Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Pseudo Harem

Pseudo Harem

Tên khác: 疑似ハーレム
Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Slice of Life
Tác giả: Yuu Saitou
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Pseudo Harem:

Một bộ manga về cô bé có khả năng diễn rất tốt và senpai

Danh sách chương

Chapter 85 ~ (16/11/2020)Miễn phí

Chapter 84 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Chapter 83 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Chapter 82 ~ (03/07/2020)Miễn phí

Chapter 81 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chapter 80 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chapter 79 ~ (24/05/2020)Miễn phí

Chapter 78 ~ (30/04/2020)Miễn phí

Chapter 77 ~ (30/04/2020)Miễn phí

Chapter 76 ~ (30/04/2020)Miễn phí

Chapter 75 ~ (18/04/2020)Miễn phí

Chapter 74 ~ (13/04/2020)Miễn phí

Chapter 73 ~ (10/04/2020)Miễn phí

Chapter 73 ~ (08/04/2020)Miễn phí

Chapter 72 ~ (04/04/2020)Miễn phí

Chapter 71 ~ (26/03/2020)Miễn phí

Chapter 70 ~ (17/03/2020)Miễn phí

Chapter 69 ~ (15/03/2020)Miễn phí

Chapter 68 ~ (15/03/2020)Miễn phí

Chapter 67 ~ (12/03/2020)Miễn phí

Chapter 66 ~ (10/03/2020)Miễn phí

Chapter 65 ~ (04/03/2020)Miễn phí

Chapter 64 ~ (01/03/2020)Miễn phí

Chapter 63 ~ (29/02/2020)Miễn phí

Chapter 62 ~ (28/02/2020)Miễn phí

Chapter 61 ~ (26/02/2020)Miễn phí

Chapter 60 ~ (18/02/2020)Miễn phí

Chapter 59 ~ (14/02/2020)Miễn phí

Chapter 58 ~ (14/02/2020)Miễn phí

Chapter 57 ~ (12/02/2020)Miễn phí

Chapter 56 ~ (08/02/2020)Miễn phí

Chapter 55 ~ (04/02/2020)Miễn phí

Chapter 54 ~ (21/01/2020)Miễn phí

Chapter 53 ~ (17/01/2020)Miễn phí

Chapter 52 ~ (14/01/2020)Miễn phí

Chapter 51 ~ (12/01/2020)Miễn phí

Chapter 50 ~ (02/01/2020)Miễn phí

Chapter 49 ~ (02/01/2020)Miễn phí

Chapter 48 ~ (02/01/2020)Miễn phí

Chapter 47 ~ (31/12/2019)Miễn phí

Chapter 46 ~ (29/12/2019)Miễn phí

Chapter 45 ~ (26/12/2019)Miễn phí

Chapter 44 ~ (25/12/2019)Miễn phí

Chapter 43 ~ (23/12/2019)Miễn phí

Chapter 42 ~ (20/12/2019)Miễn phí

Chapter 41 ~ (20/12/2019)Miễn phí

Chapter 40 ~ (20/12/2019)Miễn phí

Chapter 39 ~ (14/12/2019)Miễn phí

Chapter 38 ~ (11/12/2019)Miễn phí

Chapter 37 ~ (10/12/2019)Miễn phí

Chapter 36 ~ (07/12/2019)Miễn phí

Chapter 35 ~ (06/12/2019)Miễn phí

Chapter 34 ~ (22/11/2019)Miễn phí

Chapter 33 ~ (22/11/2019)Miễn phí

Chapter 32 ~ (04/11/2019)Miễn phí

Chapter 31 ~ (03/11/2019)Miễn phí

Chapter 30 ~ (12/10/2019)Miễn phí

Chapter 29 ~ (01/10/2019)Miễn phí

Chapter 28 ~ (20/09/2019)Miễn phí

Chapter 27 ~ (18/09/2019)Miễn phí

Chapter 26 ~ (09/09/2019)Miễn phí

Chapter 25 ~ (05/09/2019)Miễn phí

Chapter 24 ~ (18/08/2019)Miễn phí

Chapter 23 ~ (16/08/2019)Miễn phí

Chapter 22 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Chapter 21 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Chapter 20 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Chapter 19 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 18 ~ (18/07/2019)Miễn phí

Chapter 17 ~ (07/07/2019)Miễn phí

Chapter 16 ~ (06/07/2019)Miễn phí

Chapter 15 ~ (02/07/2019)Miễn phí

Chapter 14 ~ (30/06/2019)Miễn phí

Chapter 13 ~ (27/06/2019)Miễn phí

Chapter 12 ~ (26/06/2019)Miễn phí

Chapter 11 ~ (23/06/2019)Miễn phí

Chapter 10 ~ (19/06/2019)Miễn phí

Chapter 9 ~ (18/06/2019)Miễn phí

Chapter 8 ~ (15/06/2019)Miễn phí

Chapter 7 ~ (15/04/2019)Miễn phí

Chapter 6 ~ (07/01/2019)Miễn phí

Chapter 5 ~ (04/01/2019)Miễn phí

Chapter 4 ~ (30/12/2018)Miễn phí

Chapter 3 ~ (28/12/2018)Miễn phí

Chapter 2 ~ (27/12/2018)Miễn phí

Chapter 1 ~ (27/12/2018)Miễn phí