Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Nghịch Thiên Tiên Mệnh

Nghịch Thiên Tiên Mệnh

Tên khác: Nghịch Thiên Tiên Mệnh
Thể loại: Horror , Manhua , Mystery , Supernatural , Truyện Màu
Tác giả: N/a
Trạng thái: N/a


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Nghịch Thiên Tiên Mệnh:

Nội dung Một thiếu niên bị người ta lừa, bị đánh hằng ngày, trong một lần vô tình nhặt được một đứa bé bị bỏ rơi, nhưng đứa bé đó không bình thường...

Danh sách chương

Chapter 37 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 36 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 35 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 34 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 33 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 32 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 31 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 30 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 29 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 28 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 27 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 26 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 25 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 24 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 23 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 22 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 21 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 20 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 19 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 18 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 17 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 16 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 15 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 14 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 13 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 12 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 11.2 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 11 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 10.2 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 10 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 9.2 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 9 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 8.2 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 8 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 7 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 6 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 5 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 4 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 3 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 2 ~ (30/11/2021)Miễn phí

Chapter 1 ~ (30/11/2021)Miễn phí