Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồ

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồ

Tên khác: Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồ
Thể loại: Drama , Manhua , Romance
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồ:

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi:

Tiểu “thái giám” rụt rè lanh lợi bị phát hiện có thai, lại nhân họa đắc phúc trở thành thiếp thân nội thị của thái tử điện hạ? Nghe truyền thái tử điện hạ tính khí thất thường, xấu xa cao ngạo, không ngờ lại vẫn dung túng cho nàng hết lần này đến lần khác thăm dò đến giới hạn cuối cùng... Mà nàng vì sao xuyên qua thế giới khác nữ giả nam trang, chỉ vì làm bạn bên cạnh chàng... “Kiếp này đến lượt ta vượt mọi chông gai vì chàng!”Ghé thăm Ổ Cú Mèo để xem nhiều truyện hơn.

 

Danh sách chương

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 59 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 58 ~ (16/09/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 57 ~ (12/09/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 56 ~ (06/09/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 55 ~ (02/09/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 54 ~ (01/09/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 53 ~ (27/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 52 ~ (25/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 51 ~ (23/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 50 ~ (21/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 49 ~ (21/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 48 ~ (18/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 47 ~ (16/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 46 ~ (16/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 45 ~ (13/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 44 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 43 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 42 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 41 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 40 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 39 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 38 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 37 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 36 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 35 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 34 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 33 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 32 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 31 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 30 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 29 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 28 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 27 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 26 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 25 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 24 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 23 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 22 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 21 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 20 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 19 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 18 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 17 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 16 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 15 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 14 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 13 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 12 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 11 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 10 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 9 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 8 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 7 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 6 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 5 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 4 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 3 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 2 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Thái Tử Điện Hạ, Nô Tài Có Hỉ Rồi Chap 1 ~ (12/08/2020)Miễn phí