Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
SHIN'AI NARU BOKU E SATSUI WO KOMETE

SHIN'AI NARU BOKU E SATSUI WO KOMETE

Tên khác: My Dearest Self with Malice Aforethought, 親愛なる僕へ殺意をこめて, 親愛的我飽含殺意
Thể loại: Drama , Mystery , Psychological , Seinen , Slice of Life
Tác giả: Inoryuu Hajime
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

SHIN'AI NARU BOKU E SATSUI WO KOMETE:

Urashima Eiji, một sinh viên đại học, đi ngủ sau một đêm uống rượu vui vẻ với bạn bè. Khi tỉnh dậy, anh phát hiện ra một cô gái xinh đẹp bên cạnh, người đối xử với anh như thể họ đang trong một mối quan hệ yêu đương. Sau đó, anh phát hiện ra rằng 4 ngày đã trôi qua kể từ khi anh đi ra ngoài cùng với đám bạn của mình. Anh ấy đã làm gì trong suốt thời gian đó và tại sao anh ấy không có ký ức về nó?. Khi đối mặt với thực tế đó, anh sẽ bị cuốn vào bi kịch ...

Danh sách chương

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 93 ~ (12/07/2021)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 92 ~ (12/07/2021)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 91 ~ (12/07/2021)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 90 ~ (12/07/2021)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 89 ~ (29/06/2021)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 88 ~ (29/06/2021)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 87 ~ (20/06/2021)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 86 ~ (28/05/2021)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 85 ~ (10/05/2021)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 84 ~ (09/05/2021)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 83 ~ (20/04/2021)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 82 ~ (20/04/2021)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 81 ~ (19/04/2021)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 80 ~ (19/04/2021)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 79 ~ (19/04/2021)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 78 ~ (16/04/2021)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 77 ~ (16/04/2021)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 76 ~ (31/03/2021)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 75 ~ (31/03/2021)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 74 ~ (31/03/2021)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 73 ~ (31/03/2021)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 72 ~ (10/02/2021)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 71 ~ (05/02/2021)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 70 ~ (05/02/2021)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 69 ~ (05/02/2021)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 68 ~ (04/11/2020)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 67 ~ (29/09/2020)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 66 ~ (07/09/2020)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 65 ~ (02/09/2020)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 64 ~ (10/03/2020)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 63 ~ (10/03/2020)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 62 ~ (10/03/2020)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 61 ~ (10/03/2020)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 60 ~ (04/02/2020)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 59 ~ (04/02/2020)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 58 ~ (04/02/2020)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 57 ~ (04/02/2020)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 56 ~ (04/02/2020)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 55 ~ (17/01/2020)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 54 ~ (17/01/2020)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 53 ~ (17/01/2020)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 52 ~ (17/01/2020)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 51 ~ (17/01/2020)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 50 ~ (17/01/2020)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 49 ~ (17/01/2020)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 48 ~ (17/01/2020)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 47 ~ (17/01/2020)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 46 ~ (17/01/2020)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 45 ~ (17/01/2020)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 44 ~ (17/01/2020)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 43 ~ (17/01/2020)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 42 ~ (17/01/2020)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 41 ~ (17/01/2020)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 40 ~ (17/01/2020)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 39 ~ (16/12/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 38 ~ (14/12/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 37 ~ (13/12/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 36 ~ (11/12/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 35 ~ (05/12/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 34 ~ (22/11/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 33 ~ (01/10/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 32 ~ (27/09/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 31 ~ (06/09/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 30 ~ (04/09/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 29 ~ (03/09/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 28 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 27 ~ (03/08/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 26 ~ (01/08/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 25 ~ (24/07/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 24 ~ (11/07/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 23 ~ (07/07/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 22 ~ (04/07/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 20 ~ (04/06/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 19 ~ (25/05/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 18 ~ (20/05/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 17 ~ (20/05/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 16 ~ (20/05/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 15 ~ (20/05/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 14 ~ (20/05/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 13 ~ (20/05/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 12 ~ (20/05/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 11 ~ (20/05/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 10 ~ (20/05/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 9 ~ (20/05/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 8 ~ (20/05/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 7 ~ (20/05/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 6 ~ (20/05/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 5 ~ (20/05/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 4 ~ (20/05/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 3 ~ (20/05/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 2 ~ (20/05/2019)Miễn phí

Shin'ai Naru Boku E Satsui Wo Komete Chap 1 ~ (20/05/2019)Miễn phí