Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Solo Leveling

Solo Leveling

Tên khác: 나 혼자만 레벨업, Tôi thăng cấp một mình
Thể loại: Action , Adventure , Shounen , Webtoon
Tác giả: Jang Sung-Lak
Trạng thái: Còn tiếp


12 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Solo Leveling:

Theo chân Sung JinWoo trên hành trình từ "thợ săn kém cỏi" đến "thợ săn hạng S mạnh nhất thế giới".

(có 1 tí Saitama với 1 tí The gamer, bạn nào thích 2 bộ này xin mời nhảy hố=))

Danh sách chương

Chap 110 ~ (17/10/2020)Miễn phí

Chap 109 ~ (17/10/2020)Miễn phí

Chap 108 ~ (17/10/2020)Miễn phí

Chap 106 ~ (10/08/2020)Miễn phí

Chap 107 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 105 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 104 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 103 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 102 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 101 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 100 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 99 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 98 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 97 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 96 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 95 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 94 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 93 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 92 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 91 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 90 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 89 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 88 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 87 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 86 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 85 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 84 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 83 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 82 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 81 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 80 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 79 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 78 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 77 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 76 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 75 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 74 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 73 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 72 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 71 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 70 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 69 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 68 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 67 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 66 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 65 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 64 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 63 ~ (08/08/2020)Miễn phí

Chap 62 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 61 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 60 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 59 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 58 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 57 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 56 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 55 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 54 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 53 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 52 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 51 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 50 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 49 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 48 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 47 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 46 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 45 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 44 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 43 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 42 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 41 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 40 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 39 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 38 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 37 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 36 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 35 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 34 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 33 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 32 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 31 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 30 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 29 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 28 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 27 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 26 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 25 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 24 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 23 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 22 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 21 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 20 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 19 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 18 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 17 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 16 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 15 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 14 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 13 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 12 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 11 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 10 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 9 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 8 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 7 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 6 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 5 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 4 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 3 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 2 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 1 ~ (07/08/2020)Miễn phí

Chap 0 ~ (07/08/2020)Miễn phí