Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Nữ Hoàng Thú Sủng

Nữ Hoàng Thú Sủng

Tên khác: Nữ Hoàng Thú Sủng
Thể loại: Manhua , Truyện Màu , Xuyên Không
Tác giả: N/a
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Nữ Hoàng Thú Sủng:

Nội dung Chap dịch cập nhập vào mỗi thứ 2,3,6. Sau mỗi chap lượng like tăng ít nhất 45 và phiếu tăng ít nhất 150. Nếu đến ngày mà ko có chap nghĩa là lượng like và phiếu không đủ thì 1 tuần sẽ mất 1 hôm đăng chap. Mị tính lượng like bên ngoài ko tính like trong từng chap nhé. 6 chap đầu sẽ đăng ko áp dụng quy định. Cảm ơn mn đã ủng hộ

Danh sách chương

Chapter 46 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 45 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 44 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 43 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 42 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 41 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 40 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 39 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 38 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 37 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 36 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 35 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 34 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 33 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 32 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 31 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 30 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 29 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 28 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 27 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 26 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 25 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 24 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 23 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 22 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 21 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 20 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 19 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 18 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 17 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 16 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 15 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 14 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 13 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 12 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 11 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 10 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 9 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 8 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 7 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 6 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 5 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 4 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 3 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 2 ~ (22/09/2021)Miễn phí

Chapter 1 ~ (22/09/2021)Miễn phí