Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Ninja Loạn Thị Bản Đẹp

Ninja Loạn Thị Bản Đẹp

Tên khác: Ninja Loạn Thị Bản Đẹp
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Manga , Martial Arts
Tác giả: AMAKO Soubee
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Ninja Loạn Thị Bản Đẹp:

Nội dung Bối cảnh của bộ truyện được đặt trong giai đoạn cuối của thời kỳ Muromachi, đây là thời kỳ của các lãnh chúa cát cứ. Theo mong muốn của cha mình, Rantarou đã ghi danh tại học viện Ninja với mục tiêu trở thành một Ninja tài năng. Tuy nhiên, từ lúc nhập trường và kết bạn với Kirimaru và Shinbee, mọi thứ cậu bé làm đều dẫn đến những kết quả trái ý và luôn kết thúc theo xu hướng hài hước không mong muốn. Học viện Ninja nơi Rantarou theo học là một ngôi trường nằm ở vùng núi thuộc khu vực Kansai. Vì là trường đào tạo Ninja nên địa điểm của học viện này luôn là điều bí mật (theo như câu chuyện thì là do tác giả bí quá không biết nên đặt học viện ở đâu). Các học sinh theo học được chia làm sáu cấp lớp từ lớp 1 đến lớp 6. Học sinh nam và học sinh nữ được giáo dục riêng biệt tại các ký túc xá riêng biệt. Mặc dù được đặt trong thời kỳ lịch sử có thật. Nhưng những sự kiện diễn ra trong truyện lại có những yếu tố không phù hợp với thời đại đó, như là máy bán hàng tự động hay đồng hồ đeo tay. Tuy nhiên vì đây là một bộ manga mang tính hài hước nên những chi tiết đó không ảnh hưởng nhiều

Danh sách chương

Chapter 15.8 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 15.7 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 15.6 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 15.5 ~ (13/11/2021)Miễn phí

Chapter 15.4 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 15.3 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 15.3 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 15.2 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 15.1 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 14.8 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 14.7 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 14.6 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 14.5 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 14.5 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 14.4 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 14.3 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 14.2 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 14.1 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 13.8 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 13.7 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 13.6 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 13.5 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 13.4 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 13.4 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 13.3 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 13.3 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 13.2 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 13.1 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 12.8 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 12.7 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 12.6 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 12.5 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 12.5 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 12.4 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 12.3 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 12.3 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 12.2 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 12.1 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 11.8 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 11.8 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 11.7 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 11.6 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 11.6 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 11.5 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 11.4 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 11.3 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 11.2 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 11.1 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 10.8 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 10.7 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 10.6 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 10.5 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 10.5 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 10.4 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 10.4 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 10.3 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 10.3 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 10.2 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 10.2 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 10.1 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 10.1 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 9.8 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 9.7 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 9.7 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 9.6 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 9.6 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 9.6 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 9.5 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 9.5 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 9.4 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 9.4 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 9.4 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 9.3 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 9.2 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 9.2 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 9.1 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 9.1 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 9.1 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 9.1 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 8.8 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 8.8 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 8.8 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 8.7 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 8.7 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 8.7 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 8.7 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 8.6: chap 006 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 8.5 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 8.4 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 8.3 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 8.3 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 8.3 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 8.2 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 8.2 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 8.2 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 8.2 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 8.1: chap 001 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 7.8: chap 008 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 7.7 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 7.7 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 7.7 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 7.6: chap 006 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 7.5 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 7.5 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 7.4 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 7.4 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 7.3 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 7.3 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 7.2 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 7.2 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 7.2 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 7.2 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 7.2 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 7.1: chap 001 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 6.8 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 6.8 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 6.7 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 6.7 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 6.6 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 6.6 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 6.6 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 6.6 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 6.5 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 6.5 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 6.4: chap 004 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 6.3: chap 003 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 6.3: chap 003 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 6.3: chap 003 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 6.3: chap 003 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 6.2 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 6.2 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 6.1 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 5.8 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 5.7 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 5.6: chap 006 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 5.5: chap 005 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 5.5: chap 005 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 5.5: chap 005 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 5.4: chap 004 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 5.4: chap 004 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 5.4: chap 004 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 5.3: chap 003 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 5.2: chap 002 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 5.1: chap 001 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 4.8: chap 008 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 4.7: chap 007 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 4.6: chap 006 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 4.5: chap 005 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 4.4: chap 004 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 4.4: chap 004 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 4.3 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 4.2 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 4.2 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 4.1 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 3.9 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 3.8: chap 008 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 3.7: chap 007 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 3.7: chap 007 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 3.6: chap 006 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 3.6: chap 006 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 3.5: chap 005 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 3.4: chap 004 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 3.3: chap 003 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 3.2: chap 002 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 3.1: chap 001 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 2.8: chap 008 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 2.7: chap 007 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 2.7: chap 007 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 2.6: chap 006 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 2.5: chap 005 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 2.4: chap 004 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 2.3: chap 003 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 2.2: chap 002 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 2.1: chap 001 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 1.8: chap 008 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 1.7: chap 007 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 1.6: chap 006 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 1.5: chap 005 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 1.4: chap 004 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 1.3: chap 003 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 1.2: chap 002 ~ (11/11/2021)Miễn phí

Chapter 1.1: chap 001 ~ (11/11/2021)Miễn phí