Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
NHẤT ĐỈNH VƯƠNG PHI

NHẤT ĐỈNH VƯƠNG PHI

Tên khác: N/a
Thể loại: Comedy , Manhua ,
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


2 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

NHẤT ĐỈNH VƯƠNG PHI:

Nữ sát thủ hiện đại, trong một lần nhận nhiệm vụ ám sát bị khuê mật hãm hại, ngoài ý muốn xuyên qua đến cổ đại cung đình trở thành Vương phi. Nhưng phu quân lại là một người nhu nhược nên không được được sủng hoàng tử, đoán xem Vương phi như thế nào náo loạn cung đình, trở thành một nữ đế nhất đỉnh...

Danh sách chương

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 74 ~ (13/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 73 ~ (13/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 72 ~ (13/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 71 ~ (13/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 70 ~ (13/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 69 ~ (13/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 68 ~ (13/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 67 ~ (13/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 66 ~ (13/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 65 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 64 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 63 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 62 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 61 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 60 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 59 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 58 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 57 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 56 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 55 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 54 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 53 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 52 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 51 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 50 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 49 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 48 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 47 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 46 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 45 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 44 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 43 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 42 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 41 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 40 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 39 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 38 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 37 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 36 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 35 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Chap 33 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Chap 32 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Chap 31 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Chap 30 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Chap 29 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 28 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 27 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 26 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 25 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 24 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 23 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 22 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 21 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 20 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 19 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 18 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 17 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 16 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 15 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 14 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 13 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 12 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 11 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 10 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 9 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 8 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 7 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 6 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 5 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 4 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 3 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 2 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap 1 ~ (12/07/2020)Miễn phí

Nhất Đỉnh Vương Phi Chap ~ (12/07/2020)Miễn phí