Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Onepunch Man

Onepunch Man

Tên khác: Cú Đấm Hủy Diệt
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Shounen , Supernatural
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Onepunch Man:

Onepunch-Man là một Manga thể loại siêu anh hùng với đặc trưng phồng tôm đấm phát chết luôn… Lol!!! Nhân vật chính trong Onepunch-man là Saitama, một con người mà nhìn đâu cũng thấy “tầm thường”, từ khuôn mặt vô hồn, cái đầu trọc lóc, cho tới thể hình long tong. Tuy nhiên, con người nhìn thì tầm thường này lại chuyên giải quyết những vấn đề hết sức bất thường. Anh thực chất chính là một siêu anh hùng luôn tìm kiếm cho mình một đối thủ mạnh. Vấn đề là, cứ mỗi lần bắt gặp một đối thủ tiềm năng, thì đối thủ nào cũng như đối thủ nào, chỉ ăn một đấm của anh là… chết luôn. Liệu rằng Onepunch-Man Saitaman có thể tìm được cho mình một kẻ ác dữ dằn đủ sức đấu với anh? Hãy theo bước Saitama trên con đường một đấm tìm đối cực kỳ hài hước của anh!!

 

Danh sách chương

Chap 140 ~ (26/04/2021)Miễn phí

Chap 139 ~ (26/04/2021)Miễn phí

Chap 138 ~ (26/04/2021)Miễn phí

Chap 137 ~ (26/04/2021)Miễn phí

Chap 136 ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 134 ~ (19/04/2021)Miễn phí

Chap 128 ~ (25/01/2021)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 128 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 127 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 126 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 125 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 124 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 123 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 122 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 121 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 120 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 119 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 118 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 117 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 116 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 115 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 114 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 113.5 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 113 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 112 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 111 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 110 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 109.5 Bản Phác Thảo Của One ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 109 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 108 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 107 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 106.5 Một số ảnh Murata art lại của One ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 106 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 105 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 104 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 103 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 102 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 101 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 100 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 99 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 98 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 97 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 96 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 95 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 94 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 93 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 92 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 91 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 90 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 89 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 88 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 87 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 86 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 85 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 84 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 83 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 82 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 81 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 80 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 79 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 78 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 77 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 76 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 75 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 74 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 73 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 72 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 71 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 70 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 69.6 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 69.5-282814 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 69.5 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 69 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 68 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 67 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 66 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 65 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 64 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 63 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 62.3 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 62.2 Ngày Valentine ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 62.1 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 61 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 60.2 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 60.1 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 59 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 58 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 57 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 56 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 55.3 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 55.2 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 55.1 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 55.0 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 54 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 53.2 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 53.1 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 52 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 51 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 50.2 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 50.1 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 49 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 48 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 47 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 46 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 45.2 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 45.1 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 44.5 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 44 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 43 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 42 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 41 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 40 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 39 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 38 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 37 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 36 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 35 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 34 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 33 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 32 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 31 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 30 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 29 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 28 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 27 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 26 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 25 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 24 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 23 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 22 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 21 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 20 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 19 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 18 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 17 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 16 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 15 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 14 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 13 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 12 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 11 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 10 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 9 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 8 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 7 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 6 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 5 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 4 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 3 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 2 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap 1 ~ (07/12/2020)Miễn phí

One Pucnh Man Gốc Chap ~ (07/12/2020)Miễn phí