Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Ta Là Bá Vương

Ta Là Bá Vương

Tên khác: Ta Là Bá Vương
Thể loại: Adventure , Fantasy , Historical , Manhua , Martial Arts , Mystery , Shounen , Supernatural
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Ta Là Bá Vương:

Thiếu niên làm lại từ đầu, lấy tuyệt thế thiên tư tu võ, nhận bá vương truyền thừa, cưỡi đỉnh cấp yêu thú, trảm phá mọi chương ngại, đoạt lại cơ nghiệp của mình, bước lên đỉnh cao vũ lực, ngạo thị thương khung

Danh sách chương

Chapter 65 ~ (10/04/2020)Miễn phí

Chapter 65 ~ (09/12/2019)Miễn phí

Chapter 64 ~ (07/12/2019)Miễn phí

Chapter 63 ~ (05/12/2019)Miễn phí

Chapter 62 ~ (03/12/2019)Miễn phí

Chapter 61 ~ (02/12/2019)Miễn phí

Chapter 60 ~ (30/11/2019)Miễn phí

Chapter 59 ~ (27/11/2019)Miễn phí

Chapter 58 ~ (25/11/2019)Miễn phí

Chapter 57 ~ (23/11/2019)Miễn phí

Chapter 56 ~ (22/11/2019)Miễn phí

Chapter 55 ~ (19/11/2019)Miễn phí

Chapter 54 ~ (18/11/2019)Miễn phí

Chapter 53 ~ (15/11/2019)Miễn phí

Chapter 52 ~ (13/11/2019)Miễn phí

Chapter 51 ~ (11/11/2019)Miễn phí

Chapter 50 ~ (11/11/2019)Miễn phí

Chapter 49 ~ (07/11/2019)Miễn phí

Chapter 48 ~ (05/11/2019)Miễn phí

Chapter 47 ~ (03/11/2019)Miễn phí

Chapter 46 ~ (01/11/2019)Miễn phí

Chapter 45 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Chapter 44 ~ (29/10/2019)Miễn phí

Chapter 43 ~ (27/10/2019)Miễn phí

Chapter 42 ~ (24/10/2019)Miễn phí

Chapter 41 ~ (23/10/2019)Miễn phí

Chapter 40 ~ (20/10/2019)Miễn phí

Chapter 39 ~ (18/10/2019)Miễn phí

Chapter 38 ~ (16/10/2019)Miễn phí

Chapter 37 ~ (19/09/2019)Miễn phí

Chapter 36 ~ (19/09/2019)Miễn phí

Chapter 35 ~ (12/08/2019)Miễn phí

Chapter 34 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Chapter 33 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Chapter 32 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Chapter 31 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Chapter 30 ~ (03/08/2019)Miễn phí

Chapter 29 ~ (01/08/2019)Miễn phí

Chapter 28 ~ (28/02/2019)Miễn phí

Chapter 27 ~ (25/02/2019)Miễn phí

Chapter 26 ~ (25/02/2019)Miễn phí

Chapter 25 ~ (21/02/2019)Miễn phí

Chapter 24 ~ (20/02/2019)Miễn phí

Chapter 23 ~ (17/02/2019)Miễn phí

Chapter 22 ~ (15/02/2019)Miễn phí

Chapter 21 ~ (14/02/2019)Miễn phí

Chapter 20 ~ (14/02/2019)Miễn phí

Chapter 19 ~ (12/02/2019)Miễn phí

Chapter 18 ~ (09/02/2019)Miễn phí

Chapter 17 ~ (08/02/2019)Miễn phí

Chapter 16 ~ (03/02/2019)Miễn phí

Chapter 15 ~ (02/02/2019)Miễn phí

Chapter 14 ~ (02/02/2019)Miễn phí

Chapter 13 ~ (31/01/2019)Miễn phí

Chapter 12 ~ (29/01/2019)Miễn phí

Chapter 11 ~ (27/01/2019)Miễn phí

Chapter 10 ~ (14/12/2018)Miễn phí

Chapter 9 ~ (11/12/2018)Miễn phí

Chapter 8 ~ (11/12/2018)Miễn phí

Chapter 7 ~ (11/12/2018)Miễn phí

Chapter 6 ~ (12/11/2018)Miễn phí

Chapter 5 ~ (12/11/2018)Miễn phí

Chapter 4 ~ (12/11/2018)Miễn phí

Chapter 3 ~ (12/11/2018)Miễn phí

Chapter 2 ~ (08/11/2018)Miễn phí

Chapter 1 ~ (08/11/2018)Miễn phí