Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Ngọc Vi Mai

Ngọc Vi Mai

Tên khác: Ngọc Vi Mai
Thể loại: Comedy , Drama , Manhua , Romance , Shoujo
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Ngọc Vi Mai:

Thân là pháp sư bói sao mạnh nhất suốt trăm năm nay của Phục Tang Quốc, vậy mà vừa xuống núi đã bị người ta truy sát, còn âm kém dương sai sa vào một đoạn nhân duyên? Đào hôn, tiến cung, tình yêu cuồng nhiệt và mối thù khắc cốt, đón đọc để xem pháp sư bói sao làm thế nào để xoay chuyển thế cục, nghịch thiên cải mệnh!

Danh sách chương

Chapter 48 ~ (10/04/2020)Miễn phí

Chapter 48 ~ (06/03/2019)Miễn phí

Chapter 47 ~ (02/03/2019)Miễn phí

Chapter 46 ~ (02/03/2019)Miễn phí

Chapter 45 ~ (02/03/2019)Miễn phí

Chapter 44 ~ (02/03/2019)Miễn phí

Chapter 43 ~ (02/03/2019)Miễn phí

Chapter 42 ~ (02/03/2019)Miễn phí

Chapter 41 ~ (28/02/2019)Miễn phí

Chapter 40 ~ (28/02/2019)Miễn phí

Chapter 39 ~ (28/02/2019)Miễn phí

Chapter 38 ~ (28/02/2019)Miễn phí

Chapter 37 ~ (28/02/2019)Miễn phí

Chapter 36 ~ (28/02/2019)Miễn phí

Chapter 35 ~ (28/02/2019)Miễn phí

Chapter 34 ~ (24/02/2019)Miễn phí

Chapter 33 ~ (24/02/2019)Miễn phí

Chapter 32 ~ (24/02/2019)Miễn phí

Chapter 31 ~ (22/02/2019)Miễn phí

Chapter 30 ~ (22/02/2019)Miễn phí

Chapter 29 ~ (22/02/2019)Miễn phí

Chapter 28 ~ (22/02/2019)Miễn phí

Chapter 27 ~ (20/02/2019)Miễn phí

Chapter 26 ~ (20/02/2019)Miễn phí

Chapter 25 ~ (20/02/2019)Miễn phí

Chapter 24 ~ (20/02/2019)Miễn phí

Chapter 23 ~ (17/02/2019)Miễn phí

Chapter 22 ~ (17/02/2019)Miễn phí

Chapter 21 ~ (17/02/2019)Miễn phí

Chapter 20 ~ (15/02/2019)Miễn phí

Chapter 19 ~ (15/02/2019)Miễn phí

Chapter 18 ~ (15/02/2019)Miễn phí

Chapter 17 ~ (15/02/2019)Miễn phí

Chapter 16 ~ (14/02/2019)Miễn phí

Chapter 15 ~ (14/02/2019)Miễn phí

Chapter 14 ~ (14/02/2019)Miễn phí

Chapter 13 ~ (12/02/2019)Miễn phí

Chapter 12 ~ (12/02/2019)Miễn phí

Chapter 11 ~ (12/02/2019)Miễn phí

Chapter 10 ~ (09/02/2019)Miễn phí

Chapter 9 ~ (08/02/2019)Miễn phí

Chapter 8 ~ (08/02/2019)Miễn phí

Chapter 7 ~ (04/02/2019)Miễn phí

Chapter 6 ~ (02/02/2019)Miễn phí

Chapter 5 ~ (31/01/2019)Miễn phí

Chapter 4 ~ (31/01/2019)Miễn phí

Chapter 3 ~ (30/01/2019)Miễn phí

Chapter 2 ~ (29/01/2019)Miễn phí

Chapter 1 ~ (28/01/2019)Miễn phí