Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
ÔNG KẸ SAU 6H TỐI!

ÔNG KẸ SAU 6H TỐI!

Tên khác: Kasouba no Nai Machi ni Kane ga Naru Toki; When the Bell Tolls in the Town With No Crematorium; 当无火葬场的小镇里钟声鸣响时; 火葬場のない町に鐘が鳴る時
Thể loại: Drama , Horror , Mystery , Psychological , Seinen , Slice of Life , Supernatural
Tác giả: AOMI Kei; WANATSU Kou
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

ÔNG KẸ SAU 6H TỐI!:

Mitozu- một thị trấn hẻo lánh nằm trong vùng núi với dân số vỏn vẹn 6000 người. Cứ mỗi khi đồng hồ điểm 6 giờ tối thi tiếng chuông lại vang lên. Khi đó Ông Kẹ sẽ xuất hiện, không một ai được ra khỏi nhà cho tới khi trời sáng.

Danh sách chương

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 092 ~ (29/08/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 091 ~ (26/08/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 090 ~ (20/08/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 089 ~ (18/08/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 088 ~ (16/08/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 087 ~ (13/08/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 086 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 085 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 084 ~ (29/07/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 083 ~ (27/07/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 082 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 081 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 080 ~ (17/07/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 079 ~ (16/07/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 078 ~ (04/07/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 077 ~ (26/06/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 076 ~ (23/06/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 075 ~ (21/06/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 074 ~ (12/06/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 073 ~ (11/06/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 072 ~ (10/06/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 071 ~ (08/06/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 070 ~ (07/06/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 069 ~ (06/06/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 068 ~ (05/06/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 067 ~ (04/06/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 066 ~ (17/05/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 065 ~ (15/04/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 064 ~ (12/04/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 063 ~ (12/04/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 062 ~ (12/04/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 061 ~ (10/04/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 060 ~ (10/04/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 059 ~ (07/04/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 058 ~ (06/04/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 057 ~ (06/04/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 056 ~ (02/04/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 055 ~ (01/04/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 054 ~ (31/03/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 053 ~ (30/03/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 052 ~ (29/03/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 051 ~ (29/03/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 050 ~ (29/03/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 049 ~ (29/03/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 048 ~ (26/03/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 047 ~ (26/03/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 046 ~ (26/03/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 045 ~ (26/03/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 044 ~ (20/03/2019)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 043 ~ (19/12/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 042 ~ (17/12/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 041 ~ (17/12/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 040 ~ (14/12/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 039 ~ (30/11/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 038 ~ (30/11/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 037 ~ (29/11/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 036 ~ (26/11/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 035 ~ (25/11/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 034 ~ (25/11/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 033 ~ (25/11/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 032 ~ (25/11/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 031 ~ (19/11/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 030 ~ (19/11/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 029 ~ (18/11/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 028 ~ (18/11/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 027 ~ (18/11/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 026 ~ (14/11/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 025 ~ (13/11/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 024 ~ (12/11/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 023 ~ (12/11/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 022 ~ (12/11/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 021 ~ (08/11/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 020 ~ (08/11/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 019 ~ (08/11/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 018 ~ (04/11/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 017 ~ (04/11/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 016 ~ (01/11/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 015 ~ (31/10/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 014 ~ (30/10/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 013 ~ (28/10/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 012 ~ (28/10/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 011 ~ (25/10/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 010 ~ (24/10/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 009 ~ (13/10/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 008 ~ (13/10/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 007 ~ (13/10/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 006 ~ (13/10/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 005 ~ (12/10/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 004 ~ (12/10/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 003 ~ (12/10/2018)Miễn phí

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 002 ~ (12/10/2018)Miễn phí

Chap 001 ~ (04/10/2018)Miễn phí