Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế

Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế

Tên khác: N/a
Thể loại: Comedy , Drama , Manhua , Romance
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế:

Người Yêu Ẩn Hình Của Ảnh Đế:

Sau khi “tử vong”, vai chính của một vở kịch sân khấu Sở Tiêu Tiêu trở thành linh hồn đi theo minh tinh Cố Hàn Tinh, ẩn hình ở tại nhà của minh tinh, cùng diễn vở kịch tình ái giữa người và quỷ. Một u linh luôn đi theo từ lúc anh là một minh tinh thần tượng chuyển hình thành ảnh đế phái thực lực, và trở thành hạt bụi được nâng niu trong tim của thiếu niên khuynh thế. Âm mưu, tính kế nối gót mà tới, càng khó vượt qua hơn là thân phận của hai người, “Nếu có một ngày em biến mất thì sao?”, “Tìm em, tiếp tục tình duyên của chúng ta”

 

Danh sách chương

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 85 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 84 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 83 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 82 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 81 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 80 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 79 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 78 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 77 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 76 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 75 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 74 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 73 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 72 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 71 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 70 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 69 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 68 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 67 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 66 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 65 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 64 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 63 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 62 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 61 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 60 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 59 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 58 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 57 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 56 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 55 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 54 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 53 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 52 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 51 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 50 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 49 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 48 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 47 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 46 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 45 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 44 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 43 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 42 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 41 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 40 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 39 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 38 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 37 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 36 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 35 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 34 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 33 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 32 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 31 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 30 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 29 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 28 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 27 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 26 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 25 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 24 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 23 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 22 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 21 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 20 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 19 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 18 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 17 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 16 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 15 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 14 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 13 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 12 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 11 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 10 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 9 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 8 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 7 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 6 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 5 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 4 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 3 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 2 ~ (12/08/2020)Miễn phí

Người yêu ẩn hình của ảnh đế Chap 1 ~ (12/08/2020)Miễn phí