Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Ngự Yêu Chí Tôn

Ngự Yêu Chí Tôn

Tên khác: Ngự Yêu Chí Tôn
Thể loại: Huyền Huyễn , Truyện chữ , Dị giới , Kỳ Huyễn
Tác giả: Cổ Chân Nhân
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Ngự Yêu Chí Tôn:

Trong thế giới thần kỳ này, người người có tiên nang, bồi dưỡng yêu thú, điều khiển yêu binh, đào tạo yêu thực, lấy leo lên cảnh giới đỉnh cao của ngự yêu sư làm quang vinh.La lỵ hồ yêu khả ái, mĩ mi xà yêu yểu điệu, tiên tử liên yêu thanh thuần, muội muội thỏ yêu thiên nhiên ngốc, tỷ tỷ hạt yêu khêu gợi… Lần lượt điều giáo, chậm rãi bồi dưỡng.Thiên hạ đại thế, phong vân biến huyễn, tài tử giai nhân, định đỉnh thiên hạ…

Danh sách chương

Q.8 - Chương 96: Hỗn Độn Chí Tôn (Hạ) ~ (19/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 94: Hỗn Độn Chí Tôn (Thượng) ~ (19/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 93: Người Chiến Thắng Cuối Cùng (Hạ) ~ (19/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 92: Người Chiến Thắng Cuối Cùng (Thượng) ~ (19/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 91: Mưu Tính Của Sở Vân (Hạ) ~ (19/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 90: Mưu Tính Của Sở Vân (Thượng) ~ (19/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 89: Liên Thủ ~ (19/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 88: Chinh Phục Quỷ Châu (Hạ) ~ (19/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 87: Chinh Phục Quỷ Châu (Thượng) ~ (19/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 86: Đàm Loa (Hạ) ~ (19/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 85: Đàm Loa (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 84: Linh Châu Mới (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 83: Linh Châu Mới (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 82: Phép Tính Quá Thông Minh (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 81: Phép Tính Quá Thông Minh (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 80: Mưu Của Tinh Thánh ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 79: Thân Bất Do Kỷ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 78: Thân Bất Do Kỷ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 77: Tấn Chức Hoàng Cấp Cao Đoạn (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 76: Tấn Chức Hoàng Cấp Cao Đoạn (Trung) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 75: Tấn Chức Hoàng Cấp Cao Đoạn (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 74: Chấp Chưởng Tinh Hải Oản ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 73: Thái Nhật M Nguyệt Vạn Cực Cầu (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 72: Thái Nhật M Nguyệt Vạn Cực Cầu (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 71: Cửu Châu Đại Nguy Cơ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 70: Cửu Châu Đại Nguy Cơ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 69: Thánh Hoàng ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 68: Rút Lui (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 67: Rút Lui (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 66: Sở Vân Ngươi Có Tội (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 65: Sở Vân Ngươi Có Tội (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 64: Tín Đồ Giận Dữ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 63: Tín Đồ Giận Dữ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 62: Tiếp Dẫn ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 61: Chúng Nhân Phẫn Nộ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 60: Chúng Nhân Phẫn Nộ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 59: Hạo Kiếp Đến (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 58: Hạo Kiếp Đến (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 57: Liên Thủ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 56: Liên Thủ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 55: Minh Đế Kỳ Quái (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 54: Minh Đế Kỳ Quái (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 53: Quá Không Hợp Lý ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 52: Hóa Hồn Hồ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 51: Hóa Hồn Hồ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 50: Tình Hà Dĩ Kham ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 49: Cung Điện Thủy Tinh (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 48: Cung Điện Thủy Tinh (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 47: Thiên Vận Chi Tử (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 46: Thiên Vận Chi Tử (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 45: Phát Triển (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 44: Phát Triển (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 43: Kỳ Tích (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 42: Kỳ Tích (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 41: Yên Chi Quần Phương Điện (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 40: Yên Chi Quần Phương Điện (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 39: Trớ Chú Nha (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 38: Trớ Chú Nha (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 37: Nhận Thức Đại Cục ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 36: Cực Nhạc Hoan Hỷ Điện (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 35: Cực Nhạc Hoan Hỷ Điện (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 34: Thu Phục Vĩnh Trụ Bí Tương Quái (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 33: Thu Phục Vĩnh Trụ Bí Tương Quái (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 32: Dương Đại Hậu Cung (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 31: Dương Đại Hậu Cung (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 30: Ba Di Sản (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 29: Ba Di Sản (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 28: Di Sản Phụ Mẫu ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 27: Cường Giả Chi Tâm (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 26: Cường Giả Chi Tâm (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 25: Dạy Dỗ Thành Tửu Quỷ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 24: Dạy Dỗ Thành Tửu Quỷ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 23: Thiếu Nữ Tiêu Yến (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 22: Thiếu Nữ Tiêu Yến (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 21: Minh Hà Vãng Sinh (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 20: Minh Hà Vãng Sinh (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 19: Huyết Nhục Cùng Ác Cốt, Quỷ Môn Quan ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 18: Tinh Quỷ Hồn Giới (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 17: Tinh Quỷ Hồn Giới (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 16: Cửu Đức Luân (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 15: Cửu Đức Luân (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 14: Bái Sư (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 13: Bái Sư (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 12: Thiên Vận Tứ Tử (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 11: Thiên Vận Tứ Tử (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 10: Tín Ngưỡng Phi Đằng, Khí Vận Cuồng Triều (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 9: Tín Ngưỡng Phi Đằng, Khí Vận Cuồng Triều (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 8: Bốn Phương Làm Khó Sở Vân ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 7: Tấn Chức Thành Hoàng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 6: Tấn Chức Thành Hoàng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 5: Tinh Châu Cống Hiến Bảng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 4: Tinh Châu Cống Hiến Bảng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 3: Càng Đánh Càng Mạnh (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 2: Càng Đánh Càng Mạnh (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.8 - Chương 1: Ngân Dực Thần Ma Vương ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 136: Hạo Kiếp Cửu Châu (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 135: Hạo Kiếp Cửu Châu (Trung) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 134: Hạo Kiếp Cửu Châu (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 133: Con Đường Thành Hoàng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 132: Con Đường Thành Hoàng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 131: Tệ Đoan Của Nhân Đạo Vô Lượng ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 130: Chia Rẽ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 129: Chia Rẽ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 128: Đế Hoàng Rung Động (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 127: Đế Hoàng Rung Động (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 126: Thanh Đế Và Thiết Đế (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 125: Thanh Đế Và Thiết Đế (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 124: Hàng Phục Đại Đế (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 123: Hàng Phục Đại Đế (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 122: Á Thánh Đăng Tràng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 121: Á Thánh Đăng Tràng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 120: Nhân Đạo Vô Lượng ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 119: Dạ Đế Đánh Lén (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 118: Dạ Đế Đánh Lén (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 117: Địa Sát Thạch Quáng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 116: Địa Sát Thạch Quáng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 115: Toàn Diện Tấn Công Đan Châu (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 114: Toàn Diện Tấn Công Đan Châu (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 113: Phong Vân Nổi Lên, Cửu Châu Kịch Biến ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 112: Thánh Điện Sụp Đổ? (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 111: Thánh Điện Sụp Đổ? (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 110: Ma Hợp Của Máu (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 109: Ma Hợp Của Máu (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 108: Di Chuyển Dân Cư (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 107: Di Chuyển Dân Cư (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 106: Đế Cấp Cao Đoạn ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 105: Ngân Điện Tấn Châm Phong (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 104: Ngân Điện Tấn Châm Phong (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 103: Thắng ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 102: Đấu Chiến Chi Uy (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 101: Đấu Chiến Chi Uy (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 100: Cực Đạo Đại Thôi Thủ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 99: Cực Đạo Đại Thôi Thủ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 98: Kim Ti Loan Đao Đà ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 97: Đấu Chiến Thánh Kỹ Cường Đại (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 96: Đấu Chiến Thánh Kỹ Cường Đại (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 95: Huyền Ảnh Động Thần Quang ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 94: Đấu Chiến Thắng Quyển ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 93: Lợi Nhuận Nhiều Tới Mức Không Tưởng Tượng Được (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 92: Lợi Nhuận Nhiều Tới Mức Không Tưởng Tượng Được (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 91: Tranh Luận Linh Hoạt (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 90: Tranh Luận Linh Hoạt (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 89: Nhân Hoàng Kinh Ngạc (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 88: Nhân Hoàng Kinh Ngạc (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 87: Phong Thái Đế Hoàng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 86: Phong Thái Đế Hoàng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 85: Vô Cùng Nguy Hiểm (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 84: Vô Cùng Nguy Hiểm (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 83: Thăm Dò Hỗn Độn Hải (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 82: Thăm Dò Hỗn Độn Hải (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 81: Kiếm Lớn ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 80: Buôn Bán Đệ Nhị Linh Quang Đan (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 79: Buôn Bán Đệ Nhị Linh Quang Đan (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 78: Mẫu Tử Nhận Nhau (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 77: Mẫu Tử Nhận Nhau (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 76: Đây Là Nhi Tử Của Ta? (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 75: Đây Là Nhi Tử Của Ta? (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 74: Sở Vân (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 73: Sở Vân (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 72: Thần Thông Bản Mạng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 71: Thần Thông Bản Mạng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 70: Tứ Đế Bao Vây Tấn Công, Thần Đan Nhận Chủ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 69: Tứ Đế Bao Vây Tấn Công, Thần Đan Nhận Chủ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 68: Mẫu Thân Cường Thế (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 67: Mẫu Thân Cường Thế (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 66: Tự Mình Tạo Ra Cơ Hội ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 65: Ma Huyễn Tử Hương Dụ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 64: Ma Huyễn Tử Hương Dụ (Trung) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 63: Ma Huyễn Tử Hương Dụ (Thương) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 62: Đệ Nhị Linh Quang Đan (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 61: Đệ Nhị Linh Quang Đan (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 60: Vân Điện Hoa Viên Bí Cảnh, Nhũ Vân Nãi Ngưu Tuyệt Phẩm ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 59: Địa Thứ Tranh Nanh Xà, Đệ Nhị Linh Quang Đan (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 58: Địa Thứ Tranh Nanh Xà, Đệ Nhị Linh Quang Đan (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 57: Cô Cô Muốn Gặp Huynh (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 56: Cô Cô Muốn Gặp Huynh (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 55: Mẫu Thân Tâm Tuyết Đan ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 54: Luyện Đan (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 53: Luyện Đan (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 52: Tin Tức Của Mẫu Thân (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 51: Tin Tức Của Mẫu Thân (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 50: Hội Tương Thân (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 49: Hội Tương Thân (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 48: Cuồng Đao Điên Loạn Liễu (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 47: Cuồng Đao Điên Loạn Liễu (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 46: Tiến Vào Vân Gia (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 45: Tiến Vào Vân Gia (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 44: Phát Hiện Một Bí Mật (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 43: Phát Hiện Một Bí Mật (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 42: Thỉnh Giáo Thanh Đế (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 41: Thỉnh Giáo Thanh Đế (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 40: Chuộc Tội ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 39: Sao Có Thể Như Vậy? (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 38: Sao Có Thể Như Vậy? (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 37: Gây Khó Dễ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 36: Gây Khó Dễ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 35: Bị Vạch Trần? (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 34: Bị Vạch Trần? (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 33: Thế Giới Tiên Nang Hoàn Mỹ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 32: Thế Giới Tiên Nang Hoàn Mỹ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 31: Đế Hoàng Ám Hộ ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 30: Bạch Đế Lại Xuất Hiện (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 29: Bạch Đế Lại Xuất Hiện (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 28: Giả Đan (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 27: Giả Đan (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 26: Người Đáng Thương Tất Có Chỗ Đáng Trách (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 25: Người Đáng Thương Tất Có Chỗ Đáng Trách (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 24: Quái Tiên Quy Thuận (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 23: Quái Tiên Quy Thuận (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 22: Đạo Pháp Thần Thông Của Sở Vân (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 21: Đạo Pháp Thần Thông Của Sở Vân (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 20: Song Vương Chi Tranh ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 19: Báo Đáp Của Bạch Đế (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 18: Báo Đáp Của Bạch Đế (Trung) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 17: Báo Đáp Của Bạch Đế (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 16: Sở Vân Vs Thanh Đế (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 15: Sở Vân Vs Thanh Đế (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 14: Bạch Đế ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 13: Đan Tâm (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 12: Đan Tâm (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 11: Đây Còn Là Bách Thảo Hoàn Sao? (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 10: Đây Còn Là Bách Thảo Hoàn Sao? (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 9: Thăm Dò – Luyện Chế Bách Thảo Hoàn ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 8: Công Tôn Gia (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 7: Công Tôn Gia (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 6: Bạo Đan (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 5: Bạo Đan (Thương) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 4: Tiến Vào Đan Châu (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 3: Tiến Vào Đan Châu (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 2: Khởi Hành (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.7 - Chương 1: Khởi Hành (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 166: Gia Nhập Trận Doanh Tinh Châu ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 165: Lý Do Sống Lại (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 164: Lý Do Sống Lại (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 163: Trong Tinh Thánh Điện, Gặp Tinh Thánh (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 162: Trong Tinh Thánh Điện, Gặp Tinh Thánh (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 161: Tinh Hải Oản (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 160: Tinh Hải Oản (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 159: Thiên Ngoại Tinh Ma (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 158: Thiên Ngoại Tinh Ma (Thương) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 157: Dung Hợp Mười Trận, Thế Giới Tiên Nang Biến Đổi Về Chất (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 156: Dung Hợp Mười Trận, Thế Giới Tiên Nang Biến Đổi Về Chất (Trung) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 155: Dung Hợp Mười Trận, Thế Giới Tiên Nang Biến Đổi Về Chất (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 154: Sở Vân Và Long Đế (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 153: Sở Vân Và Long Đế (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 152: Bí Mật Của Thiên Ngoại Tinh Ma (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 151: Bí Mật Của Thiên Ngoại Tinh Ma (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 150: Cạm Bẫy, Bất Ngờ Gặp Lại (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 149: Cạm Bẫy, Bất Ngờ Gặp Lại (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 148: Truyền Thừa Của Thiên Không Chi Thành (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 147: Truyền Thừa Của Thiên Không Chi Thành (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 146: Chiến Trường Thương Thanh, Hồng Yêu Đen Trắng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 145: Chiến Trường Thương Thanh, Hồng Yêu Đen Trắng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 144: Thần Uy Của Tiên Nang Tuyệt Phẩm (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 143: Thần Uy Của Tiên Nang Tuyệt Phẩm (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 142: Thiên Không Chi Thành (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 141: Thiên Không Chi Thành (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 140: Dạ Đế Bất Ngờ Tập Kích Chư Tinh Quốc ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 139: Cường Đại Vượt Quá Tưởng Tượng, Tiên Nang Tuyệt Phẩm (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 138: Cường Đại Vượt Quá Tưởng Tượng, Tiên Nang Tuyệt Phẩm (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 137: Mở Thế Giới Tiên Nang (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 136: Mở Thế Giới Tiên Nang (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 135: Nhân Đạo! Nhân Đạo! (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 134: Nhân Đạo! Nhân Đạo! (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 133: Bất Đắc Dĩ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 132: Bất Đắc Dĩ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 131: Thì Ra Ta Có Tinh Thánh Di Thư (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 130: Thì Ra Ta Có Tinh Thánh Di Thư (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 129: Cổ Đan Vương (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 128: Cổ Đan Vương (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 127: Chúng Vương Xuất Hiện ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 126: Yêu Binh Tiên Thiên U Minh Tán (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 125: Yêu Binh Tiên Thiên U Minh Tán (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 124: Mở Hỗn Độn Hải (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 123: Mở Hỗn Độn Hải (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 122: Lời Nói Giao Phong, Tuyệt Đối Cường Thế ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 121: Bí Mật Thành Đế (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 120: Bí Mật Thành Đế (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 119: Tinh Nữ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 118: Tinh Nữ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 117: Tiên Nang Vương Chịu Nhận Lỗi (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 116: Tiên Nang Vương Chịu Nhận Lỗi (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 115: Đừng Để Ta Nhìn Thấy Cây Gậy (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 114: Đừng Để Ta Nhìn Thấy Cây Gậy (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 113: Thái Cổ Kim Thân Giáp ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 112: Tinh Thánh Di Thư (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 111: Tinh Thánh Di Thư (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 110: Long Đế Ra Tay, Thiên Hạ Náo Động (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 109: Long Đế Ra Tay, Thiên Hạ Náo Động (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 108: