Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Raid

Raid

Tên khác: Raid
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Shounen , Supernatural
Tác giả: N/a
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Raid:

Nội dung 50 năm về trước, sau korean war, cổng thế giới quỷ xuất hiện khắp trên toàn thế giới, cùng sự xuất hiện của cổng là các sinh vật quỷ,sinh vật hùng mạnh không thể bị hại bởi các vũ khí hiện đại,và khi loài người bị mất hi vọng thì..................

Danh sách chương

Chapter 64 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 63 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 63 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 62 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 62 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 61 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 60 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 59 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 58 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 57 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 56 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 55 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 54 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 53 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 52 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 51 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 50 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 49 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 48 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 47 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 46 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 45 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 44 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 43 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 42 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 41 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 40 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 39 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 38 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 37 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 37 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 36 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 35 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 34 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 33 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 32 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 31.1: Ngoại Truyện 1 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 31 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 30 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 30 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 29 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 28 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 28 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 27 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 26 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 25 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 24: Leader 3 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 23: Leader 2 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 23: Leader 2 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 22 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 22 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 21 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 21 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 20 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 20 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 19: Một Người Đàn Ông Tốt 2 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 18: Một Người Đàn Ông Tốt ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 18: Một Người Đàn Ông Tốt ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 17: Cái Giá Của Cuộc Tấn Công ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 16 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 15: Khiêu Khích ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 14 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 14 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 13 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 13 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 12: Số Phận Của Tanker ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 12: Số Phận Của Tanker ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 11: Không Gian Không Chắc Chắn ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 11: Không Gian Không Chắc Chắn ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 10: Trận Đại Chiến Đầu Tiên ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 10: Trận Đại Chiến Đầu Tiên ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 9: Sẵn Sàng Chiến Đấu ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 8: Đại Chiến Master ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 7 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 6 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 5: - Trận RAID Ở Trung Tâm Yeoido ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 4: - Hỗ Trợ Quốc Gia ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 4: - Hỗ Trợ Quốc Gia ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 3: - Danh Tiếng ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 3: - Danh Tiếng ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 2: - Kỹ Năng Đặc Biệt ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 2: - Kỹ Năng Đặc Biệt ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 1: - Trận Chiến Đầu Tiên ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 1: - Trận Chiến Đầu Tiên ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 0 ~ (30/11/2021)Miễn phí