Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Ong đưa thư

Ong đưa thư

Tên khác: Ong đưa thư
Thể loại: Action , Adventure , Drama , Fantasy , Mystery , Shounen , Supernatural
Tác giả: Asada Hiroyuki
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Ong đưa thư:

Nội dung Tegami Bachi (hay Ong đưa thư) là những người đưa thư có nhiệm vụ vận chuyển những bức thư hoặc các gói kiện quan trọng xuyên suốt vùng đất của hoàng hôn vĩnh cửu, Lãnh địa Than Hồng. Câu chuyện xoay quanh Lag Seeing, một cậu bé mười hai tuổi được sinh ra vào Ngày Của Ánh Sáng, khi mặt trời nhân tạo bỗng dựng lặn mà không có bất cứ một lời giải thích nào cho sự việc này. Lag Seeing có ý định trở thành một Ong đưa thư và muốn tìm kiếm người mà mình luôn ngưỡng mộ - Gauche Suede.

Danh sách chương

Chapter 60 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 59 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 58 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 57 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 56: ????? ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 55: ????? ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 54: ????? ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 53: ????? ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 52 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 51: ????? ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 50: ?????? ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 49: ????? ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 48: LILY chết ? ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 47: đứa trẻ ánh sáng ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 46: nguy hiểm cận kề ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 45 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 44: lặng lẽ, và theo đuổi ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 43: sâu thẳm trong trái tim anh ấy ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 42: túi của bee ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 41: về nhà ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 40 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 39 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 38 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 37 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 36 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 35 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 34 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 33 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 32 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 31 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 30 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 29 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 28 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 27 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 26 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 25 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 24 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 23 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 22 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 21 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 20 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 19 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 18 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 17 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 16 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 15 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 14 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 13 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 12 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 11 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 10 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 9 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 8 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 7 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 6 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 5 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 4 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 3 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 2.2 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 2.1 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 2 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 1.3 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 1.2 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 1.1 ~ (15/09/2021)Miễn phí

Chapter 1 ~ (15/09/2021)Miễn phí