Ta Muốn Gánh Vác Bầu Trời Này (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 107: Ta Muốn Gánh Vác Bầu Trời Này (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 106: Bí Mật Song Thân (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 105: Bí Mật Song Thân (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 104: Thời Đại Lớn Đã Đến (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 103: Thời Đại Lớn Đã Đến (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 102: Song Đế Tranh Phong (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 101: Song Đế Tranh Phong (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 100: Cường Giả Thần Bí (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 99: Cường Giả Thần Bí (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 98: Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 97: Vô Song Vương, Cuối Cùng Là Lúc Gặp Ly Sơn (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 96: Vô Song Vương, Cuối Cùng Là Lúc Gặp Ly Sơn (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 95: Giết Vương (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 94: Giết Vương (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 93: Sống Và Chết Đi ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 92: Hắc Ám Bao Phủ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 91: Hắc Ám Bao Phủ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 90: Xung Phong! Xung Phong! Xung Phong! (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 89: Xung Phong! Xung Phong! Xung Phong! (Trung) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 88: Xung Phong! Xung Phong! Xung Phong! (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 87: Chiến Đấu Gian Khổ ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 86: Liên Thủ, Năm Đại Quân Kỳ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 85: Liên Thủ, Năm Đại Quân Kỳ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 84: Chiến Đấu Kịch Liệt (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 83: Chiến Đấu Kịch Liệt (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 82: Đao Kiếm Thiên Hà, Đạp Sóng Lướt Tới (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 81: Đao Kiếm Thiên Hà, Đạp Sóng Lướt Tới (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 80: Nói Thực Tiếng Lòng Chấn Nhân Tâm ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 79: Bạo Phát Trong Sự Trầm Mặc (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 78: Bạo Phát Trong Sự Trầm Mặc (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 77: Gió Mây Đột Biến, Tình Thế Hiểm Ác (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 76: Gió Mây Đột Biến, Tình Thế Hiểm Ác (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 75: Thiên Vương Tam Thán, Tử Tiêu Kinh Thần (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 74: Thiên Vương Tam Thán, Tử Tiêu Kinh Thần (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 73: Trấn Áp Cường Thế (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 72: Trấn Áp Cường Thế (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 71: Gió Nổi Mây Phun (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 70: Gió Nổi Mây Phun (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 69: Thân Phận Kiếp Trước Của Uyển Nhi (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 68: Thân Phận Kiếp Trước Của Uyển Nhi (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 67: Không Ngờ Là? (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 66: Không Ngờ Là? (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 65: Vũ Văn Uyển Nhi, Đại Hội Chọn Rể (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 64: Vũ Văn Uyển Nhi, Đại Hội Chọn Rể (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 63: Từ Chối Hay Đồng Ý? (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 62: Từ Chối Hay Đồng Ý? (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 61: Trước Đại Chiến, Thực Lực Tăng Lên ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 60: Bảy Lần Quyền Giao Lưu Không Ràng Buộc (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 59: Bảy Lần Quyền Giao Lưu Không Ràng Buộc (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 58: Thực Lực Tăng Vọt (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 57: Thực Lực Tăng Vọt (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 56: Lưu Ngôn Phong Ngữ Đằng Long Vương (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 55: Lưu Ngôn Phong Ngữ Đằng Long Vương (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 54: Bị Cường Thế Vây Xem (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 53: Bị Cường Thế Vây Xem (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 52: Gian Dối? (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 51: Gian Dối? (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 50: Bộ Mặt Đích Thực Của Đại Sư, Trao Đổi Tiên Nang ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 49: Quỳ Hoa Châm, Tổ Ba Đại Sư (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 48: Quỳ Hoa Châm, Tổ Ba Đại Sư (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 47: Giới Luyện Binh Muốn Chấn Động Rồi (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 46: Giới Luyện Binh Muốn Chấn Động Rồi (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 45: Đốn Ngộ, Thành Quả Nhân Đạo (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 44: Đốn Ngộ, Thành Quả Nhân Đạo (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 43: Vội Vàng Sơ Sót, Không Mang Theo Đi Một Đám Mây ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 42: Ta Chạy Theo Thời Gian (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 41: Ta Chạy Theo Thời Gian (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 40: Ta Đều Tham Gia (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 39: Ta Đều Tham Gia (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 38: Gương Gỗ Bát Quái Huyễn Hương (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 37: Gương Gỗ Bát Quái Huyễn Hương (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 36: Đề Nghị Của Tiên Nang Vương (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 35: Đề Nghị Của Tiên Nang Vương (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 34: Trong Thiên Văn Học, Trở Thành Một Thể ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 33: Tửu Hào Vương Ngộ Đạo (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 32: Tửu Hào Vương Ngộ Đạo (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 31: Khải Tử Hồi Sinh, Thư Mời Tửu Hào Vương (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 30: Khải Tử Hồi Sinh, Thư Mời Tửu Hào Vương (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 29: Ngũ Hành Tuần Hoàn, Khí Vận Kéo Dài (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 28: Ngũ Hành Tuần Hoàn, Khí Vận Kéo Dài (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 27: Cáo Thiên Hạ! Lục Kình Vương Phù Chiếu ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 26: Thực Lực Chân Chính, Thụy Lão Nhân (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 25: Thực Lực Chân Chính, Thụy Lão Nhân (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 24: Không Thể Cự Tuyệt, Âm Thầm Hiệp Ước (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 23: Không Thể Cự Tuyệt, Âm Thầm Hiệp Ước (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 22: Tu Vi Tăng Nhanh Như Gió, Dạ Đế Phù Chiếu (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 21: Tu Vi Tăng Nhanh Như Gió, Dạ Đế Phù Chiếu (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 20: Niềm Vui Bất Ngờ, Quyển Trục Tác Quái (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 19: Niềm Vui Bất Ngờ, Quyển Trục Tác Quái (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 18: Quyển Trục Phong Ấn, Lưới Pháp Tắc Tinh Châu (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 17: Quyển Trục Phong Ấn, Lưới Pháp Tắc Tinh Châu (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 16: Đằng Tấn Thụ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 15: Đằng Tấn Thụ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 14: Hôm Nay Ngươi Luyện Không ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 13: 22 Đầu Kiếp Yêu, Cởi Bỏ Phong Ấn (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 12: 22 Đầu Kiếp Yêu, Cởi Bỏ Phong Ấn (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 11: Lập Quốc (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 10: Lập Quốc (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 9: Muộn Một Bước (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 8: Muộn Một Bước (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 7: Quản Ngươi Tức Giận Hay Không Tức Giận ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 6: Lực Long Địa Quân Rất Tức Giận (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 5: Lực Long Địa Quân Rất Tức Giận (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 4: Đánh Cướp Hoang Long Hội (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 3: Đánh Cướp Hoang Long Hội (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 2: Nhân Đạo (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.6 - Chương 1: Nhân Đạo (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 180: Đạo Của Ta (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 179: Đạo Của Ta (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 178: Cơ Duyên Lớn Của Tham Lang Vương (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 177: Cơ Duyên Lớn Của Tham Lang Vương (Trung) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 176: Cơ Duyên Lớn Của Tham Lang Vương (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 175: Hoàng Nê Long Thu ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 174: Lục Kình (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 173: Lục Kình (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 172: Cực Không Phi Kiếm Ngư (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 171: Cực Không Phi Kiếm Ngư (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 170: Lại Liên Thủ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 169: Lại Liên Thủ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 168: Lôi Thú Chấn Tử Phi ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 167: Hợp Lực Cùng Liều Mạng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 166: Hợp Lực Cùng Liều Mạng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 165: Vân Hải Thiên Tại Long Môn, Anh Kiệt Hội Tụ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 164: Vân Hải Thiên Tại Long Môn, Anh Kiệt Hội Tụ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 163: Tiên Nang Vương (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 162: Tiên Nang Vương (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 161: Nhi Tử Sở Bá Vương? (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 160: Nhi Tử Sở Bá Vương? (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 159: Ảo Diệu Của Yêu Vật Khí Vận (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 158: Ảo Diệu Của Yêu Vật Khí Vận (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 157: Tiên Nang Thượng Đẳng Thôn Thiên Đại ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 156: Cuộc Chiến Ngang Bằng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 155: Cuộc Chiến Ngang Bằng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 154: Đại Hỗn Chiến (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 153: Đại Hỗn Chiến (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 152: Có Thể Cùng Thi Triển Một Lúc ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 151: Vì Sao Đều Là Quân Cấp? (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 150: Vì Sao Đều Là Quân Cấp? (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 149: Lợi Ích Của Thiên Nhãn (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 148: Lợi Ích Của Thiên Nhãn (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 147: Nghe Du Hoàng Giảng Đạo (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 146: Nghe Du Hoàng Giảng Đạo (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 145: Thực Lực Tăng Vọt, Quân Cấp Đỉnh Phong (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 144: Thực Lực Tăng Vọt, Quân Cấp Đỉnh Phong (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 143: Không Phục? Đánh Cho Ngươi Phục ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 142: Bạch Đế Lại Hiện Ra (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 141: Bạch Đế Lại Hiện Ra (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 140: Nụ Hôn Thâm Tình (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 139: Nụ Hôn Thâm Tình (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 138: Bảo Tàng Phong Phú Vượt Ngoài Tưởng Tượng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 137: Bảo Tàng Phong Phú Vượt Ngoài Tưởng Tượng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 136: Một Đao (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 135: Một Đao (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 134: Chiến Thuật Quần Công Của Bích Lạc Hoàng Trùng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 133: Chiến Thuật Quần Công Của Bích Lạc Hoàng Trùng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 132: Khẩu Vị Tương Đối Mạnh (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 131: Khẩu Vị Tương Đối Mạnh (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 130: Truyền Thừa Của Đa Tình Vương (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 129: Truyền Thừa Của Đa Tình Vương (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 128: Thanh Ngưu Đại Hạp Cốc (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 127: Thanh Ngưu Đại Hạp Cốc (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 126: Truyền Thừa Của Sở Bá Vương ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 125: Long Môn Hiện, Huynh Đệ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 124: Long Môn Hiện, Huynh Đệ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 123: Túy Tuyết Hồ Quân (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 122: Túy Tuyết Hồ Quân (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 121: Bí Quyết Thành Công Của Tiếu Tiểu Hiền (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 120: Bí Quyết Thành Công Của Tiếu Tiểu Hiền (Thương) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 119: Chiếm Lấy Kiến Mộc (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 118: Chiếm Lấy Kiến Mộc (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 117: Kiếp Yêu Trăm Vạn Năm – Kiến Mộc (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 116: Kiếp Yêu Trăm Vạn Năm – Kiến Mộc (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 115: Túy Tuyết Chi Uy (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 113: Làm Sao Có Thể? (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 112: Làm Sao Có Thể? (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 111: Giao Phong Lần Thứ Hai ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 110: Sở Vân Với Hình Tượng Thay Đổi Lớn (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 109: Sở Vân Với Hình Tượng Thay Đổi Lớn (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 108: Phong Vân Tụ Hội (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 107: Phong Vân Tụ Hội (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 106: Tuyển Tôn Nữ Tế (Cháu Rể) (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 105: Tuyển Tôn Nữ Tế (Cháu Rể) (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 104: Khách Sạn Long Môn (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 103: Khách Sạn Long Môn (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 102: Trao Đổi Thần Thông, Thêm Kiếp Yêu ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 101: Tấn Chức Quân Cấp (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 100: Tấn Chức Quân Cấp (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 99: Công Kích Vô Song, Tiên Thiên Túy Tuyết Đao (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 98: Công Kích Vô Song, Tiên Thiên Túy Tuyết Đao (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 97: Luyện Lại Túy Tuyết Đao (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 96: Luyện Lại Túy Tuyết Đao (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 95: Trực Giác Chân Đồng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 94: Trực Giác Chân Đồng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 93: Sở Vân Và Nhị Lang Thiên Quân ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 92: Linh Áp Quân Cấp (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 91: Linh Áp Quân Cấp (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 90: Thiên Tài Chân Chính (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 89: Thiên Tài Chân Chính (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 88: Uy Của Hóa Đạo (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 87: Uy Của Hóa Đạo (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 86: Nhị Lang Thiên Quân ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 85: Liên Tục Độ Yêu Kiếp, Thực Lực Đề Cao (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 84: Liên Tục Độ Yêu Kiếp, Thực Lực Đề Cao (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 83: Sở Vân, Công Tử Phải Nỗ Lực Lên ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 82: Ma Nguyện Kiếp (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 81: Ma Nguyện Kiếp (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 80: Thiên Kiếp Ba Tầng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 79: Thiên Kiếp Ba Tầng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 78: Huyết Vũ Tinh Phong Kiếp ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 77: Kiếp Yêu Đầu Tiên Của Sở Vân (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 76: Kiếp Yêu Đầu Tiên Của Sở Vân (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 75: Mỹ Nhân Thông Linh Xà (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 74: Mỹ Nhân Thông Linh Xà (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 73: Ôm Chặt Chân To (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 72: Ôm Chặt Chân To (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 71: Ôm Ấp Công Chúa ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 70: Chứng Tỏ Thân Phận (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 69: Chứng Tỏ Thân Phận (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 68: Bắt Giữ Hai Vị Quân Cấp ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 67: Đường Cùng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 66: Đường Cùng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 65: Ám Ảnh Thức Tỉnh (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 64: Ám Ảnh Thức Tỉnh (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 63: Hóa Đạo Chi Pháp (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 62: Hóa Đạo Chi Pháp (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 61: Kho Tàng Của Dạ Đế (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 60: Kho Tàng Của Dạ Đế (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 59: Tầng Cao Nhất Của Tháp Cao (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 58: Tầng Cao Nhất Của Tháp Cao (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 57: Cường Giả Quân Cấp (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 56: Cường Giả Quân Cấp (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 55: Uy Phong Của Mặc Kỳ Lân ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 54: Thực Lực Của Thạch Gia Minh (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 53: Thực Lực Của Thạch Gia Minh (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 52: Gặp Địch (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 51: Gặp Địch (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 50: Mặc Kỳ Lân ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 49: Hiên Ngoại Tinh Ma Kiếp (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 48: Thiên Ngoại Tinh Ma Kiếp (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 47: Hợp Đạo, Hóa Đạo (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 46: Hợp Đạo, Hóa Đạo (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 45: Kim Sa Kỳ Thư - Kim Sa Cung ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 44: Xử Trí Tiếu Tiểu Hiền Như Thế Nào? (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 43: Xử Trí Tiếu Tiểu Hiền Như Thế Nào? (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 42: Tranh Chức Chưởng Môn (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 41: Tranh Chức Chưởng Môn (Trung) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 40: Tranh Chức Chưởng Môn (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 39: Hành Động Trả Thù Của Tây Tiện (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 38: Chia Đều Bảo Tàng, Ba Phần Đan Dược Lớn (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 37: Chia Đều Bảo Tàng, Ba Phần Đan Dược Lớn (Trung) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 36: Chia Đều Bảo Tàng, Ba Phần Đan Dược Lớn (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 34: Tụ Họp Tại Thanh Dương Cung (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 33: Tụ Họp Tại Thanh Dương Cung (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 32: Trảm Kiếp Yêu (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 31: Trảm Kiếp Yêu (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 30: Dọn Sạch Lên Thuyền (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 29: Dọn Sạch Lên Thuyền (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 28: Đi Theo Kẻ Đi Theo (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 27: Đi Theo Kẻ Đi Theo (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 26: Di Tích Cổ Thành (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 25: Di Tích Cổ Thành (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 24: Sa Nhãn Đôn Hoàng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 23: Sa Nhãn Đôn Hoàng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 22: Ký Kết Khế Ước Với Các Tiên Phi (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 21: Ký Kết Khế Ước Với Các Tiên Phi (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 20: Ngũ Đức Chân Thân ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 19: Toàn Lực Liều Mạng Chiến Đấu (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 18: Toàn Lực Liều Mạng Chiến Đấu (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 17: Hiểu Lầm (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 16: Hiểu Lầm (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 15: Điều Tra Nữ Hài Kia (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 14: Điều Tra Nữ Hài Kia (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 13: Cầu Xin Tha Thứ Cũng Vô Dụng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 12: Cầu Xin Tha Thứ Cũng Vô Dụng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 11: Giấy Thông Hành Vào Thành Cổ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 10: Giấy Thông Hành Vào Thành Cổ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 9: Cướp Đoạt Thành Trân Châu ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 8: Hồng Thường Phong Ba (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 7: Hồng Thường Phong Ba (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 6: Trở Lại Thiên Ca Thư Viện (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 5: Trở Lại Thiên Ca Thư Viện (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 4: Yêu Ta (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 3: Yêu Ta (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 2: Ngũ Đức Luân (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.5 - Chương 1: Ngũ Đức Luân (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 151: Vì Yêu Mà Dũng Cảm (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 150: Vì Yêu Mà Dũng Cảm (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 149: Nguyệt Hải Đối Ẩm (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 148: Nguyệt Hải Đối Ẩm (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 147: Thật Lớn! Cuồng Nho Tướng Quân (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 146: Thật Lớn! Cuồng Nho Tướng Quân (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 145: Cha Hổ Con Rồng, Trên Dưới Một Lòng ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 144: Ba Kiện Yêu Vật Số Mệnh (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 143: Ba Kiện Yêu Vật Số Mệnh (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 142: Đao Pháp Xuất Thần Nhập Hóa (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 141: Đao Pháp Xuất Thần Nhập Hóa (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 140: Thiếu Chủ, Dựa Vào Vũ Dũng Của Người (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 139: Thiếu Chủ, Dựa Vào Vũ Dũng Của Người (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 138: Đại Quyết Chiến (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 137: Đại Quyết Chiến (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 136: Đại Chiến (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 135: Đại Chiến (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 134: Trảm Cuồng Sư (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 133: Trảm Cuồng Sư (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 132: Số Phận Bi Thương Của Hồng Thường Tiên Tử (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 131: Số Phận Bi Thương Của Hồng Thường Tiên Tử (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 130: Mê Tung Ám Tiều, Hãm Không Thạch Quái (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 129: Mê Tung Ám Tiều, Hãm Không Thạch Quái (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 128: Dịch Yên Xuất Thủ ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 127: Kiếm Bộc Lập Công ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 126: Ba Chiêu Ước Định (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 125: Ba Chiêu Ước Định (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 124: Đối Mặt Với Cuồng Nho Tướng Quân (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 123: Đối Mặt Với Cuồng Nho Tướng Quân (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 122: Nhìn Hình Dáng Của Ngươi (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 121: Nhìn Hình Dáng Của Ngươi (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 120: Học Được Đạo Pháp Kiếm Bộc (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 119: Học Được Đạo Pháp Kiếm Bộc (Thượng ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 118: Đạo Pháp Kiếm Bộc Trên Tuyệt Phẩm! ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 117: Yến Lưu Đông Kêu Lên Một Tiếng Thảm Thiết (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 116: Yến Lưu Đông Kêu Lên Một Tiếng Thảm Thiết (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 115: Hoạt Bảo Thỏ Tử Tướng Quân (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 114: Hoạt Bảo Thỏ Tử Tướng Quân (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 113: Đệ Nhị Thần Tướng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 112: Đệ Nhị Thần Tướng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 111: Gặp Lại Thiết Ngao ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 110: Đại Thắng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 109: Đại Thắng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 108: Thỉnh Thiếu Chủ Xuất Thủ ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 107: Tinh Binh Hoa Tiên, Hải Chiến (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 106: Tinh Binh Hoa Tiên, Hải Chiên (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 105: Lấy Trận Phá Trận (Hạ)! ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 104: Lấy Trận Phá Trận (Thượng)! ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 103: Bát Đại Linh Yêu (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 102: Bát Đại Linh Yêu (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 101: Xông Vào Trận Địa, Tinh Đức Chân Thân (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 100: Xông Vào Trận Địa, Tinh Đức Chân Thân(Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 99: Thất Tinh Tuyệt Sát, Đều Tại Chiêu Hàng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 98: Thất Tinh Tuyệt Sát, Đều Tại Chiêu Hàng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 97: Cuồng Nho Tướng Quân ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 96: Mạo Hiểm Ám Sát (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 95: Mạo Hiểm Ám Sát (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 94: Dụng Binh (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 93: Dụng Binh (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 92: Thư Gia Đảo Phát Triên Thật Lớn (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 91: Thư Gia Đảo Phát Triển Thật Lớn (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 90: Vương Tử Mông Nguyên Muôn Đâu Rượu (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 89: Vương Tử Mông Nguyên Muôn Đâu Rượu (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 88: Chủ Động Chịu Thua ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 87: Đánh Bại Sự Kiêu Ngạo Của Ngươi (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 86: Đánh Bại Sự Kiêu Ngạo Của Ngươi (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 85: Tiểu Tiên Thân (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 84: Tiểu Tiên Thân (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 83: Thông Linh (Hạ)! ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 82: Thông Linh (Thượng)! ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 81: Bắt Giữ Ngọc Thư Sinh ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 80: Ấp Trứng Yêu Thú (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 79: Ấp Trứng Yêu Thú (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 78: Thú Vương Chi Đạo Khô Tu Trong Núi (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 77: Thú Vương Chi Đạo Khổ Tu Trong Núi (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 76: Thánh Địa Cây Hoa Cúc ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 75: A, Bảy Đầu Kiếp Yêu (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 74: A, Bảy Đầu Kiếp Yêu (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 73: Bí Ẩn Của Linh Quang (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 72: Bí Ẩn Của Linh Quang (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 71: Vạn Thú Thống Ngự, Đại Hoang Bí Ấn (Hạ)! ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 70: Vạn Thú Thống Ngự, Đại Hoang Bí Ấn (Thượng)! ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 69: Vạn Thế Long Vương Giản! ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 68: Đều Là Thê Tử Của Ta (Hạ). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 67: Đều Là Thê Tử Của Ta (Thượng). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 66: Đấu Rượu! ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 65: Khảo Nghiệm Của Bạo Động Viên (Hạ). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 64: Khảo Nghiệm Của Bạo Động Viên (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 63: Đại Chiến Kiếp Yêu (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 62: Đại Chiến Kiếp Yêu (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 61: Trứng Yêu Thú Thần Bí (Hạ). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 60: Trứng Yêu Thú Thần Bí (Hạ). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 59: Lại Nhận Được Trọng Bảo Truyền Thừa (Hạ). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 58: Lại Nhận Được Trọng Bảo Truyền Thừa (Thượng). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 57: Khảo Nghiệm “Gian Nan” (Hạ). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 56: Khảo Nghiệm “Gian Nan” (Thượng). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 55: Đột Chuyển (Hạ). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 54: Đột Chuyển (Thượng). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 53: Ánh Mắt Của Sắc Lang (Hạ). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 52: Ánh Mắt Của Sắc Lang (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 51: Tâm Ý Tiên Lập Công ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 50: Bát Vĩ Thiên Hồ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 49: Bát Vĩ Thiên Hồ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 48: Máu Tưới Liêm Đao Thảo (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 47: Máu Tưới Liêm Đao Thảo (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 46: Giết (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 45: Giết (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 44: Hợp Tác Chặt Chẽ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 43: Hợp Tác Chặt Chẽ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 42: Đạo Pháp Hồng Lưu (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 41: Đạo Pháp Hồng Lưu (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 40: Năm Con Linh Yêu, Chiến Lực Bạo Phát ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 39: Sở Vân (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 38: Sở Vân (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 37: Lại Tấn Chức Linh Yêu (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 36: Lại Tấn Chức Linh Yêu (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 35: Bách Long Kiếp (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 34: Bách Long Kiếp (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 33: Liều Chết Đoạt Yêu Tinh ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 32: Có Được Thanh Đà Đan (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 31: Có Được Thanh Đà Đan (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 30: Truyền Thừa Chân Chính (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 29: Truyền Thừa Chân Chính (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 28: Thu Hoạch Lớn Lao (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 27: Thu Hoạch Lớn Lao (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 26: Đạo Pháp Tuyệt Phẩm Mới (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 25: Đạo Pháp Tuyệt Phẩm Mới (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 24: Kinh Khủng Liêm Đao Thảo ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 23: Điện Mang Lôi Mao Thụ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 22: Điện Mang Lôi Mao Thụ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 21: Vân Sí Hổ Của Khu Rừng Vô Tận (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 20: Vân Sí Hổ Của Khu Rừng Vô Tận (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 19: Gặp Lại Mối Tình Đầu (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 18: Gặp Lại Mối Tình Đầu (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 17: Nguyên Lai Là Tiểu Bá Vương ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 16: Người Trẻ Tuổi Này Thực Không Đơn Giản (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 15: Người Trẻ Tuổi Này Thực Không Đơn Giản (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 14: Hiệp Lộ Tương Phùng, Dũng Giả Thắng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 13: Hiệp Lộ Tương Phùng, Dũng Giả Thắng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 12: Tâm Ý Kỳ Tiên, Hà Lạc Toán Đồ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 11: Tâm Ý Kỳ Tiên, Hà Lạc Toán Đồ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 10: Thiên Hồ Đánh Bại Trung Sơn Lang ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 9: Chiến Bắc Sắc (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 8: Chiến Bắc Sắc (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 7: Tứ Đại Dâm Tặc (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 6: Tứ Đại Dâm Tặc (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 