 7 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 6 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 5 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 4 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 2 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 1 ~ (06/01/2021)Miễn phí

Thần Bí Đế Thiếu Điềm Sủng Thê Chap 0 ~ (06/01/2021)Miễn phí