Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Sao Lại Là Yêu?

Sao Lại Là Yêu?

Tên khác: N/a
Thể loại: Cổ Đại , Manhwa ,
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Sao Lại Là Yêu?:

Yêu Yêu từ nhỏ được yêu quái nuôi dưỡng gặp phải đạo sĩ giả Trương Nại Hà vào trong động bắt yêu. Để trộm lại “thiên lôi châu” và tài sản bị Trương Nại Hà, Yêu Yêu bám chặt lấy đạo sĩ, ở chung dưới một mái nhà. Chứng kiến cảnh vui buồn chia cách của con người khiến Yêu Yêu có cái nhìn mới về thế giới, một đoạn tình cảm ngọt ngào cũng dần phát triển trong lúc không hề hay biết…

Danh sách chương

Sao Lại Là Yêu? Chap 38 ~ (31/07/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 37 ~ (27/07/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 36 ~ (25/07/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 35 ~ (14/07/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 34 ~ (07/07/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 33 ~ (28/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 32 ~ (22/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 31 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 30 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 29 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 28 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 27 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 26 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 25 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 24 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 23 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 22 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 21 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 20 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 19 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 18 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 17 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 16 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 15 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 14 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 13 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 12 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 11 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 10 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 9 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 8 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 7 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 6 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 5 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 4 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 3 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 2 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 1 ~ (15/06/2021)Miễn phí

Sao Lại Là Yêu? Chap 0 ~ (15/06/2021)Miễn phí