Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
	 Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện

Tên khác: N/a
Thể loại: Drama , Manhua
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện:

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện:

Sơ Lưu Hoả chỉ biến ra nửa người nửa thú dùng giải ưu linh bện mộng cảnh đẹp cho con người ở trần gian, đổi lại số tuổi thọ của họ, chỉ vì muốn kéo đai mạng sống cho người kiếp trước đã vì nàng mà phản bội cả Thiên cung – thượng thần Phượng Lý. Tại hoắc sơn thôn Hỏa Hoả gặp luyện yêu sư Mạnh Nguyên, Mạnh Nguyên lấy trừ yêu hộ dân làm nhiệm vụ của mình, muốn thu phục kẻ đoạt tuổi thọ con người, Hoả Hoả.

Danh sách chương

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện Chap 023 ~ (10/12/2019)Miễn phí

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện Chap 022 ~ (10/12/2019)Miễn phí

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện Chap 021 ~ (09/12/2019)Miễn phí

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện Chap 020 ~ (07/12/2019)Miễn phí

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện Chap 019 ~ (07/12/2019)Miễn phí

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện Chap 018 ~ (07/12/2019)Miễn phí

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện Chap 017 ~ (07/12/2019)Miễn phí

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện Chap 016 ~ (07/12/2019)Miễn phí

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện Chap 015 ~ (07/12/2019)Miễn phí

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện Chap 014 ~ (07/12/2019)Miễn phí

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện Chap 013 ~ (07/12/2019)Miễn phí

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện Chap 012 ~ (07/12/2019)Miễn phí

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện Chap 011 ~ (07/12/2019)Miễn phí

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện Chap 010 ~ (07/12/2019)Miễn phí

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện Chap 009 ~ (07/12/2019)Miễn phí

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện Chap 008 ~ (07/12/2019)Miễn phí

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện Chap 007 ~ (07/12/2019)Miễn phí

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện Chap 006 ~ (07/12/2019)Miễn phí

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện Chap 005 ~ (07/12/2019)Miễn phí

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện Chap 004 ~ (07/12/2019)Miễn phí

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện Chap 003 ~ (07/12/2019)Miễn phí

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện Chap 002 ~ (07/12/2019)Miễn phí

Ngũ Quyển Thần Thú Lục Chi Vong Ưu Truyện Chap 001 ~ (07/12/2019)Miễn phí