5: Thiếu Nữ Khả Ái Tiểu Phi Yến (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 4: Thiếu Nữ Khả Ái Tiểu Phi Yến (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 3: Chủ Nhân Cho Ăn ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 2: Truyền Thừa Vạn Thú Vương (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.4 - Chương 1: Truyền Thừa Vạn Thú Vương (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 188: Chấn Động Tinh Châu (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 187: Chấn Động Tinh Châu (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 186: Địch Vạn Người (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 185: Địch Vạn Người (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 184: Sở Vân, Sao Ngươi Lại Ở Đây? (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 183: Sở Vân, Sao Ngươi Lại Ở Đây? (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 182: Trận Đầu Đại Thắng, Chiến Cuộc Phức Tạp (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 181: Trận Đầu Đại Thắng, Chiến Cuộc Phức Tạp (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 180: Không Thể Áp Chế (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 179: Không Thể Áp Chế (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 178: Chém Chết Tươi (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 177: Chém Chết Tươi (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 176: Đấu Tướng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 175: Đấu Tướng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 174: Hồng Yêu Không Màu, Đại Chiến Tướng Mở Đầu ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 173: Thiết Ngao Rất Hối Tiếc (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 172: Thiết Ngao Rất Hối Tiếc (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 171: Hoàng Hiếu Hiến Bảo ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 170: Tam Cố Mao Lư! Mộng Tưởng Đại Tướng Quân (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 169: Tam Cố Mao Lư! Mộng Tưởng Đại Tướng Quân (Trung) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 168: Tam Cố Mao Lư! Mộng Tưởng Đại Tướng Quân (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 167: Chiến Hạm Phi Thiên (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 166: Chiến Hạm Phi Thiên (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 165: Lần Thứ Hai Đến Nhà Tranh, Hoàng Hiếu Tảo Mộ ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 164: Đoạt Tiên Nang Của Ngươi (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 163: Đoạt Tiên Nang Của Ngươi (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 162: Xích Hồng Kiều, Vui Mừng Lấy Được Thăng Long Đan Phương (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 161: Xích Hồng Kiều, Vui Mừng Lấy Được Thăng Long Đan Phương (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 160: Thải Hồng Đảo. Hoàng Hiếu Tưới Phân (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 159: Thải Hồng Đảo. Hoàng Hiếu Tưới Phân (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 158: Đôn Hoàng Phi Thiên Ấn, Ly Hợp Thần Quang (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 157: Đôn Hoàng Phi Thiên Ấn, Ly Hợp Thần Quang (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 156: Bãi Cát Dưới Ánh Trăng Cùng Kim Bích Hàm (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 155: Bãi Cát Dưới Ánh Trăng Cùng Kim Bích Hàm (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 154: Đại Náo Vũ Đảo (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 153: Đại Náo Vũ Đảo (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 152: Một Chém Làm Hai (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 151: Một Chém Làm Hai (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 150: Thần Cản Giết Thần, Phật Ngăn Giết Phật (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 149: Thần Cản Giết Thần, Phật Ngăn Giết Phật (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 148: Truy Sát Thủy Nhược Lan (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 147: Truy Sát Thủy Nhược Lan (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 146: Độ Kiếp Thành Công, Bình Minh Chiếu Rạng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 145: Độ Kiếp Thành Công, Bình Minh Chiếu Rạng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 144: Linh Yêu Thiên Hồ Đăng Tràng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 143: Linh Yêu Thiên Hồ Đăng Tràng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 142: Linh Yêu Kiếp Triệt Để Bạo Nộ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 141: Linh Yêu Kiếp Triệt Để Bạo Nộ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 140: Lục Thần Phi Hôi Kiếp, Dạ Vũ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 139: Lục Thần Phi Hôi Kiếp, Dạ Vũ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 138: Thiên Hồ Độ Kiếp, Phi Nhận Phong Lao Kiếp ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 137: Hoán Nhiên Tạo Hóa Đan, Động Sát Cơ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 136: Hoán Nhiên Tạo Hóa Đan, Động Sát Cơ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 135: Phân Đan, Nghiêm Trị Ác Khách (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 134: Phân Đan, Nghiêm Trị Ác Khách (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 133: Thánh Nữ Vũ Đảo Thủy Nhược Lan (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 132: Thánh Nữ Vũ Đảo Thủy Nhược Lan (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 131: Uy Lực Của Trấn Yêu Tháp, Thiên Hồ Độ Kiếp (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 130: Uy Lực Của Trấn Yêu Tháp, Thiên Hồ Độ Kiếp (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 129: Hỏa Phương Văn Thư, Thiên Hạ Chấn Động (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 128: Hỏa Phương Văn Thư, Thiên Hạ Chấn Động (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 127: Đột Phá, Đuổi Giết Hết Thảy Địch Nhân (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 126: Đột Phá, Đuổi Giết Hết Thảy Địch Nhân (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 125: Trữ Gia Gả Nữ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 124: Trữ Gia Gả Nữ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 123: Mục Đích Thực Sự Của Phi Hổ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 122: Mục Đích Thực Sự Của Phi Hổ (Trung) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 121: Mục Đích Thực Sự Của Phi Hổ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 120: Chiến Lợi Phẩm, Thu Hoạch Cực Lớn ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 119: Cướp Sạch Trữ Gia Đảo (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 118: Cướp Sạch Trữ Gia Đảo (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 117: Tấn Công Trữ Gia Đảo (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 116: Tấn Công Trữ Gia Đảo (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 115: Tinh Binh Hải Giao, Đắc Thắng Chiêu Hàng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 114: Tinh Binh Hải Giao, Đắc Thắng Chiêu Hàng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 113: Tấn Công Trữ Gia, Cuộc Chiến Trên Biển ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 112: Cẩm Nang Diệu Kế, Ba Vị Thần Tướng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 111: Cẩm Nang Diệu Kế, Ba Vị Thần Tướng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 110: Vận Mệnh Làm Gạch, Thành Tựu Làm Lâu, Thiên Ngoại Tinh Ma (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 109: Vận Mệnh Làm Gạch, Thành Tựu Làm Lâu, Thiên Ngoại Tinh Ma (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 108: Nhan Khuyết Hiến Kế, Gặp Đạo Chi (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 107: Nhan Khuyết Hiến Kế, Gặp Đạo Chi (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 106: Đuổi Giết Ngươi Chạy Trối Chết (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 105: Đuổi Giết Ngươi Chạy Trối Chết (Trung) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 104: Đuổi Giết Ngươi Chạy Chối Chết (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 103: Dũng Mạnh Không Thể Chống Cự (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 102: Dũng Mãnh Không Thể Chống Cự (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 101: Sao Lại Xuất Hiện Năm Đầu Linh Yêu? (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 100: Sao Lại Xuất Hiện Năm Đầu Linh Yêu? (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 99: Thiết Gia Kỳ Tập, Đại Chiến Nổ Ra (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 98: Thiết Gia Kỳ Tập, Đại Chiến Nổ Ra (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 97: Linh Yêu Túy Tuyết Đao, Thiết Ngao Động Sát Cơ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 96: Linh Yêu Túy Tuyết Đao, Thiết Ngao Động Sát Cơ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 95: Linh Yêu Đến Tay, Chém Đầu Lão Tổ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 94: Linh Yêu Đến Tay, Chém Đầu Lão Tổ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 93: Lực Bức Kiếp Yêu, Trước Nay Chưa Từng Có (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 92: Lực Bức Kiếp Yêu, Trước Nay Chưa Từng Có (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 91: Đại Thu Hoạch, Đạo Pháp Tuyệt Phẩm Cùng Yêu Đản (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 90: Đại Thu Hoạch, Đạo Pháp Tuyệt Phẩm Cùng Yêu Đản (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 89: Dưới Bất Tận Mộc Có Kiếp Yêu (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 88: Dưới Bất Tận Mộc Có Kiếp Yêu (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 87: Địa Đạo Ẩn Giấu, Yêu Thực Khí Vận (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 86: Địa Đạo Ẩn Giấu, Yêu Thực Khí Vận (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 85: Thổ Hành Thần Sưu, Tuyệt Phẩm Tầm Bảo Thử (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 84: Thổ Hành Thần Sưu, Tuyệt Phẩm Tầm Bảo Thử (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 83: Vương Giả Bí Tàng, Tân Thế Giới Trong Lòng Đất (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 82: Vương Giả Bí Tàng, Tân Thế Giới Trong Lòng Đất (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 81: Mật Tàng Trong Núi, Hỏa Đức Cung (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 80: Mật Tàng Trong Núi, Hỏa Đức Cung (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 79: Hợp Tác Cùng Phi Hổ, Băng Phách Thần Quang (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 78: Hợp Tác Cùng Phi Hổ, Băng Phách Thần Quang (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 77: Bài Thơ Bốn Chữ ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 76: Giao Phong Cùng Thiết Ngao (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 75: Giao Phong Cùng Thiết Ngao (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 74: Hồng Thường Tiên Tử Diễm Nhược Hỏa (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 73: Hồng Thường Tiên Tử Diễm Nhược Hỏa (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 72: Lão Tổ Viêm Gia, Hồng Thường Tiên Tử (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 71: Lão Tổ Viêm Gia, Hồng Thường Tiên Tử (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 70: Quái Tiên, Vui Mừng Lấy Được Thiên Cực Băng Tinh (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 69: Quái Tiên, Vui Mừng Lấy Được Thiên Cực Băng Tinh (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 68: Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 67: Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 66: Trên Chợ Biển, Yêu Cung Mới (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 65: Trên Chợ Biển, Yêu Cung Mới (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 64: Kinh Hỷ, Long Tình Quả Thần Kỳ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 63: Kinh Hỷ, Long Tình Quả Thần Kỳ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 62: Hiểm Độ Lôi Kiếp (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 61: Hiểm Độ Lôi Kiếp (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 60: Giết Đại Địch, Hạm Đội Gặp Tai Vạ ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 59: Sở Vân, Ngươi Là Người Điên (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 58: Sở Vân, Ngươi Là Người Điên (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 57: Yêu Thực Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi Tuyệt Phẩm (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 56: Yêu Thực Ly Sơn Long Nhãn Hoa Chi Tuyệt Phẩm (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 55: Bắt Cá Lớn (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 54: Chương 0054 ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 53: Xà Tảo Bạo Động, Lừa Gạt Cổ Phá U (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 52: Xà Tảo Bạo Động, Lừa Gạt Cổ Phá U (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 51: Độc Mục Thạch Ngưu, Mật Thất Hư Không, Thiên La Tán? ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 50: Lăng Mộ Thiên La Hầu, Trữ Thiên Vương (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 49: Lăng Mộ Thiên La Hầu, Trữ Thiên Vương (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 48: Thiên Không Chi Thành, Bảo Vật Dưới Mí Mắt (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 47: Thiên Không Chi Thành, Bảo Vật Dưới Mí Mắt (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 46: Xử Trí Thư Phu Nhân, Dò Xét Lăng Mộ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 45: Xử Trí Thư Phu Nhân, Dò Xét Lăng Mộ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 44: Hai Nhà Cầu Minh Chiếm Hết Tiện Nghi ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 43: Uy Hiếp (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 42: Uy Hiếp (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 41: Hòa Đàm Tại Chỉ Thiên Sơn (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 40: Hòa Đàm Tại Chỉ Thiên Sơn (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 39: Mãnh Hổ Thức Tỉnh, Linh Yêu Kiếp (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 38: Mãnh Hổ Thức Tỉnh, Linh Yêu Kiếp (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 37: Tiểu Bá Vương Ngả Bài Với Nghĩa Phụ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 36: Tiểu Bá Vương Ngả Bài Với Nghĩa Phụ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 35: Tuyệt Địa Phản Kích (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 34: Tuyệt Địa Phản Kích (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 33: Vũ Dũng Của Chúng Ta (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 32: Vũ Dũng Của Chúng Ta (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 31: Chiến Đấu Bảo Vệ Thiết Lung Đảo (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 30: Chiến Đấu Bảo Vệ Thiết Lung Đảo (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 29: Binh Áp Thiết Lung Đảo, Đấu Tướng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 28: Binh Áp Thiết Lung Đảo, Đấu Tướng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 27: Tiên Nang Thượng Đẳng, Thế Cục Nguy Cấp (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 26: Tiên Nang Thượng Đẳng, Thế Cục Nguy Cấp (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 25: Tính Danh Bí Ẩn, Long Nguyện Yêu Thụ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 24: Tính Danh Bí Ẩn, Long Nguyện Yêu Thụ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 23: Tinh Hải Long Cung ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 22: Đại Thắng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 21: Đại Thắng (Trung) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 20: Đại Thắng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 19: Song Tử Hạp Phục Kích Chiến ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 18: Đạo Pháp Tăng Quang Thiểm Thải (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 17: Đạo Pháp Tăng Quang Thiểm Thải (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 16: Bêu Đầu (Thượng+Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 15: Giương Cung Bắn Đại Điêu (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 14: Giương Cung Bắn Đại Điêu (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 13: Cưỡi Thiên Hồ, Đại Chiến Trên Không (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 12: Cưỡi Thiên Hồ, Đại Chiến Trên Không (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 11: Bạch Mi Điêu Phương Toái Không (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 10: Bạch Mi Điêu Phương Toái Không (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 9: Vệ Gia Chủ Cụt Tay (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 8: Vệ Gia Chủ Cụt Tay (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 7: Tấn Công Vệ Gia Đảo (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 6: Tấn Công Vệ Gia Đảo (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 5: Mưu Đồ Đánh Thuyền Vận Lương Của Vệ Gia Đảo (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 4: Mưu Đồ Đánh Thuyền Vận Lương Của Vệ Gia Đảo (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 3: Trảm Tướng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 2: Trảm Tướng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.3 - Chương 1: Thiết Côn Tác Nam, Cứu Viện Du Nha ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 119: Bá Nhạc Tặng Sách, Sở Vân Cướp Thuyền (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 118: Bá Nhạc Tặng Sách, Sở Vân Cướp Thuyền (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 117: Ý Nghĩa Sâu Xa Của Lưu Tinh, Mọi Người Hợp Nhau (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 116: Ý Nghĩa Sâu Xa Của Lưu Tinh, Mọi Người Hợp Nhau (Trung) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 115: Ý Nghĩa Sâu Xa Của Lưu Tinh, Mọi Người Hợp Nhau (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 114: Kỳ Tích Nghịch Chuyển, Lưu Tinh Tiễn Thuật (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 113: Kỳ Tích Nghịch Chuyển, Lưu Tinh Tiễn Thuật (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 112: Tên Bí Chế Của Hoa Gia, Nhược Điểm Của Định Tinh Cung (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 111: Tên Bí Chế Của Hoa Gia, Nhược Điểm Của Định Tinh Cung (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 110: Sở Vân Động Sát Khí, Thâm Hải Cửu Đầu Xà (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 109: Sở Vân Động Sát Khí, Thâm Hải Cửu Đầu Xà (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 108: Nội Gian, Quần Đảo Đến Công ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 107: Sở Vân Chậm Chạp Không Bắn (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 106: Sở Vân Chậm Chạp Không Bắn (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 105: Sao Sở Vân Lại Bắn Sớm Như Vậy? (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 104: Sao Sở Vân Lại Bắn Sớm Như Vậy? (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 103: Bí Mật Của Hồng Thường Tiên Tử, Khai Mạc Đại Xạ Lễ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 102: Bí Mật Của Hồng Thường Tiên Tử, Khai Mạc Đại Xạ Lễ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 101: Tiễn Thuật Của Kim Bích Hàm, Mã Hữu Tài Kinh Ngạc ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 100: Quay Về Đi! Chắc Chắn Thành Công (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 99: Quay Về Đi! Chắc Chắn Thành Công (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 98: Mã Hữu Tài Kêu Gào, Kim Bích Hàm Rời Khỏi (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 97: Mã Hữu Tài Kêu Gào, Kim Bích Hàm Rời Khỏi (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 96: Khúc Mắc Của Kim Bích Hàm, Hoa Anh Đến Cướp Người ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 95: Bảo Thuyền Dương Oai, Tinh Thánh Đại Xạ Lễ (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 94: Bảo Thuyền Dương Oai, Tinh Thánh Đại Xạ Lễ (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 93: Yêu Cung Gặt Hái, Vệ Khiếp Chết Ngất (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 92: Yêu Cung Gặt Hái, Vệ Khiếp Chết Ngất (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 91: A! Lão Nhị Của Ta (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 90: A! Lão Nhị Của Ta (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 89: Vệ Khiếp Đến Khiêu Chiến ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 88: Ý Nghĩa Sâu Xa Của Lưu Tinh Tiễn, Phi Huyền Ngự Thiên Đao (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 87: Ý Nghĩa Sâu Xa Của Lưu Tinh Tiễn, Phi Huyền Ngự Thiên Đao (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 86: Du Nha Gia Nhập Vào, Thu Hoạch Đan Cung (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 85: Du Nha Gia Nhập Vào, Thu Hoạch Đan Cung (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 84: Tình Huynh Đệ Đúc Yêu Binh (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 83: Tình Huynh Đệ Đúc Yêu Binh (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 82: Lựa Chọn Tha Thứ, Cái Gì Mới Là Chân Tướng? ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 81: Chiểu Du Cáp Mô (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 80: Chiểu Du Cáp Mô (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 79: Bảo Thạch Mật Môn, Dung Nham Bá Vương Hoa (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 78: Bảo Thạch Mật Môn, Dung Nham Bá Vương Hoa (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 77: A, Ngươi Chính Là Sở Vân? (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 76: A, Ngươi Chính Là Sở Vân? (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 75: Đại Sư Luyện Binh Nghèo Túng, Chân Tâm Tượng Du Nha (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 74: Đại Sư Luyện Binh Nghèo Túng, Chân Tâm Tượng Du Nha (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 73: Thiên Linh Chân Tâm Đan, Thần Đan Nghịch Thiên Trong Truyền Thuyết (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 72: Thiên Linh Chân Tâm Đan, Thần Đan Nghịch Thiên Trong Truyền Thuyết (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 71: Vương Sào Tầm Bảo, Lưu Tinh Đoạn Tiễn ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 70: Thiên Hồ Bốn Đuôi, Đàn Hắc Mộc Nha (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 69: Thiên Hồ Bốn Đuôi, Đàn Hắc Mộc Nha (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 68: Trữ Gia Thất Thế, Hàng Phục Nhan Khuyết, Bước Nhanh Tới (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 67: Trữ Gia Thất Thế, Hàng Phục Nhan Khuyết, Bước Nhanh Tới (Trung) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 66: Trữ Gia Thất Thế, Hàng Phục Nhan Khuyết, Bước Nhanh Tới (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 65: Linh Phù Thanh Vụ Diệp Luân Thuẫn, Cửu Trọng Thương Mộc Yêu Lôi ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 64: Thu Tay Lại, Đột Phá Và Thu Hoạch (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 63: Thu Tay Lại, Đột Phá Và Thu Hoạch (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 62: Cường Thế Quật Khởi, Trữ Gia Chủ Nổi Giận (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 61: Cường Thế Quật Khởi, Trữ Gia Chủ Nổi Giận (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 60: Hung Uy Cái Thư Viện, Trữ Gia Chủ Cười To (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 59: Hung Uy Cái Thư Viện, Trữ Gia Chủ Cười To (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 58: Bách Hoa Liễu Loạn, Chèn Ép Không Được Còn Bị Ngược (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 57: Bách Hoa Liễu Loạn, Chèn Ép Không Được Còn Bị Ngược (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 56: Luận Ba Thắng Ba Bại, Âm Ba Cuồng Phong Tiễn (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 55: Luận Ba Thắng Ba Bại, Âm Ba Cuồng Phong Tiễn (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 54: Quang Minh Vô Thượng Đại Long Văn, Lựa Chọn Đao Pháp Mới ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 53: Khiêu Chiến Của Hoa Anh, Đại Yêu Binh Bách Hoa Cung (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 52: Khiêu Chiến Của Hoa Anh, Đại Yêu Binh Bách Hoa Cung (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 51: Lại Bị Cự Tuyệt, Dịch Bệnh Bạo Phát (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 50: Lại Bị Cự Tuyệt, Dịch Bệnh Bạo Phát (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 49: Trồng Thành Công? Trùng Kích Tu Vi? Bao Nhiêu Năm? ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 48: Trồng Hạt Giống ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 47: Vì Hoàn Chuyển Đan Nguyên Thụy Chọn Mua Tiên Nang (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 46: Vì Hoàn Chuyển Đan Nguyên Thụy Chọn Mua Tiên Nang (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 45: Toàn Bộ Thư Viện Rung Động, Nhan Khuyết Bái Phục ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 44: Truyền Thừa Đời Thứ Ba, Chân Tướng Tất Cả ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 43: Câu Đố Cuối Cùng, Nhan Khuyết, Ta Muốn Ngươi ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 42: Truyền Thụ Thủ Ấn Luyện Đan, Cái Gì? Thượng Đẳng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 41: Truyền Thụ Thủ Ấn Luyện Đan, Cái Gì? Thượng Đẳng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 40: Sỉ Nhục Hay Là Vĩ Đại, Pháp Môn Ngự Yêu Tuyệt Phẩm ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 39: Công Chúa Hiếu Kỳ, Luyện Đan Thuật Thay Đổi Từng Ngày ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 38: Học Phân Như Nước Chảy, Đi Mà Vẫn Còn (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 37: Học Phân Như Nước Chảy, Đi Mà Vẫn Còn (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 36: Kinh Hiện Yêu Thú Tuyệt Phẩm, Phỉ Thúy Mộng Cảnh (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 35: Kinh Hiện Yêu Thú Tuyệt Phẩm, Phỉ Thúy Mộng Cảnh (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 34: Trêu Chọc Mã Hữu Tài, Đôn Hoàng Phi Thiên Ấn (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 33: Trêu Chọc Mã Hữu Tài, Đôn Hoàng Phi Thiên Ấn (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 32: Tập Thủ Ấn Luyện Đan Cơ Bản, Khiêu Chiến Sắp Tới ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 31: Học Đường Rung Động, Bạch Mi Đan Sư Lửa Nóng Trong Lòng ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 30: Nếu Ngươi Có Thể Luyện Thành Đan, Ta Sẽ Ăn Nó (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 29: Nếu Ngươi Có Thể Luyện Thành Đan, Ta Sẽ Ăn Nó (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 28: Thư Gia Khủng Hoảng Kinh Tế, Khóa Học Luyện Đan ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 27: Lưu Ngôn Phong Ngữ Đằng, Chủ Đằng Bảng ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 26: Nhiệm Vụ Tưới Nước, Cướp Giật Cơ Duyên Kỳ Ngộ Của Nhan Khuyết ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 25: Tạp Vụ Đường, Nhiệm Vụ Bụi Bặm Chồng Chất Nhất (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 24: Tạp Vụ Đường, Nhiệm Vụ Bụi Bặm Chồng Chất Nhất (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 23: Lựa Chọn Chương Trình Học ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 22: Mười Chiến Mười Thắng ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 21: Quần Chúng Hào Tình, Thảo Phạt Sở Vân ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 20: Lần Đầu Tiên Gặp Mặt Trữ Y Y ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 19: Bài Kiểm Tra Tròn Điểm ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 18: Tăng Trưởng Thực Lực, Lão Tiên Sinh Lải Nhải Cực Phẩm (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 17: Tăng Trưởng Thực Lực, Lão Tiên Sinh Lải Nhải Cực Phẩm (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 16: Công Chúa Tới Bôi Thuốc ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 15: Lôi Điện? Cũng Không Thể Ngăn Cản Được Đường Ta Đi Tới (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 14: Lôi Điện? Cũng Không Thể Ngăn Cản Được Đường Ta Đi Tới (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 13: Mây Động Tám Phương, Nhân Trung Thiên Lý Mã (Hạ). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 12: Mây Động Tám Phương, Nhân Trung Thiên Lý Mã (Thượng). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 11: Bạn Cùng Phòng? Nhan Khuyết Khiêu Chiến! ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 10: Các Phương Chú Ý. ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 9: Tâm Linh Lột Xác. ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 8: Thiếu Niên Thành Danh, Một Viên Bản Tâm. ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 7: Thanh Sơn Đảo, Thiên Ca Thư Viện. ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 6: Công Chúa Không Cam Lòng, Kế Hoạch Của Sở Vân. ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 5: Nam Hôn Nam. ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 4: Dẫn Đan Hương, Câu Cá Câu Được Người. ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 3: Hảo Cảm Của Bạch Mi Đan Sư (Hạ). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 2: Hảo Cảm Của Bạch Mi Đan Sư (Thượng). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.2 - Chương 1: Linh Khí Cải Tạo, Quỳ Hoa Châm Như Ý Bổng. ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 66: Trực Tiếp Cự Tuyệt, Phụ Tử Đồng Lòng (Hạ). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 65: Trực Tiếp Cự Tuyệt, Phụ Tử Đồng Lòng (Thượng). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 64: Truyền Thừa Yêu Binh, Trữ Gia Cầu Thân! ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 63: Mỹ Nhân Kế Nhằm Vào Sở Vân (Hạ). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 62: Mỹ Nhân Kế Nhằm Vào Sở Vân (Thượng). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 61: Phụ Thân, Hài Nhi Tới Cứu Người (Hạ)! ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 60: Phụ Thân, Hài Nhi Tới Cứu Người (Thượng)! ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 59: Túy Tuyết Cuồng Đao, Hùng Hồn Bi Ca (Hạ)! ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 58: Túy Tuyết Cuồng Đao, Hùng Hồn Bi Ca (Thượng)! ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 57: Phong Hỏa Yên Lang, Lão Tướng Hào Hùng (Hạ)! ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 56: Phong Hỏa Yên Lang, Lão Tướng Hào Hùng (Thượng)! ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 55: Cho Dù Nghìn Vạn Người, Ta Cũng Quyết Rồi (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 54: Cho Dù Nghìn Vạn Người, Ta Cũng Quyết Rồi (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 53: Ân Trọng Như Núi, Thư Thiên Hào Nguy Cơ Sớm Tối (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 52: Ân Trọng Như Núi, Thư Thiên Hào Nguy Cơ Sớm Tối (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 51: Xu Thế Tiểu Bạch Kiểm, Đại Yêu Hoang Thổ Hùng (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 50: Xu Thế Tiểu Bạch Kiểm, Đại Yêu Hoang Thổ Hùng (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 49: Tu Vi Tăng Tiến, Thu Hoạch Hỏa Nhãn Ngoài Ý Muốn ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 48: Tinh Binh Chuông Đồng, Yêu Tinh (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 47: Tinh Binh Chuông Đồng, Yêu Tinh (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 46: Mãnh Hổ Bi Thương, Phối Phương Cứu Chữa Bích Lạc Hải Đái (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 45: Mãnh Hổ Bi Thương, Phối Phương Cứu Chữa Bích Lạc Hải Đái (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 44: Còn Dám Hung Hăng Càn Quấy? Đánh Cho Mẹ Ngươi Cũng Không Nhận Ra Ngươi (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 43: Còn Dám Hung Hăng Càn Quấy? Đánh Cho Mẹ Ngươi Cũng Không Nhận Ra Ngươi (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 42: Bi Kịch Của Thư Nhị, Nắm Giữ Toàn Cục ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 41: Một Kích Chiến Thắng! Tại Sao Lại Như Vậy? (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 40: Một Kích Chiến Thắng! Tại Sao Lại Như Vậy? (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 39: Đại Chiến Đạo Pháp, Thăng Nguyên Đan (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 38: Đại Chiến Đạo Pháp, Thăng Nguyên Đan (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 37: Đoạn Tí Thư Thiên Hào, Yêu Thú Võ Đạo Giải (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 36: Đoạn Tí Thư Thiên Hào, Yêu Thú Võ Đạo Giải (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 35: Di Hương Cố Bản Đan, Bạch Vũ Tín Thiên Ông (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 34: Di Hương Cố Bản Đan, Bạch Vũ Tín Thiên Ông (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 33: Hỏa Liên Hộ Giáp, Thư Phu Nhân Hối Tiếc ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 32: Tam Lão Lau Mắt Nhìn Sở Vân (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 31: Tam Lão Lau Mắt Nhìn Sở Vân (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 30: Thư Phu Nhân Không Thể Tin Tưởng Nổi (Hạ). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 29: Thư Phu Nhân Không Thể Tin Tưởng Nổi (Thượng). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 28: Không Phù Hợp Lẽ Thường! ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 27: Khó Có Thể Tin Được (Hạ). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 26: Khó Có Thể Tin Được (Thượng). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 25: Hoàn Mỹ Thiên Hồ, Linh Áp Dũng Đạo (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 24: Hoàn Mỹ Thiên Hồ, Linh Áp Dũng Đạo (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 23: Mười Năm Tu Vi, Thiên Đố Yêu Kiếp! ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 22: Trùng Kích Tu Vi (Hạ) ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 21: Trùng Kích Tu Vi (Thượng). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 20: Ấp Trứng Thiên Hồ (Hạ). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 19: Ấp Trứng Thiên Hồ (Thượng). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 18: Tiên Nang, Chiến Lợi Phẩm Vượt Qua Dự Kiến. ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 17: Tuổi Nhỏ, Tâm Già, Máu Không Lạnh (Hạ)! ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 16: Tuổi Nhỏ, Tâm Già, Máu Không Lạnh (Thượng)! ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 15: Xếp Đặt Mượn Lực, Mị Ảnh U Hạt Bức (Hạ). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 14: Xếp Đặt Mượn Lực, Mị Ảnh U Hạt Bức (Thượng). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 13: Lợi Trảo Hầu Đấu Với Tửu Tao Cẩu (Hạ). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 12: Lợi Trảo Hầu Đấu Với Tửu Tao Cẩu (Thượng). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 11: Chuẩn Bị Hoàn Thành, Cường Địch Không Biết Mặt (Hạ). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 10: Chuẩn Bị Hoàn Thành, Cường Địch Không Biết Mặt (Thượng). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 9: Chuẩn Bị Ấp Trứng, Vui Mừng Lấy Được Tuyết Sa (Hạ). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 8: Chuẩn Bị Ấp Trứng, Vui Mừng Lấy Được Tuyết Sa (Thượng). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 7: Trứng Thiên Hồ Tuyệt Phẩm, Độc Kế Của Thư Phu Nhân. ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 6: Hải Ngạc Thảo Xà Hỏa Trung Hồ, Trong Trứng Yêu Thú Có Huyền Cơ (Hạ). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 5: Hải Ngạc Thảo Xà Hỏa Trung Hồ, Trong Trứng Yêu Thú Có Huyền Cơ (Thượng). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 4: Quay Lại 23 Năm Trước, Tất Cả Đều Lặp Lại (Hạ). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 3: Quay Lại 23 Năm Trước, Tất Cả Đều Lặp Lại (Thượng). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 2: Tinh Hải Long Cung Thương Lam Long, Chí Nguyện To Lớn Không Cam Lòng Dưới Tán Cây (Hạ). ~ (18/10/2017)Miễn phí

Q.1 - Chương 1: Tinh Hải Long Cung Thương Lam Long, Chí Nguyện To Lớn Không Cam Lòng Dưới Tán Cây (Thượng) ~ (18/10/2017)Miễn phí