Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
NỮ TU SĨ VÀ MA CÀ RỒNG

NỮ TU SĨ VÀ MA CÀ RỒNG

Tên khác: Sister To Vampire, The Nun and the Vampire, シスターとヴァンパイア
Thể loại: Romance , Smut , Supernatural
Tác giả: Akatsuki
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

NỮ TU SĨ VÀ MA CÀ RỒNG:

Eruna là một nữ tu sĩ có niềm tin mãnh liệt vào Chúa, cô câm ghét những người xấu xa, làm việc sai trái đạo lý. Đến một ngày cô gặp được Rihita – 1 tên Vampire có ý định giết mình nhưng sau đó cô lại được cứu bởi tên Ma Cà Rồng này. “Tôi quyết định sẽ cảm hóa anh”. Liệu nữ tu sĩ sẽ thay đổi thành công 1 tên Ma Cà Rồng hung hãn?

Danh sách chương

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 48 ~ (07/04/2021)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 47 ~ (07/04/2021)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 46 ~ (07/04/2021)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 45 ~ (07/04/2021)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 44 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 43 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 42 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 41 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 40 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 39 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 38 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 37 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 36 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 35 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 34 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 33 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 32 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 31 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 30 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 29 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 28 ~ (23/03/2021)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 27 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 26 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 25 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 24 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 23 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 22 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 21 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 20 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 19 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 18 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 17 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 16 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 15 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 14 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 13 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 12 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 11 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 10 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 9 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 8 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 7 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 6 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 5 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 4 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 3 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 2 ~ (28/09/2020)Miễn phí

Nữ tu sĩ và ma cà rồng Chap 1 ~ (28/09/2020)Miễn phí